ФОРМИРАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА КАТЕДРЕ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Authors

  • Милена Н. Тошић

Keywords:

руски језик, отварање славистичке катедре у Нишу, Славистичко друштво Србије, наставни план и програм, професори и сарадници, студенти

Abstract

У раду се, на основу личног сећања и прикупљене документарне грађе, говори
о формирању и почетку рада Катедре за руски језик и књижевност у Нишу. Осветљен је
допринос појединих личности стварању Kатедре, први наставни план и програм, кадров-
ска структура наставника који су први предавали на тој Kатедри, број првих уписаних
студената и њихови успеси, ваннаставне активности, сарадња са другим сродним катедра-
ма у земљи и свету. На крају је истакнута оправданост постојања и успешност у раду дате
Kатедре.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Елаборат о организовању филозофског факултета, Универзитет у Нишу-Филозофски факултет, Ниш, март 1998. године.

Електронски извор, Департман за руски језик и књижевност <https://www.filfak.ni.ac.rs/organizacija/departmani/ruski> 15.01.2023.

Извештаји наставно-научног већа филозофског факултета у Нишу, 2000. године.

Информатор, Филозофски факултет универзитета у Нишу, април 2000. године.

LAINOVIĆ 2000 : LAINOVIĆ, Nadežda Stojanović. Tradicija i perspektivy sopostaviteljnogo podhoda v obučenii russkomu jaziku studentov Nišskogo universiteta (Po povodu otkrytija Kafedry russkogo jazyka) V Mezhdunarodnyj simpozium Sostojanie I perspektivy sopostoviteljnyh issledovanij russkogo I drugih jazikov. Doklady (Belgrad - Nish), Belgrad -2000. [ orig.] ЛАИНОВИЋ, Надежда Стојановић. Традиция и перспективы сопоставительного подхода в обучении русскому языку студентов Нишского университета (По поводу открытия Кафедры русского языка) V Международный симпозиум Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков. Доклады (Белград - Ниш), Белград – 2000.

LAINOVIĆ 2012 : LAINOVIĆ, Nadežda Stojanović. Doprinos prof. Dr Bogoljuba Stankovicja razvoju nishke rusistike. Beograd, 2012. Slavistika, XVI, стр. 46,47. [ orig.] ЛАИНОВИЋ, Надежда Стојановић. Допринос проф. др Богољуба Станковића развоју нишке русистике, Београд, 2012, Славистика, XVI, стр. 46,47.

Монографија Четрдесет година Филозофског факултета у Нишу (1971-211), Универзитет у Нишу, 2012, стр. 145-151.

PIPER 2006 : PIPER, Predrag. Bogoljub Stanković, Dvesta osamdesest godina ruskog jezika u srpskim školama. Slavistika, X, стр. 77. [ orig.] ПИПЕР, Предраг. Богољуб Станковић, Двеста осамдесет година руског језика у српским школама. Славистика, X, стр. 77.

STANKOVIĆ 2008 : STANKOVIĆ, Bogoljub. 60 godina Slavističkog društva Srbije. Slavističko društvo Srbije. Beograd, str. 100, 119, 121-123, 136. [ orig.] СТАНКОВИЋ, Богољуб. 60 година Славистичког друштва Србије. Славистичко друштво Србије. Београд, стр. 100, 119, 121-123, 136.

STANKOVIĆ 2000 : STANKOVIĆ, Bogoljub. Izveštaj o radu Slavističkog drustva Srbije u 2000. godini. Slavistika V, str.335. [ orig.] СТАНКОВИЋ, Богољуб. Извештај о раду Славистичког друштва Србије у 2000. години. Славистика V, стр.335.

Статут, Универзитет у Нишу- Филозофски факултет, Ниш, мај 2000. године.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH