НАРАТИВНИ ПОСТУПЦИ У ПРОЗИ ВЕЉКА МИЛИЋЕВИЋА (2)

Authors

  • Адријана Марчетић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.48

Keywords:

Вељко Милићевић, „Беспуће“, доживљени говор, фокализовани опис, човек без корена

Abstract

 

Рад у целини посвећен је анализи и тумачењу прозе Вељка Милићевића. Док је у претходном делу рада фокус био на рецепцији Милићевићеве прозе у српској критици, као и на његовим раним приповеткама, у овом делу рада средиште интересовања је на Милићевићевом кратком роману, Беспуће. Испитујући Милићевићеве наративне технике помоћу којих представља унутрашњи живот својих јунака, доживљени говор и фокализовани опис, настојим да укажем на главне особине његове иновативне и уметнички изузетно успеле прозе. У закључку, формулишем тумачење овог, најзначајнијег Милићевићевог романа које се донекле разликује од традиционалних интерпретација.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AUERBAH 1976: АУЕРБАХ, Е. (1976). Мимезис, Београд.

VITOŠEVIĆ 1982: ВИТОШЕВИЋ, Д. (1982). Поговор за Беспуће В. Милићевића, Београд.

MILIĆEVIĆ 1903: МИЛИЋЕВИЋ, В. (1903). Мртви Живот, Српски књижевни гласник, бр. 5 – 1. новембар, 1903 – 1. јануар 1904;

MILIĆEVIĆ 1930: МИЛИЋЕВИЋ, В. (1930). Приповетке I и II. Београд.

MILIĆEVIĆ 1982: МИЛИЋЕВИЋ, В. (1982). Беспуће. Београд.

MILIĆEVIĆ Ž. 1930: МИЛИЋЕВИЋ, Ж. (1930). Поговор за Приповетке I В. Милићевића, Београд.

MOPASAN 1903: МОПАСАН, Ги де (1903). Орла, Мостар, превод В. Милићевић.

PEKOVIĆ 1989: ПЕКОВИЋ, С. (1989). Књижевно дело Вељка Милићевића, Београд.

SKERLIĆ 1964: СКЕРЛИЋ. Ј. (1964). Писци и књиге IV и V, Београд.

Downloads

Published

2020-09-19