СТРУКТУРА МИТСКЕ СЛИКЕ У ИСТОРИЈСКИМ ДРАМАМА БОЈ НА КОСОВУ И БОЈ НА КОСОВУ, ДРУГА ВЕРЗИЈА ЉУБОМИРА СИМОВИЋА

Authors

  • Милан Громовић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.36

Keywords:

Косовски мит, Љубомир Симовић, жртвовање, царство небеско, српски духовни простор

Abstract

Циљ овог рада јесте анализа Симовићевог односа према миту, који је у извесној мери иронијски, као и упућивање на друга читања мотива жртвовања у драмама Бој на Косову и Бој на Косову, друга верзија. Драме Љубомира Симовића говоре о Косову из усмене традиције, које је симбол апокалиптичног урушавања српске државе, државности, политичке самосталности, али и целог српског народа. Историја у Косовској бици не види овакву величину и пресудни значај, док је у усменој епици присутна слика Косова као краја света („последње време“). Централни неизмењени мит, који је преузет из усмене традиције, у драми Бој на Косову, поред ауторове тврдње, ипак бива додатно оплемењен драмском иронијом. У драмама Љубомира Симовића, без обзира на време, ликови говоре једним истим језиком, без архаизама. То указује на пишчеву опредељеност да изједначи људске судбине, укидајући им историчност, како би их уздигао до митске свевремености.

Downloads

Download data is not yet available.

References

EVOLA 2010: EVOLA, Julijus. Pobuna protiv modernog sveta. Čačak, Beograd: Gradac, 2010. [orig.] ЕВОЛА, Јулијус. Побуна против модерног света. Чачак, Београд: Градац, 2010.

FRAJND 1996: FRAJND, Marta. Istorija u drami drama u istoriji. Novi Sad: Prometej, Institut za književnost, Sterijino pozorje, 1996. [orig.] ФРАЈНД, Марта. Историја у драми драма у историји. Нови Сад: Прометеј, Институт за књижевност, Стеријино позорје, 1996.

KARADŽIĆ 1969: KARADŽIĆ, Vuk. Srpske narodne pjesme II. Nedić, V. Beograd: Prosveta, 1969. [orig.] КАРАЏИЋ, Вук. Српске народне пјесме II. Недић, В. Београд: Просвета, 1969.

LOMA 2002: LOMA, Aleksandar. Prakosovo: Slovenski i indoevropski koreni srpske epike. Beograd:

SANU, 2002. [orig.] ЛОМА, Александар. Пракосово: Словенски и индоевропски корени српске епике. Београд: САНУ, 2002.

PEŠIKAN LJUŠTANOVIĆ 2010: PEŠIKAN LJUŠTANOVIĆ, Ljiljana. „Prostor Kosova u Boju na Kosovu Ljubomira Simovića“. Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima. Pitulić, V, knj. 2, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, 2010. [orig.] ПЕШИКАН ЉУШТАНОВИЋ, Љиљана. „Простор Косова у Боју на Косову Љубомира Симовића“. Косово и Метохија у цивилизацијским токовима. Питулић, В, књ. 2, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010.

REĐEP 2007: REĐEP, Jelka. Kosovska legenda. Novi Sad: Prometej, 2007. [orig.] РЕЂЕП, Јелка. Косовска легенда. Нови Сад: Прометеј, 2007.

SIMOVIĆ 1991a: SIMOVIĆ, Ljubomir. Boj na Kosovu. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Dečje novine, 1991. [orig.] СИМОВИЋ, Љубомир. Бој на Косову. Београд: СКЗ, БИГЗ, Просвета, Дечје новине,1991.

SIMOVIĆ 1991b: SIMOVIĆ, Ljubomir. Kovačnica na Čakovini. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Dečje novine, 1991. [orig.] СИМОВИЋ, Љубомир. Ковачница на Чаковини. Београд: СКЗ, БИГЗ, Просвета, Дечје новине,1991.

SIMOVIĆ 2003: SIMOVIĆ, Ljubomir. Boj na Kosovu: Druga verzija. Beograd: Stubovi kulture, 2003. [orig.] СИМОВИЋ, Љубомир. Бој на Косову: Друга верзија. Београд: Стубови културе, 2003.

SUVAJDŽIĆ 2012: SUVAJDŽIĆ, Boško. Dnovide vode: Folklorni elementi u srpskoj književnosti. Novi Sad: Orpheus, 2012. [orig.] СУВАЈЏИЋ, Бошко. Дновиде воде: Фолклорни елементи у српској књижевности. Нови Сад: Orpheus, 2012.

VLADUŠIĆ 2018: VLADUŠIĆ, Slobodan. Orfej i zapušač: Uputstvo za upotrebu poezije nakon Eliota i Valerija. Novi Sad: Akademska knjiga, 2018. [orig.] ВЛАДУШИЋ, Слободан. Орфеј и запушач: Упутство за употребу поезије након Елиота и Валерија. Нови Сад: Академска књига, 2018.

VRBAVAC 2005: VRBAVAC, Jasmina. Mit u dramama Ljubomira Simovića. Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine, 2005. [orig.] ВРБАВАЦ, Јасмина. Мит у драмама Љубомира Симовића. Нови Сад: Позоришни музеј Војводине, 2005.

Downloads

Published

2020-09-19