ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2021–2022.

Authors

  • Јелена Ђ. Марићевић Балаћ

Keywords:

Летопис Матице српске, поезија, проза, есеј, критика, повод / темат, превод, српска култура, словенски контекст, свет

Abstract

Циљ рада је да представи Летопис Матице српске у панорамској двогодишњој
перспективи 2021–2022, а под Уредништвом чији су чланови Ђорђо Сладоје, Селимир
Радуловић, Зоран Ђерић, Ненад Шапоња и Јелена Марићевић Балаћ. Кроз двогодишњи
пресек рубрика и видљиву организацију прилога, примећује се уређивачка концепција,
смисаоно повезивање текстова и брига око припремања бројева. Летопис је најстарији
живи књижевни часопис у Европи и свету који у континуитету излази од 1824. године,
што подразумева изразиту одговорност свих који учествују у његовој припреми. Отуда је
ова периодична публикација пример часописа који се не склапа стихијски, већ мозаично,
промишљено и са неопходном ширином визије, свешћу о целини и самим циљевима како
Уредништва, тако и Матице српске.

Downloads

Download data is not yet available.

References

LETOPIS MATICE SRPSKE 2021: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 507, sv. 1-2, januar-februar 2021. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2021: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 507, св. 1-2, јануар-фебруар 2021.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2021: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 507, sv. 3, mart 2021. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2021: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 507, св. 3, март 2021.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2021: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 507, sv. 4, april 2021. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2021: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 507, св. 4, април 2021.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2021: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 507, sv. 5, maj 2021. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2021: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 507, св. 5, мај 2021.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2021: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 507, sv. 6, jun 2021. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2021: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 507, св. 6, јун 2021.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2021: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 508, sv. 1-2, jul-avgust 2021. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2021: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 508, св. 1-2, јул-август 2021.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2021: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 508, sv. 3, septembar 2021. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2021: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 508, св. 3, септембар 2021.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2021: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 508, sv. 4, oktobar 2021. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2021: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 508, св. 4, октобар 2021.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2021: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 508, sv. 5, novembar 2021. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2021: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 508, св. 5, новембар 2021.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2021: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 508, sv. 6, decembar 2021. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2021: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 508, св. 6, децембар 2021.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2022: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 509, sv. 1-2, januar-februar 2021. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2022: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 509, св. 1-2, јануар-фебруар 2022.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2022: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 509, sv. 3, mart 2021. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2022: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 509, св. 3, март 2022.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2022: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 507, sv. 4, april 2022. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2022: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 507, св. 4, април 2022.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2022: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 507, sv. 5, maj 2022. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2022: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 507, св. 5, мај 2022.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2022: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 507, sv. 6, jun 2022. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2022: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 507, св. 6, јун 2022.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2022: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 508, sv. 1-2, jul-avgust 2022. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2022: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 508, св. 1-2, јул-август 2022.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2022: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 508, sv. 3, septembar 2022. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2022: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 508, св. 3, септембар 2022.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2022: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 508, sv. 4, oktobar 2022. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2022: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 508, св. 4, октобар 2022.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2022: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 508, sv. 5, novembar 2022. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2022: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 508, св. 5, новембар 2022.

LETOPIS MATICE SRPSKE 2022: LETOPIS MATICE SRPSKE. Kn. 508, sv. 6, decembar 2022. [orig.] ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ 2022: ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ. Књ. 508, св. 6, децембар 2022.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ТЕМАТ O КЊИЖЕВНИМ ЧАСОПИСИМА / CHAPTER ABOUT LITERARY MAGAZINES