OTRANTSKI ZAMAK I RETORIKA HORORA

Authors

  • Dejan B. Ognjanović

Keywords:

gotski roman, horor, žanr, motiv, poetika, fantastika, retorika, identifikacija, retardacija, suspenzija, narativna perspektiva

Abstract

Ovaj rad bavi se romanom Otrantski zamak Horasa Volpola, opšte priznatim začetnikom gotskog romana (tj. gotika, koji se posmatra kao rana faza horora). Analiziraju se motivi uvedeni u ovom delu koji će, nakon njega, postati karakteristični za gotik, kao što su zamak, samostan, tajni prolazi i podzemni hodnici; istražuje se njihovo značenje i funkcija u zapletu. Takođe se analiziraju tipski likovi koji će, nakon ovog romana, postati tipični za ranu fazu gotika: progonjena junakinja, zlikovac, i junak. Istražuju se značenjske i idejne konotacije njihovog portretisanja i značenja proizvedenog njihovim međuodnosom, kao i uplivom toga na poetiku gotika. Najzad, rad istražuje osobene pripovedne postupke kojima se sprovodi estetska namera žanra gotika (horora), odnosno izazivanje jeze, strave i napetosti, a naročito identifikaciju, retardaciju i suspenziju. Na konkretnim primerima iz teksta demonstrira se rađanje poetike horor žanra kroz upotrebu motiva, tema i književnih postupaka uvedenih u Otrantskom zamku, usavršenim i dopunjenim tokom dalje istorije žanra, i aktuelnim do današnjih dana. Pokazuje se da je tekst, već u ovom prototipu žanra, ustrojen u skladu sa estetskom namerom horora.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ABRAMS, M. H., A Glossary of Literary Terms, Holt, Rinehart & Wilson, New York, 1962

RICHTER, David H., The Progress of Romance: Literary Historiography and the Gothic Novel, Ohio State University Press, Columbus, 1996

STEWART, Susan, „The Epistemology of the Horror Story“, in: Journal of American Folklore, Vol. 95, No. 375, 1982

TURKOVIĆ, Hrvoje, „Modeliranje ugroženosti: Film strave“, Pitanja, Zagreb, 4-5-6, 1989

WALPOLE, Horace, The Castle of Otranto, in: Four Gothic Novels, Oxford University Press, Oxford and New York, 1994

WILLIAMS, Anne, Art of Darkness: A Poetics of Gothic, The University of Chicago Press, Chuago and London, 1995

ŽIVKOVIĆ, Dragiša (ur.), Rečnik književnih termina (drugo izdanje), Nolit, Beograd, 1992

VOLPOL, Horas, Otrantski zamak, Mali Nemo, Pančevo, 2011

Downloads

Published

2020-12-17