ОСЛОВЉАВАЊЕ У ИЗАБРАНИМ КОМЕДИЈАМА ЛУДВИГА ХОЛБЕРГА

Authors

  • Софија А. Биланџија

Keywords:

ословљавање, Лудвиг Холберг, комедије, прономиналне форме ословљавања, номиналне форме ословљавања, XVIII век, учтивост

Abstract

У раду се испитују феномен ословљавања на материјалу пет изабраних комедија
Лудвига Холберга, најпознатијег данско-норвешког комедиографа 18. века. С обзиром на
изузетну редукованост прономиналних форми ословљавања у савременом данском језику
(укидање бинарне опозиције између Т- и V-облика), инвентар облика ословљавања је у
Холберговим текстовима екстензивнији (три V-облика). У раду се утврђује инвентар про-
номиналних, номиналних, чак и вербалних облика ословљавања, и анализира се њихова
употреба са циљем да се утврде доминантни фактори, пре свега социокултурни, који утичу
на симетричност или асиметричност ословљавања. С обзиром на то да Холберг као про-
светитељ често узима ословљавање као маркер стварних или привидних и замишљених
односа блискости и моћи, текстови комедија могу послужити као важно сведочанство о
друштвеним нормама опхођења у тадашњој Данској.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANDERSEN 2015: ANDERSEN, Bjørn. ”Du og de. En undersøgelse af en af danmarkshistoriens største sprogkampe og nogle bemærkninger hertil“. Modersmål-selskabets årbog, god. 2015, str. 93–111.

BRAUN 1988: BRAUN, Friederike. Terms of Address: Problems of patterns and usages in various languages and cultures. Berlin-New York: Mouton de Gruyter.

ERSNES 2016: ØRSNES, Bjarne. „Forms of address as Cross-Cultural Code-Switching: The case of German and Danish in Higher Education”. Linguistik online, br. 79, sv. 5 (2016): str.179–198. http://dx.doi.org/10.13092/lo.79.3342 20.12.2022.

HIKI & STJUART 2005: HICKEY, Leo & Miranda STEWART (ur.). Politeness in Europe. Clevedon/ Buffalo /Toronto: Multilingual Matters LTD, 2005.

HULGOR 2020: HULGAARD, Anne Marie. „Kulturelt betingede kommunikative forskelle mellem dansk og tysk?“ Rask, br. 52 (2020); str. 39–61.

JORT 2019: HJORTH, Ebba (ur.). Dansk Sproghistorie. Knjiga 3. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

KAŠIĆ 2018: KAŠIĆ, Zorka (ur.). O jeziku sa raznih aspekata. Primenjena lingvistika u čast Vesni Berić-Đukić. Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije.

OZER 2016: OZER, Katalin. Makrolingvistički aspekti oslovljavanja u nemačkom, srpskom i mađarskom jeziku [doktorska disertacija]. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom sadu,

SKAUTRUP 1947: SKAUTRUP, Peter. Det danske Sprogs Historie. Knjiga II. København: Gyldendalske boghandel/Nordisk forlag, 1947.

Извори

HOLBERG 2022: HOLBERG, Ludvig. Izabrane komedije. Beograd: Treći trg/Srebrno drvo, 2022.

HOLBERG 2021: Ludvig Holbergs Skrifter, LHS, verzija 2.11. http://holbergsskrifter.dk

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS