Return to Article Details РИЗНИЦА ШТОКАВСКЕ ДИЈАЛЕКАТСКЕ ЛЕКСИКОГРАФИЈЕ (Љиљана Недељков, Бранкица Марковић: Дијалекатска лексикографија штокавског наречја (од 1818. до 2014. године) – библиографија, Српски дијалектолошки зборник, LXII, САНУ, ИСЈ, Београд, 2015. Download Download PDF