СЛИКА КРАЉЕВСКОГ ПАРА У ДРАМИ КОНАК МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Authors

  • Снежана Булат

Keywords:

краљ Александар, краљица Драга, историјска драма, круна, фатална жена, венчање, погибија

Abstract

Рад се бави сагледавањем слике љубави и смрти краљевског пара Обреновић, у драми Конак Милоша Црњанског. Посебна истраживачка пажња усредсређена је на женидбу српског краља Александра, која и јесте била катализатор гашења династије Обреновић. Александар Обреновић није бирао средства путем којих ће доћи до остваривања својих снова,
задобијања круне и жене, што је на адекватним примерима и показано. Важан сегмент рада заузима тумачење Драгиног пута од несрећне удовице до српске краљице. Установљено је у којој мери је Милош Црњански користио аутентичне историјске податке приликом креирања доминантних драмских актера. Анализирани су драмски сукоби, затим
трансформација ликова Александра и Драге и напослетку слика Мајског преврата.

Downloads

Download data is not yet available.

References

АНЂЕЛКОВИЋ 2013: Anđelković, Sava. „Kolektivno i individualno pamćenje kao dramski materijal: (na primeru „Konaka“ Miloša Crnjanskog i „Ville Sachino“ Gorana Markovića)“. U: Ivana Živančević Sekeruš (ur.). Zbornik radova (Elektronski izvor). knj. 1. Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura, 2013, 77–85.

БЕГИЋ 1959: Begić, Midhat. M. Crnjanski: Konak, drama i komedija. Izraz, god III, br. 10, (1959): 307–311.

ВАСИЋ 1925: Васић, Драгиша. Деветсто трећа: (мајски преврат): прилози за историју Србије од 8. јула 1900. до 17. јануара 1907. Београд: Штампарија „Туцовић“, 1925.

ВИВИЈАН 1904: Vivian, Herbert. The Servian Tragedy with Some Impresions of Macedonia. London: Grant Richards, 1904.

ВИШЊАКОВ 2010: „Вишњаков, Јарослав В. „Политика у Србији крајем 19. и почетком 20. века виђена очима руских дипломатских, војних и полицијских агената“. Александар Животић (прев.). Војноисторијски гласник бр. 2, (2010): 85–107.

ЈОВАНОВИЋ 1929: Јовановић, Слободан. Влада Александра Обреновића. књ. 1. Београд: Геца Кон, 1929.

ЈОВАНОВИЋ 1936: Јовановић, Слободан. Влада Александра Обреновића. књ. 3. Београд: Геца Кон, 1936.

КАЗИМИРОВИЋ 1997: Казимировић, Васа. Црна рука: личности и догађаји у Србији од преврата 1903. до Солунског процеса 1917. године. Крагујевац: Призма; Београд: Центар филм, 1997.

ЛОМПАР 2004: Ломпар, Мило. Аполонови путокази есеји о Црњанском. Београд: Службени лист СЦГ, 2004.

МАРЈАНОВИЋ 1995: Марјановић, Петар. Црњански и позориште. Нови Сад: Прометеј: Академија уметности; Београд: Купола, 1995.

МАРЈАНОВИЋ 1997: Марјановић, Петар. Српски драмски писци XX столећа. Нови Сад: Матица српска, Академија уметности; Београд: Факултет драмских уметности, 1997.

МИХАЈЛОВИЋ 1994: Михајловић, Борислав Михиз. Казивања и указивања. Београд: Београдски издавачко-графички завод, 1994.

МУЈЧИНОВИЋ 2005: Мујчиновић, Авдо. Позоришне критике. Радомир Путник (ур). Нови Сад: Стеријино позорје, 2005.

РАЈИЋ 2014: Рајић, Сузана. Александар Обреновић, владар на прелазу векова - сукобљени светови. Београд: Српска књижевна задруга, 2014.

СЕЛЕНИЋ 1977: Слободан, Селенић. „Савремена српска драма“ У: Слободан Селенић (ур.) Антологија савремене српске драме. Београд: Српска књижевна задруга, 1977, VII-LXXXI.

СЕЛЕНИЋ 2005: Селенић, Слободан. Драмско доба: позоришне критике: 1956–1978. Феликс Пашић (ур.). Нови Сад: Стеријино позорје, 2005.

СТОЛИЋ 2009: Столић, Ана. Краљица Драга Обреновић. Београд: Завод за уџбенике, 2009.

ТОДОРОВИЋ 1997: Тодоровић, Пера. Огледало: зраке из прошлости. Латинка Перовић (ур.). Београд: Медицинска књига: Медицинске комуникације, 1997.

ФРАЈНД 2005: Фрајнд, Марта. „Конак Милоша Црњанског између говора историје и говора емоције“. У: Мило Ломпар (ур.). Књига о Црњанском. Београд: Српска књижевна задруга, 2005, 254–275.

ДОМАНОВИЋ 1964: Домановић, Радоје. „Краљ Александар по други пут међу Србима“. Димитрије Вученов (ур.). Сабрана дела. 3, Београд: Просвета, 1964, 248–374.

ИЛИЋ 2015: Илић, Драгутин. Роман краљице Наталије. Светлана Томић (ур.). Београд: Службени гласник, 2015.

ОБРЕНОВИЋ 1999: Обреновић, Наталија. Моје успомене. Иванка Павловић (прев.), Љубинка Трговчевић (ур.). Београд: Српска књижевна задруга, 1999.

ПЕТРОВИЋ ЛУЊЕВИЦА 2013: Петровић Луњевица, Христина. Права истина о животу краљице Драге: (пише њена сестра). Снежана Цветковић, Драган Мрдаковић (ур.). Смедерево: Народна библиотека, 2013.

ЦРЊАНСКИ 1966: CRNJANSKI, Miloš. „Konak: drama i komedija o ubistvu kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage u pet slika“. У: Sabrana dela. Knjiga deveta. Drame. Beograd: Prosveta; Novi Sad: Matica srpska; Zagreb: Mladost; Sarajevo: Svjetlost, 1966, 89–301.

ЦРЊАНСКИ 1999: Црњански, Милош. Есеји и чланци II, историја, полемике, разговори. Милош Црњански. Ж. Стојковић (ур.). Београд: Задужбина Милоша Црњанског; Lausanne: L’Age d’Homme, 1999.

Downloads

Published

2020-09-10