ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ROKI FOR REVER БРАНИСЛАВА МАРКОВИЋА ТОЧКА КАО ФЕНОМЕН КОМУНИКАЦИЈЕ

Authors

  • Милица Јовановић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.40

Keywords:

теорије рецепције, промоција књиге, врањски говор, хумор у дијалекту, задовољство публике

Abstract

Oвај рад се бави представљањем теорија рецепције и испитивањем да ли књижевни садржај писан као хумор у дијалекту у непосредном контакту са публиком, у овом случају интерпретацијом на књижевној промоцији истог, изазива осећај појачаног задовољства и смеха и тиме додатно потпомаже интеракцију и бољу комуникацију публике са делом. Предмет рада је промоција књиге Roki for rever аутора Бранислава Марковића Точка из Владичиног Хана, објављене 2019. године. У методолошком делу, примењени су квалитативни и квантитативни приступ, односно студија случаја, дубински интервју и анкета. Обрађена је, у складу са темом, и теорија о користи и задовољству. Иако је промоција књиге велики изазов у истраживачком смислу, полазне претпоставке су кроз рад потврђене. Садржај књиге, сачињен од пет драмских текстова („Савремене монокомедије у врањском говору“ писане у форми монодрама), који су претходно извођени на сценама широм Србије, а на промоцији интерпретиран од стране аутора, произвео је позитивну реакцију код аудиторијума. Жива реч изазвала је повратни одговор и готово идентичну атмосферу као и у позоришту, само пропорционалну мањем броју људи. Књига ће онима који су присуствовали промоцији, или гледали представе, бити нека врста реликвије -  успомена и извор за поновно препознавање и уживање у доживаљајима главног јунака Рокија, само у писаној димензији.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AVRAMOVIĆ 2008: AVRAMOVIĆ, Sima. Rhetorike techne : veština besedništva i javni nastup. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta i JP Službeni glasnik, 2008.[orig.] АВРАМОВИЋ, Сима. Rhetorike techne : вештина беседништва и јавни наступ. Београд: Правни факултет Универзитета и ЈП Службени гласник, 2008.

BART 2010: BART, Rolan. Zadovoljstvo u tekstu; čemu prethode Varijacije o pismu. Beograd: JPSlužbeni glasnik, 2010. [orig.] БАРТ, Ролан.Задовољство у тексту; чему претходе Варијације о писму. Београд: ЈП Службени гласник, 2010.

BERGSON 1995: BERGSON, Anri. Smeh: esej o značenju komičnog. Beograd: Lapis, 1995.

DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ & STOJKOVIĆ 1996: DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ, Milena, STOJKOVIĆ, Branimir. Kultura-menadžment, animacija, marketing. Beograd: Klio, 1996. [orig.] ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ, Милена, СТОЈКОВИЋ, Бранимир. Култура-менаџмент, анимација, маркетинг. Београд: Клио, 1996.

DUNĐEROVIĆ 1993: DUNĐEROVIĆ, Aleksandar. Menadžment u pozorištu. Beograd: Muzej pozorišneumetnosti Srbije, 1993.

EKO 1965: EKO, Umberto. Otvoreno djelo. Sarajevo: Veselin Masleša, 1965.

JAUS 1978: JAUS, Hans Robert. Estetika recepcije; izbor studija. Beograd: Nolit, 1987.

JOVANOVIĆ 2005: JOVANOVIĆ, Zoran. Komunikacijska kultura. Vranje: Učiteljski fakultet, 2005.

JOVANOVIĆ 1984: JOVANOVIĆ, Raško. Pozorište i drama. Beograd: IRO „Vuk Karadžić“, 1984.

MARICKI 1978: MARICKI, Dušanka. Teorija recepcije u nauci o književnosti. Beograd: Institut zaknjiževnost i umetnost, 1987.

RADOJKOVIĆ, ĐORĐEVIĆ 2005: RADOJKOVIĆ, Miroljub, ĐORĐEVIĆ, Toma. Osnove komunikologije. Beograd: Fakultet političkih nauka: Čigoja štampa, 2005.

Извори

MARKOVIĆ 2019: MARKOVIĆ, Branislav. Roki for rever. Vranje: Udruženje književnika Vranja, 2019.

Downloads

Published

2020-09-19