Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) МИТСКИ, ИСТОРИЈСКИ И КОМПАРАТИВНИ КОНТЕКСТ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Abstract   PDF (Cрпски)
Горан М. Максимовић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) МИТСКИ МОДЕЛ ВРЕМЕНСКЕ И ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РОМАНУ ВЕТРОВИ СТАРЕ ПЛАНИНЕ СЛОБОДАНА ЏУНИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Данијела Д. Костадиновић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) МОГУЋНОСТИ НАРАТОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ ЛИРСКЕ ПОЕЗИЈЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена С. Младеновић
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) МОДЕЛИ ПЕРИФРАСТИЧКОГ СУПЕРЛАТИВА СА АФИРМАТИВНИМ УНИВЕРЗАЛНИМ КВАНТИФИКАТОРИМА У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена М. Јосијевић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) МОДЕЛИ ПЕРИФРАСТИЧКОГ СУПЕРЛАТИВА У СРПСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена М. Јосијевић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) МОРФОЛОГИЈА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА СТУДЕНТЕ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА Abstract   PDF (Cрпски)
Наташа М. Живић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) МОТИВ СЛОБОДЕ У КЊИЖЕВНОМ ДЈЕЛУ ПЕТРА КОЧИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Душко В. Певуља
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО ПУТОВАЊЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ ЗЕЛЕНЕ БОЈЕ (Мишел Пастуро, Зелена: историја једне боје, превод Олгице Стефановић, Службени гласник, Београд, 2015) Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана Д. Бојанић Ћирковић
 
No 6 (2014): PHILOLOGIA MEDIANA 6 (2014) МOРФОСИНТАКСИЧКЕ МОГУЋНОСТИ ПРИДЕВА ЗАТВОРЕНОГ ПОЛА СКАЛЕ И НЕГИРАНИХ ПРИДЕВА Abstract   PDF (Cрпски)
Ивана З. Митић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) НА МЕЈДАНУ СРПСКОГ РЕАЛИЗМА: ОГЛЕДАВАЊА СА ТЕОРИЈОМ, ИСТОРИЈОМ И КЊИЖЕВНОМ КРИТИКОМ (Драгана Вукићевић, Снежана Милосављевић Милић, Огледавања – Лаза Лазаревић и Симо Матавуљ, Филозофски факултет, Ниш, 2014) Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана Д. Бојанић Ћирковић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) НАРАТИВ И НАРАТИВНОСТ ПОД ЛУПОМ НАРАТОЛОГА Abstract   PDF (Cрпски)
Сања Ђ. Мацура
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) НАРАТИВНИ И СТИЛСКИ ПОСТУПАК АМЕРИЧКИХ ПИСАЦА – ПРЕДСТАВНИКА НОВИЈЕГ ЖУРНАЛИЗМА Abstract   PDF (Cрпски)
Иван В. Цветановић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) НАРОДНА ПОРЕЂЕЊА ИЗ ЛЕСКОВАЧКОГ КРАЈА Abstract   PDF (Cрпски)
Данијела Д. Костадиновић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) НЕ ЗАБОРАВИТЕ НА СРПСКИ ЈЕЗИК Милорад Телебак, Како се каже: језички савјети, Републички педагошки завод, Бања Лука, 2010. Abstract
Марјана Ћосовић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) НЕ ЗАБОРАВИТЕ НА СРПСКИ ЈЕЗИК Милорад Телебак, Како се каже: језички савјети, Републички педагошки завод, Бања Лука, 2010. Abstract   PDF (Cрпски)
Марјана Ћосовић
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) НЕ ЗАБОРАВИТЕ НА СРПСКИ ЈЕЗИК Милорад Телебак, Како се каже: језички савјети, Републички педагошки завод, Бања Лука, 2010. Abstract   PDF (Cрпски)
Марјана Ћосовић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) НЕГАТИВНИ ЈУНАК У ЖАЛОСТНИМ ПОЗОРЈИМА ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА Abstract   PDF (Cрпски)
Радослав Љ. Ераковић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) НЕКЕ НАПОМЕНЕ О ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА У ФРАНЦУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Abstract   PDF (Cрпски)
Иван Н. Јовановић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) НЕОБЈАВЉЕНО ПИСМО ЛАЗАРА ТОМАНОВИЋА УПУЋЕНО ИЗ КОТОРА СВЕТОЗАРУ МИЛЕТИЋУ У НОВИ САД У АПРИЛУ 1876. ГОДИНЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Горан М. Максимовић
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) (НЕО)СИМБОЛИСТИЧКА ПОЕЗИЈА И ПОЕТИКА БРАНКА МИЉКОВИЋА (Марија Јефтимијевић Михајловић, Миљковић између поезије и мита, Институт за српску културу, Лепосавић, 2012) Abstract   PDF (Cрпски)
Јелена С. Младеновић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) (НЕ)ПОСТОЈЕЋИ НЕНЕГИРАНИ ПРИДЕВИ НА -(Љ)ИВ ПАСИВНЕ СЕМАНТИКЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Abstract   PDF (Cрпски)
Александра А. Јанић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) НЕУРОЕДУКАЦИЈА У НАСТАВИ ФОНЕТИКЕ: СЛОГ НА МАПИ УМА Abstract   PDF (Cрпски)
Марина С. Јањић
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) НИНЕВИЈСКИ ГЛАСОВИ: Прилог проучавању једног библијског мотива Abstract   PDF (Cрпски)
Драгиша П. Бојовић
 
No 7 (2015): PHILOLOGIA MEDIANA 7 (2015) НОВА ИСТОРИЈА СТАРЕ ДУБРОВАЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ (Злата Бојовић, Историја дубровачке књижевности, СКЗ, коло CVI, књ. 711, Београд 2014, стр. 525) Abstract   PDF (Cрпски)
Ирена П. Арсић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) НОВА ОТКРИЋА, НОВА ТУМАЧЕЊА ПУТ ДО ОДГОВОРА Abstract   PDF
Марјана Ћосовић
 
201 - 225 of 482 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>