„АХИ­ЛЕ­ЈЕВ ШТИТ“ ВИ­СТА­НА ХЈУ ОД­НА: ЕК­ФРА­ЗА КАО МЕ­ТА­ПО­Е­ЗИ­ЈА

Authors

  • Дубравка Ђ. Поповић Срдановић

Keywords:

екфраза, метапоезија, Осамнаесто певање Хомерове Илијаде – Ковање оружја, “Ахилејев штит“ В. Х. Одна, супротстављене семантичности

Abstract

Песма В. Х. Одна „Ахилејев штит“ представља пример концептуалне екфразе, а истовремено и поетски одговор на чувену Хомерову (концептуалну) екфразу, опис ковања Ахилејевог штита у Осамнаестом певању Или­ја­де. Пошто у сопственом поетском кључу Одн преиспитује хомерско читање ковања штита, његова песма представља пример екфрастичке метапоезије. Tроделна структура Однове песме кореспондира са трима плочама Хомеровог Хефестовог штита, истовремено им се семантички супротстављајући. У строфама 1, 4, 7 и 9 супротстављене су визије света два главна актера песме, Тетиде, и Хефеста, тако да је Тетидино очекивање, као амблем грчког хомерског света, градирано али и
деконструисано у три ступња Хефестове презентације савременог света рата, дехуманизације, усамљености и бесмисла у строфама 2, 3, 5, 6 и 8. Последња строфа има посебну улогу у песми јер у потпуности иронизује како Тетидина
очекивања идиличних слика, тако и њено запрепашћење Хефестовим делом у целини, па и целокупну њену позицију, што је супротно Хомеровом виђењу. Она сама је наручилац штита па тиме и саучесник и учесник рата, свесна физичке,
друштвене и духовне деструкције као ратних неминовности, као и свога сина као немилосрдног убице. Своје одговорности у стварању модерног дехуманизованог света, постављен у улогу посматрача сцена на штиту, мора бити свестан и читалац Однове песме.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AISENBERG, Katy. Ra­vis­hing ima­ges: Ekphra­sis in the po­e­try and pro­se of Wil­li­am Wor­dsworth, W.H. Auden, and Phi­lip Lar­kin. New York: P.Lang, 1995.

AUDEN, W.H. „The Shield of Achilles”. W.H.Auden: The Col­lec­ted Po­ems. New York: Random House, 1991.

BAHLKE, George. The La­ter Auden. New Brunswick, N.J.: Rutgers University. Press, 1970.

BECKER, Andrew Sprague. The Shi­eld of Ac­hil­les and the Po­e­tics of Ekphrasis. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 1995.

BENTON, Michel. „Anyone for Ekphrasis?”. Bri­tish Jo­ur­nal of Aest­he­tics, vol. 37, n. 4, (October 1997), pp. 367-376.

DAVENPORT-HINES, R. P. T. Auden. New York: Pantheon, 1995. http://en.wikipedia.org/wiki/Ekphrasis

FRANCIS, James A. „Metal Maidens, Achilles’ Shield, and Pandora: the Beginnings of ’Ekphrasis’“. American Journal of Philology, vol 130,

number 1, (whole number 517, spring 2009): p. 1-23.

HEFFERNAN, James A. W. Museum­o­f Words­: T­he Poetics ­of­Ekphrasis from Ho­mer to A­sh­bery. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

ХОМЕР. Или­јада.Превод Милош Ђурић. Београд: Просвета, 1968.

JOHNSON, Richard. Man’s Place: An E­ssay on ­A­uden. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1973.

SCULLY, Stephen. „Reading the Shield of Achilles: Terror, Anger, Delight,” Harvard S­tudies in­Classical Ph­ilology, Vol. 101. (2003), pp. 29-47.

TAPLIN, Oliver. „The Shield of Achilles within the Iliad­”. Oxfor­d Readin­gs ­in Homer’s Iliad, ed. Douglas L. Cairns. Oxford: Oxford University Press, 2001.

WYNNE, Robert. Imaginary Ekph­rasi­s. Columbus, OH.: Pudding House Publications, 2005.

Downloads

Published

2020-12-17