ЛЕКСИКОН СРПСКОГ РЕАЛИЗМА: ГРАЂА И ПРИМЈЕРИ

Authors

  • Душан M. Иванић

Keywords:

српски реализам, лексикон, писци, дјела, појмови, литература

Abstract

Ова грађа је настала током рада на пројекту „Лексикон српског реализма”, подр-
жаног финансијски од Министарства просвете и информисања Републике Србије (2006–
2010). Замишљен као научни опис епохе, није ни могао бити завршен, у ограниченом вре-
менском периоду и кругу дјелимично ангажованих сарадника. Дио резултата са овог про-
јекта је објављен (Д. Вукићевић, Г. Максимовић, С. Милосављевић Милић, Д. Бошковић), а
дио је ушао у друге научне текстове.
Овдје се објављују упутства за израду чланака о аутору и његовим дјелима,
структура обраде одредница о аутору, с примјером моје обраде Л. К. Лазаревића, К. Абраше-
вића, М. Андрића, К. Арсенијевића, Б. Будисављевића, Милана Будисављевића, Драгиње
Гавриловић, Милована Глишића, Д. Вученова и Вука Караџића (с обзиром на његово мјесто
у српском реализму). Предвиђено је било и да најзначајнија дјела српских реалиста имају
засебне обраде (овдје Л. К. Лазаревић). Потом да се обраде као посебне одреднице појмови,
појаве, медији, установе, књижевне врсте. Унутар ових одредница упућује се на друге одред-
нице, предвиђене за обраду, али необрађене.
Подаци о изворима и литератури односе се само на текстове објављене до 2010,
године окончавања пројекта.

Downloads

Download data is not yet available.

References

/

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ПРИЛОЗИ И ГРАЂА / CONTRIBUTIONS AND ORIGINAL MATERIAL