ХУМОР И ОГРАНИЧЕЊА ХУМОРА У РОМАНУ ХОДОЧАШЋЕ АРСЕНИЈА ЊЕГОВАНА БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

Authors

  • Оливера Марковић

Keywords:

хумор, политички хумор, теорија концептуалног са- жимања, теорија могућих светова, Ходочашће Арсенија Његована, Борислав Пекић

Abstract

Предмет овог рада јесте хумор и границе хумора у роману Ходочашће Арсенија Његована Борислава Пекића, при чему је посебна пажња усмерена ка политичко-економском контексту на који свет приче реферише као на главном ограничењу хумора у роману. Полазећи од тога да је свет приче у роману заснован на диспаратном односу између схватања главног
јунака и схватања осталих ликова у причи, те да су границе хумора управо одређене приповедним модалитетима који тај свет приче обликују, као методолошку подлогу користили смо теорију могућих светова Љубомира
Долежела (1997). При анализи хумора коришћена је теорија когнитивног сажимања Жила Фоконијеа и Марка Тарнера (1998, 2002), при чему је фокус стављен на анализу хуморног амалгама означеног као „бивање са поседом” и различите варијанте његове елаборације у Пекићевом тексту. Истраживање је превасходно окренуто ка детектовању негативних карактеристика главног јунака са циљем да се роман прочита као критика капитализма, пре него критика лево усмерених идеологија. Притом је уочено да је свет главног јунака у причи организован преко специфично концептуализованог егзистенцијалног пара биће – предмет, што је основ хуморних ситуација у тексту али истовремено и њихово ограничење (етичко и политичко).

References

ВИЧ 1998: Veach, Thomas. C. „A theory of humor.” Humor: International Journal of Humor Research, 11, 161–215. http://www.tomveatch.com/else/humor/paper/>. 3.2. 2018.

DOLEŽEL 2008: Doležel, Lubomir. Heterokosmika: Fikcija i mogući svetovi. Prevela Snežana Kalinić, pogovor Aleksandar Bošković. Beograd: Službeni glasnik, 2008.

ЕГЕРИЋ 1997: Егерић, Мирослав. „Човек са дурбином у историјском процесу – фрагменат о Ходочашћу Арсенија Његована Борислава Пекића.” У: Дела и дани IV. Нови Сад: Матица српска, 1997.

ЗИВ: Ziv, Avner. Personality and sense of humor. New York: Springer, 1984.

КУЛСОН 2001: Coulson, Seana. Semantic Leaps: Frame-Shifting and Conceptual Blending in Meaning Construction. New York: Cambridge University Press, 2001.

КУЛСОН И ОУКЛИ 2005: Coulson, Seana & Todd Oakley. „Blending and coded meaning: Literal and figurative meaning in cognitive semantics.” Journal of Pragmatics, 37, pp. 1510–1536. <http://www.cogsci.ucsd.edu/~coulson/Papers/coak-jop.pdf>. 30.4.2018.

МЕКГРОУ И ВОРЕН 2010: Mcgraw, A. Peter and Warren, Caleb. „Benign Violations: Making Immoral Behavior Funny.” Psychological Science, Vol. 21, No. 8, pp. 1141–1149, April, 2010. SSRN eLibrary. 3.2.2018.

МИЛОШЕВИЋ 1996: Милошевић, Никола. „Борислав Пекић и његова митомахија.” У: Књижевност и метафизика: Зиданица на песку II. Приредио Мило Ломпар. Београд: Филип Вишњић, 1996.

MILOŠEVIĆ 2012: Milošević, Srđan. „O antikomunizmu kao izvoru legitimacije i ideološkom sadržaju tranzicionih društava”. Antifašizam pred izazovima savremenosti. Petar Atanacković, Milivoj Bešlin (ur.). Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija – AKO, 2012, str. 71–78.

МУСТЕДАНАГИЋ 2002: Мустеданагић, Лидија. Гротескни бревијар Борислава Пекића: гротескно обликовање романа „Ходочашће Арсенија Његована”, „Како упокојити вампира” и „1999”. Нови Сад: Stylos, 2002.

ПИЈАНОВИЋ 1991: Пијановић, Петар. Поетика романа Борислава Пекића. Београд: Просвета: Досије; Горњи Милановац: Дечје новине; Титоград: Октоих, 1991.

ТОМИЋ 2009: Томић, Лидија. „Књижевни поступци у роману Ходочашће Арсенија Његована Борислава Пекића.” У: Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова. Петар Пијановић и Александар Јерков (ур.). Београд: Институт за књижевност и језик: Службени гласник, 2009.

ФОКОНИЈЕ И ТАРНЕР 2014: Фоконије, Жил и Марк Тарнер. „Мреже појмовног обједињавања.” У: Језик и сазнање: хрестоматија из когнитивне лингвистике. Катарина Расулић, Душка Кликовац (ур.). Београд: Филолошки факултет.

Downloads

Published

2020-09-10