Од правОписних дО значењских и структурних прерада Народни посланик Бранислава Нушића 1924. и 1932. године Текстолошки приступ

Authors

  • Маја Стојковић

Keywords:

Народни посланик, текстологија, датирање, варијанте, аутограф, апограф, правопис, ритмичност, карактеризација, индивидуализација, дидаскалије

Abstract

У раду ће бити обрађена текстолошка питања везана за развој Народног посланика Бранислава Нушића. За основни извор послужиће нам две штампане верзије објављене за пишчева живота – 1924, 1932; а преко доступнух помоћних извора биће извршен покушај реконструисања двеју варијаната драмског комада из 1896. и 1912. године. Показаће се да су претрпљене измене битно утицале на поспешење уметничке вредности текста, где треба скренути пажњу и на све пратеће елементе који су томе допринели (ритмичко­динамичка организација текста, правописне адаптације, детаљнија и доследнија карактеризација и индивидуализација ликова и др.).

Downloads

Download data is not yet available.

References

I

НУШИЋ 1924: Бранислав Нушић, Народни посланик, Штампарија Професионал. Занатл. Удружења, Београд 1924.

НУШИЋ 1924а: Бранислав Нушић, „После четрдесет година“, Народни посланик, Штампарија Професионал. Занатл. Удружења, Београд 1924.

НУШИЋ 1932: Бранислав Нушић Народни посланик, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд 1932.

НУШИЋ 1932а: Бранислав Нушић, „После педесет година“, Народни

посланик, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд 1932.

II

ВЛАТКОВИЋ 1986: Драгољуб Влатковић, Сто година Народног посланика у Народном позоришту, Космос, Београд 1986.

ИВАНИЋ 2001: Душан Иванић, Основи текстологије. Увод у текстологију нове српске књижевности, Народна књига / Алфа, Београд 2001.

ИВАНИЋ 2004: Душан Иванић, „Текстологија и тумачење књижевности“, у зборнику Књижевне теорије XX века (уред. М. Шутић), Београд 2004.

ЛИХАЧОВ 1966: Дмитриј С. Лихачов, Текстологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1966.

ЛМС 1896: Летопис Матице српске (Нови Сад), књ. 187, свеска III (1896).

ПОПОВИЋ 1896: Бор[ивоје] П[оповић], „Народни посланик“, Дело (Београд), књ. 12 (1896).

Downloads

Published

2020-12-13