РЕБУС ПОЕЗИЈА ДУШАНА ПОП ЂУРЂЕВА: ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ И НОВА САЗНАЊА

Authors

  • Милош Јоцић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.44

Keywords:

Душан Поп Ђурђев, Слик ковница, неоавангарда, постмодерна, колаж, визуелна поезија, ребус поезија

Abstract

Техника колажа један је од најпопуларнијих воковизуелних поступака у авангардној и неоавангардној експерименталној књижевности. Њени узори сежу много дубље у историју европске књижевности – све до барокне ars combinatorije, односно средњевековне традиције религиозно-мистичних текстова. Карактеристична „ребус поезија“ Душана Поп Ђурђева садржи све особености једне нарочите струје савремене српске експерименталне књижевности која је ујединила стваралачке поступке неоавангарде и постмодернизма – укључујући и реактуелизацију старијих формалних маниризама, односно тежњу ка ирационализацији садржаја – али визуелне песме у збирци Слик ковница (1998) садрже и уникатне елементе попут употребе корпоративних симбола као градивних елемената у колажирању.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAMJANOV 2012: DAMJANOV, Sava. Šta to beše srpska postmoderna? Beograd: Službeni glasnik 2012. [orig.] ДАМЈАНОВ, Сава. Шта то беше српска постмодерна?. Београд: Службени гласник, 2012.

FROJD 1984: FROJD, Sigmund. Tumačenje snova 1. Prevod: Albin Vilhar. Novi Sad, Matica srpska, 1984.

HOCKE 1984: HOCKE, Gustav Rene. Manirizam u književnosti. Alkemija jezika i ezoterično umijeće kombinirawa. Prilozi poredbenoj povijesti evropskih književnosti. Prevod: Ante Stamać. Zagreb: CKD, 1984.

NEGRIŠORAC 1984: NEGRIŠORAC, Ivan. „Algebra crnog velosipeda: o nekim poetičkim odredbama mlade srpske proze 80-ih godina“. Književna reč, br. 246, 1984: str. 12-14. [orig.] Негришорац, Иван. „Алгебра црног велосипеда: о неким поетичким одредбама младе српске прозе 80-их година“. Књижевна реч, бр. 246, 1984. Стр. 12-14.

NEGRIŠORAC 1989: NEGRIŠORAC, Ivan. „Kolači postmodernog nonsensa: prilog istraživanju obmane i savršenstva“, u: Sava Damjanov, Kolači, obmane, nonsensi: str: 173.189. Beograd: Filip Višnjić, 1989.

JOCIĆ 2012: JOCIĆ, Miloš. „Rebus poezija Dušana Pop Đurđeva“. Detinjstvo, god. 39, br. 3, 2013: str 3-9. [orig.] ЈОЦИЋ, Милош. „Ребус поезија Душана Поп Ђурђева“. Детињство, год. 39, бр. 3, 2013: стр. 3-9.

Downloads

Published

2020-09-19