СИЖЕЈНО-МОТИВСКИ КОМПЛЕКСИ У ПОВЕСТИ „ЖУТА СТРЕЛА“ ВИКТОРА ПЕЉЕВИНА И ПРОБЛЕМ ЊИХОВОГ ТУМАЧЕЊА

Authors

  • Ненад Благојевић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.14

Keywords:

„Жута стрела“, Виктор Пељевин, постмодернизам, мотивска анализа

Abstract

У овом раду предлажемо један од могућих начина интерпретације Пељевиновог текста који је обележио један период стваралаштва овог руског писца. „Жута стрела“ је текст испуњен мноштвом мотива, који у целини претварају читаво дело у алегорију. Жута стрела из наслова је назив воза у којем се налази главни јунак повести на путовању ка „срушеном мосту“. Мотив воза и железничке пруге изједначава се са светом и животом главног јунака Андреја, чија потрага за одговорима на „вечита питања“ поприма облик дискурса ограничен искључивом железничком тематиком. Железничком терминологијом означава се практично сваки аспект живота главног јунака и путника у возу, док се однос према свету који се налази иза прозора воза заогрће велом тајне коју путници за живота не могу да разоткрију. Мотивском анализом утврђујемо да су многи мотиви које аутор користи за стварање приповедачког света повезани са културом и филозофијом Истока, али су дати у облику који је у најмању руку прилагођен руској свакодневници с краја 90-х година. То нас упућује на закључак о постмодернистичкој деконструкцији елемената источњачког и западног културног кода у руском друштву, који писац предузима са циљем приказивања стања колективне свести у једном крајње осетљивом периоду историје.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Извори

ПЕЛЕВИН 1999: Пелевин В. Желтая стрела. Москва: Вагриус, 1999.

Цитирана литература

ГРИЦАНОВ, МОЖЕЈКО 2001: Грицанов А., Можейко М. (2001) Постмодернизм. Энциклопедия. Минск: Интерпрессервис, Книжный дом.

ЕГАН 1992: Egan K. (1992) Imagination in Teaching and Learning: The Middle School Years. Chicago: University of Chicago Press.

ЗАЛОМКИНА 2005: Заломкина Г.В. (2005) Москва-Петушки: другая дорога в Икстлан // Памяти профессора В.П. Скобелева: проблемы поэтики и истории русской литературы ХIX-XX веков: международный сборник научных статей. Под ред. С.А. Голубкова, Н.Т. Рымаря. Самара: «Самарский университет».

ЈЕРЕМИН 2010: Еремин Е.М. (2010) Религиозные искания рок-поэта Б. Гребенщикова (на материале поэтических текстов альбома “Сестра хаос”) // Религиоведение. № 2.

ЛЕОНТЈЕВ 2007: Леонтьев К.Н. (2007) Восток, Россия и Славянство. Москва: Эксмо.

НЕПОМЊАШЧИ 2012: Непомнящих Н.А. (2012) Железная дорога как комплекс мотивов в русской лирике и эпике // Сюжетно-мотивные комплексы русской литературы. Новосибирск: Академическое издательство «Гео».

ПОЛ, КВИН 2008: Paul D. Quinn A. (2008) Zen architecture: The Building Process as Practise. Salt Lake City: Gibbs Smith.

РАСЕЛ 1977: Russell P. (1977) The TM Technique: An Introduction to Transcendental Meditation and the Teachings of Maharishi Mahesh Yogi. London: Routledge.

ТОРЧИНОВ 1998: Торчинов Е.А. (1998) Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния. СПб: Петербургское востоковедение.

ТОРЧИНОВ 2002: Торчинов Е.А. (2002) Буддизм: карманный словарь. СПб.: Амфора.

ФЛОТЦИНГЕР 2016: Flotzinger R. (2016) Harmonie: um einen kulturellen Grundbegriff. Wien.

ФОМЕНКО 2004: Фоменко Л.П. (2004) Мотив железной дороги в прозе Платонова // Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Кн. 3. СПб: Наука. Ленинградское отделение.

ШОХИН 2010: Шохин В.К. (2010) Новая философская энциклопедия. Институт философии РАН. [Електронски ресурс]. Проверено 20.03.2022. на страници: https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH018dd6ec7a549db4256a3b8d?p.s=TextQuery.

POPOVIĆ 2007: Popović T. (2007) Rečnik književnih termina. Beograd: Logos.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS