СТРАТЕГИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ ФОНЕТСКОЈ КОРЕКЦИЈИ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА: МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У РАДУ СА СРБОФОНИМ СТУДЕНТИМА

Authors

  • Бранко Ракић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.41

Keywords:

еклектички приступ, артикулациона корекција, прозодијска корекција, вежбе перципирања, вежбе продукције

Abstract

У овом раду говорићемо о данас доминантним поступцима и стратегијама које се користе у фонетској корекцији француског као страног језика. Треба истаћи да су ови приступи и стратегије засновани на одређеним универзалним дидактичким приступима (попут еклектичког) и принципима који се и примењују у настави било којег страног језика данас. Најпре ћемо се осврнути на разлоге због којих је развијање фонолошке компетенције француског језика у потпуности, а сасвим неоправдано, занемаривано од седамдесетих па све до средине деведесетих година 20. века. Затим ћемо изнети синтезу ставова и корективних приступа најзначајијих француских дидактичара с краја 20. и почетка 21. века који су се борили и изборили за потпуну рехабилитацију фонетске корекције, како артикулаторне тако и прозодијске (GEMBRETJER 1994; ŠAMPANJ-MIZAR, BURDAŽ 1998; LEON 2003; LORE 2007). Наведени аутори констатовали су да на прелазу из 20. у 21. век, у дидактици страних језика уопште, па тако и у дидактици фонолошке компетенције влада начело еклектизма, то јест комбиновања доказано делотворних корективних фонетских стратегија и приступа преузетих из различитих дидактичких метода (директна метода, аудио-орална метода, структурално-глобална аудио-визуелна метода – СГАВ, комуникативни приступ). Ове закључке илустроваћемо примерима вежбања из савремених уџбеника за учење француског језика, елаборираних сходно поменутом начелу еклектизма (Forum 1, Champion 1, Phonétique progressive du français avec 600 exercices, Exercices systématiques de prononciation française, Enseigner la prononciation du français). Поред тога, настојаћемо да, уз помоћ наведених вежбања, укажемо на предности и евентуалне мане оваквих корективних стратегија у раду са србофоним студентима. Примери ових вежбања могли би, осим тога, да послуже као смернице за развијање корективних стратегија које би комбиновале различите типове вежбања, а према реалним корективним потребама које се јављају код групе, дела групе или појединаца који имају потешкоћа у овладавању изговорном или интонативном компетенцијом француског језика. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

BELON 2000: BAYLON, Christian. Forum 1. Paris : Hachette, 2000.

GALACI-MATAŠI, PEDOJA-GEMBRETJER 1983: GALAZZI-MATASCI, Enrica; Pedoya-Guimbretière, Élisabeth. „Et la pédagogie de la prononciation?”. Le français dans le monde, 180, (1983): pp. 39˗44.

GEMBRETJER 1994: GUIMBRETIÈRE, Élisabeth. Phonétique et enseignement de l’oral. Paris : Didier / Hatier, 1994.

LEON 2003: LÉON, Monique. Exercices systématiques de prononciation française. Paris : Hachette, 2003.

LORE 2007: LAURET, Bertrand. Enseigner la prononciation du français: questions et outils. Paris : Hachette, 2007.

МОNRI-GОАRЕN 2001: MONNERIE-GOARIN, Annie. et al. Champion 1. Cahier d’exercices. Paris : CLE international, 2001.

МОNRI-GОАRЕN, SIREŽOL 2001: MONNERIE-GOARIN, Annie; Siréjols, Évelyne. Champion 2, Paris : CLE international, 2001.

PIREN 1994: Puren, Christian. La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes. Essai sur l’éclectisme. Saint-Cloud/Paris : Crédif/Didier, 1994.

RAKIĆ 2011: RAKIĆ, Branko. „Fokalizacijski akcenat u francuskom jeziku”. Anali Filološkog fakulteta, 23/II (2011): str. 207˗28.

ŠAMPANJ-MIZAR, BURDAŽ 1998: CHAMPAGNE-MUZAR, Cécile; Bourdages, Johanne. Le point sur la phonétique. Paris : CLE international, 1998.

ŠARLIJAK, МОТRON 1998: CHARLIAC, Lucile; Motron, Annie-Claude. Phonétique progressive du français avec 600 exercices. Paris : CLE international, 1998.

Извори

LEBEL 1990: LEBEL, Jean-Guy. Traité de correction phonétique ponctuelle. Laval : Les Éditions de la faculté des lettres, 1990.

SELS-МURSIJA 1996: CELCE-MURCIA Marianne et al. Teaching pronunciation: a reference for teachers of english to speakers of other languages. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Downloads

Published

2020-09-19