ЕВАЛУАЦИЈА И ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ ПРЕВОДА ПЕСМЕ ГРАД КОНСТАНТИНА КАВАФИЈА НА СРПСКИ ЈЕЗИК

Authors

  • Тамара Костић Пахноглу

Keywords:

Константин Кавафи, превођење поезије, преводилачка сло- бода, еуритмија, еуфонија

Abstract

Рад има за циљ упоредну анализу три превода на српски језик песме Град еминентног грчког песника Константина Кавафија и доношење закључака о степену преводилачке слободе који се може сматрати дозвољеним и оправданим. Чињеница је да је граница између потребног и непотребног или оправданог и неоправданог врло дискутабилна кад је превођење поезије у питању. Почетна хипотеза при анализи веродостојности превода требало би да буде да су одступања од оригинала мала и да постоје на местима где су неопходна да би се очувао значењски и естетски квалитет дела које
се преводи, али пракса показује да су одступања честа и на местима где за њих нема видљивог разлога. Та одступања, како ће овај рад показати, често непотребно нарушавају еуритмијски и еуфонијски квалитет оригинала. С обзиром да је Константин Кавафи најпознатији и најпревођенији новогрчки песник како у Србији, тако и у свету, а одабрана песма његова најпознатија песма, сматрали смо важним да проучимо у којој мери је српском читаоцу доступан ‘’прави’’ Кавафи.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ЕКО 2011: Eko, Umberto. Kazati gotovo istu stvar. Вeograd: Paideia, 2011.

ЈОВАНОВИЋ 2015: Јовановић, Ана А. Основи теорије превођења. Београд-Загреб: FACTUM izdavaštvo, 2015.

КОНСТАНТИНОВИЋ 2010: Константиновић, Радивоје. О превођењу поезијеи други огледи. Нови Сад: Адреса, 2010.

ЛЕВИ 1982: Levi, Jirži: Umjetnost prevođenja. Sarajevo: Svjetlost, 1982.

ПРЋИЋ 1997: Прћић, Т. Семантика и прагматика речи. Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1997.

РИСТИЋ, РАДИЋ-ДУГОЊИЋ 1999: С. Ристић, С, Радић-Дугоњић М. Реч. Смисао. Сазнање. Студија из лексичке семантике. Београд: Филолошки факултет Београдског Универзитета, 1999.

СИБИНОВИЋ 1979: Сибиновић, Миодраг. Оригинал и превод. Београд: Привредна штампа, 1979.

СИБИНОВИЋ 2009: Сибиновић, Миодраг. Нови живот оригинала. Београд: Просвета, Алтера, УНСПС, 2009.

Downloads

Published

2020-09-10