ESHILOVA ORESTIJA IZ VIZURE FEMINISTIČKE KRITIKE: OD OSUDE DO DRUGAČIJEG ČITANJA

Authors

  • Petra Mitić

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.31

Keywords:

Orestija, Judžin O’Nil, patrijarhalni model čitanja, feministička kritika i interpretacija, dekonstrukcija i „ponovno čitanje”

Abstract

Do koje mere tekst Orestije još uvek predstavlja kritički izazov pokazuje i kontroverza koja je nastala nakon pokušaja američkog nobelovca Judžina O’Nila da u čuvenoj drami Crnina Pristaje Elektri ponudi savremeno „čitanje” ovog kapitalnog teksta zapadne književnosti. Polemiku koja je usledila nakon što su kritičari upotrebili „edipovski obrazac” kao jedinu ispravnu vizuru iz koje bi trebalo tumačiti značenje drame, i pokušaj samog O’Nila da se „odbrani” od takvog modela interpretacije, uzećemo kao polazište u ovom radu, sa ciljem da razmotrimo koji su potencijali Eshilove drame ostali skrajnuti u tradicionalnom modelu tumačenja. Problem se dodatno usložnjava time što su u kontekstu ove polemike postali jasno uočljivi i nedostaci ortodoksne feminističke analize, koja je u ovom slučaju krenula, naravno, od suprotnog vrednosnog predznaka u odnosu na opšteprihvaćeni patrijarhalni model, ali je u konačnom ishodu samo ponovila identičan interpretativni obrazac. Na ovaj način je i ova radikalna kritička škola, koja je trebalo da ponudi značajan iskorak iz domena tradicionalne hermeneutike, ostala „slepa” za sve one subverzivne aspekte značenja na koje će s pravom ukazati kritičari poput Seli Geč ili Filipa Velakota. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOGARD 1972: BOGARD, Travis. Contour in Time – the Plays of Eugene O’Neill. Oxford University Press, 1972.

KONAHER 1987: CONACHER, D.J. Aeschylus: Oresteia - a Literary Commentary. University of Toronto Press, 1987.

DEJČIZ 1961: DAICHES, David. „Mourning Becomes O’Neill”. Encounter XVI, 1961.

DONOVAN 1975: DONOVAN, Josephine. (ed.) Feminist Literary Criticism: Explorations in Theory. The University Press of Kentucky, 1975.

ĐURIĆ 1994: ĐURIĆ, Miloš. Grčke tragedije. U prevodu i sa objašnjenjima Miloša Đurića. Beograd: Srpska književna zadruga, 1994. [orig.] Грчке трагедије, Есхил. Књ. 1. Милош Ђурић (ур.). Београд: Српска књижевна задруга, 1994.

FLEKSNER 1966: FLEXNER, Eleanor. American Playwrights: 1918-1938. New York: Books for Libraries Press, 1966.

GEČ 1994: GOETSCH, Sallie. „Playing Against the Text: Les Atrides and the History of Reading Aeschylus”, The Drama Review. Vol. 38, No. 3, 75-95, 1994.

GOLDHIL 1984: GOLDHILL, Simon. Language, Sexuality, Narrative: The Oresteia. Cambridge University Press, 1984.

DŽEJKOBS 2007: JACOBS, Amber. On Matricide: Myth, Psychoanalysis, and the Law of the Mother. Columbia University Press, 2007.

IRIGAREJ 1991: IRIGARAY, Luce. „The bodily encounter with the mother” u Margaret Whitford (ed.), The Irigaray Reader. Oxford: Blackwell Publishers, 1991.

MITIĆ 2004: MITIĆ, Petra. Zašto crno pristaje Elektri. Beograd: Narodna knjiga, 2004.

O’NIL 1984: O’NIL, Judžin. Crnina Priliči Elektri. U prevodu Dragoslava Andrića. Beograd: Srpska književna zadruga, 1984. [orig.] О'Нил, Јуџин. Црнина приличи Електри: трилогија. Београд: Српска књижевна задруга, 1984.

VELAKOT 1991: VELLACOTT, Philip. An English Reader’s Guide to Aeschylus: Oresteia. Cambridge: Monophron, 1991.

Downloads

Published

2020-09-19