МАТЕРИЈАЛНОСТ ПЕСМЕ ПОПА Д. ЂУРЂЕВА (ИНТЕРМЕДИЈАЛНОСТ ПОЕЗИЈЕ КОЈА СЕ ГЛЕДА)

Authors

  • Милена Кулић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.46

Keywords:

визуелна песма, цртеж, поезија, криптограм, знак

Abstract

Песничка збирка Поезија која се гледа Попа Д. Ђурђева (2018) представља надмоћ визуелног над вербалним, а другачија форма упутила је песника ка формирању нових обликотворних поступака, форми представљања и формирању новог знака. Поп Д. Ђурђев дисконтинуиране визуелне знакове распоређује у циклусе „Песме без речи“ и „Песмине слике речи“, користећи разнолик материјал визуелне поезије (слова, бројеви, научни симболи, исечци из штампе, рекламни материјал, фотографије, разни уметнички и неуметнички цртежи).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Дебор, Ги, Друштво спектакла, Београд 2003.

Ђурђев 1998: Ђурђев, Поп Д. Слик ковница: албум апокрифне хрестоматије, Дневник, Нови Сад 1998.

Ђурђев 2018: Ђурђев, Поп Д. Поезија која се гледа, Media Art Content, Нови Сад 2018.

Ђурђев 2019: Ђурђев, Поп Д. Етичко чишћење. Бревијар јутутунских похвала лудости, Media Art Content, Нови Сад 2019.

Јашовић 2014: Јашовић, Предраг, „Визуелизација као интертекстуална и жанровска прожимања у поезији Попа Д. Ђурђева“, Детињство, бр. 1, Нови Сад 2014.

Јоцић 2013: Јоцић, Милош, „Ребус поезија Попа Д. Ђурђева“, Детињство, год. 39, бр. 3, Нови Сад 2013.

Ломовић 2013: Ломовић, Бошко, „Без узора и следбеника“, Луча, год. 22, бр. 2/3, 2013.

Љуштановић 2004: Љуштановић, Јован, Црвенкапа грицка вука (студије и есеји о књижевности за децу), Дневник – Змајеве дечје игре, Нови Сад 2004.

Љуштановић 2013: Љуштановић, Јован, „Култура као велика играоница (Поп Д. Ђурђев: Радови на млечном путу, Васпитно запуштене песме, Чекић, Београд, 2012), Поља, год. 58, бр. 483, Нови Сад 2013.

Љуштановић 2019а: Љуштановић, Јован, „О подетињењу homo ludensa у поезији за децу Попа Д. Ђурђева“, у: Песничке игре и поигравања Попа Д. Ђурђева, Зборник радова са научног скупа одржаног на 30. Међународном фестивалу хумора за децу у Лазаревцу, 19. септембра 2018. године, Библиотека Димитрије Туцовић, Међународни фестивал хумора за децу, Лазаревац 2019.

Љуштановић 2019б: Љуштановић, Јован, „Без очију изван сваког зла“, Етичко чишћење: Бревијар јутутунских похвала лудости, Media Art Content, Нови Сад 2019.

Марићевић Балаћ 2019: Марићевић Балаћ, Јелена, „Тата-мата емблемата. Поезија попа Д. Ђурђева у светлу емблематике“, у: Песничке игре и поигравања Попа Д. Ђурђева, Зборник радова са научног скупа одржаног на 30. Међународном фестивалу хумора за децу у Лазаревцу, 19. септембра 2018. године, Библиотека Димитрије Туцовић, Међународни фестивал хумора за децу, Лазаревац 2019.

Опачић 2019: Опачић, Зорана, „Деструктивно неимарство Попа Д. Ђурђева & интертекстуално поигравање у поеми Мрњавчевићи“, у: Песничке игре и поигравања Попа Д. Ђурђева, Зборник радова са научног скупа одржаног на 30. Међународном фестивалу хумора за децу у Лазаревцу, 19. септембра 2018. године, Библиотека Димитрије Туцовић, Међународни фестивал хумора за децу, Лазаревац 2019.

Павловић 2002: Павловић, Миливоје, Визуелна поезија. Авангарда, неоавангарда и сигнализам, Просвета, Београд 2002.

Петковић Гордић, Владислава, „Медији и технологија у књижевности за децу и омладину: блог као ново тематско-структурно обележје литерарне и филмске форме, Детињство, бр. 2, Нови Сад 2014.

Столић 2019: Столић, Даница, „Два типа визуелизације у збирци Поезија која се гледа Попа Д. Ђурђева“, у: Песничке игре и поигравања Попа Д. Ђурђева, Зборник радова са научног скупа одржаног на 30. Међународном фестивалу хумора за децу у Лазаревцу, 19. септембра 2018. године, Библиотека Димитрије Туцовић, Међународни фестивал хумора за децу, Лазаревац 2019.

Downloads

Published

2020-09-19