ДВА РОМАНА ИЗ РУКОПИСНЕ ЗАОСТАВШТИНЕ ПРОТОЈЕРЕЈА СИМЕ ЖИКИЋА

(Го­вор ср­ца, На сво­ме по­слу)

Authors

  • Горан М. Максимовић

Keywords:

рукопис, књижевна заоставштина, роман, биографија, фикција, фантастика, облици приповиједања, композиција, жанровска типологија

Abstract

У огледу су анализирана два романа (Го­вор ср­ца и На сво­ме по­слу) из рукописне заоставштине протојереја Симе Жикића (1878-1964). Указано је на вријеме настанка и редиговања наведених рукописа (период између два свјетска рата и године непосредно након окончања Другог свјетског рата), а затим је интерпретирана идејна и умјетничка страна наведених дјела. Указано је жанровску типологију, на романескну композицију, на доминантне умјетничке поступке, на карактеризацију јунака, на укрштање биографских чињеница и догађаја из стварног живота и историје са фикционалним приповиједањем и елементима приповиједне фантастике. У завршном дијелу огледа указано је на вриједносну страну нализираних дјела и на њихово мјесто у историји српске књижевности прве половине 20. вијека.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Максимовић 2010: Максимовић, Горан. У вртлогу историје. Поговор у књизи: Сима Жикић. Говор срца. Едиција „Завештање“. Књига 1. Народна библиотека „Његош“. Књажевац. - с. 272-277.

Милошевић-Мицић 2010: Милошевић-Мицић, Милена. Сима Жикић, прота књажевачки, као хроничар свог времена. Предговор у књизи: Сима Жикић. Говор срца. Едиција „Завештање“. Књига 1. Народна библиотека „Његош“. Књажевац. - с. 7-11.

Стојадиновић 2010: Стојадиновић, Владана. О овом издању. Поговор у књизи: Сима Жикић. Говор срца. Едиција „Завештање“. Књига 1. Народна библиотека „Његош“. Књажевац. - с. 277-279.

Downloads

Published

2020-12-17