ХУМАНИСТИЧКИ ПРИНЦИП КАО ЦИЉ ДРУШТВЕНОГ АНГАЖМАНА ШЕКСПИРОВИХ ИСТОРИЈСКИХ ДРАМА

Authors

  • Кристина Петровић

Keywords:

Ангажман, Шекспир, владар, макијавелизам, хуманизам

Abstract

У раду се кроз преглед Шекспирових историјских драма (Ричард II, Хенри IV, Хенри V, Хенри VI, Ричард III, Хенри VIII) показује увек присутна дискрепанција између воље за моћ владара и ,,етички адекватног циља”, како га Гринблат назива. Циљ је да се покаже да је међу различитим читањима презентиста, новоисторичара, културних материјалиста и других, Шекспирово дело најтачније тумачити као цивилизацијску тековину која демонстрира да свако изневеравање хуманистичког принципа коначно води до човекове пропасти.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Шекспир, Виљем. 1963. Целокупна дела Виљема Шекспира. 13. (историјске драме). Краљ Џон, Ричард Други. Београд: Култура.

Шекспир, Виљем. 1963. Целокупна дела Виљема Шекспира.14. (историјске драме). Хенри Четврти (први део), Хенри Четврти (други део). Београд: Култура.

Шекспир, Виљем. 1963. Целокупна дела Виљема Шекспира.15. (историјске драме). Хенри Пети, Ричард Трећи. Београд: Култура.

Шекспир, Виљем. 1963. Целокупна дела Виљема Шекспира.16. (историјске драме). Хенри Шести (први део), Хенри Шести (други део) Београд: Култура.

Шекспир, Виљем. 1963. Целокупна дела Виљема Шекспира.17. (историјске драме). Хенри Шести (трећи део), Хенри Осми. Београд: Култура.

Шекспир, Виљем. 2003. Магбет. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Бечановић Николић. Зорица. 2007. Психоанализа и Шекспирове историјске драме у: Шекспир иза огледала (Сукоб интерпретација у рецензији Шекспирових историјских драма у двадесетом веку). Београд: Geopoetika

Богоева-Седлар. Љиљана. 2003. О промени (културолошки есеји 1992 – 2002). Ниш: Просвета

Дивињо. Жан. 1978. Социологија позоришта /колективне сенке/. Београд: БИГЗ.

Кот. Јан. 1963. Шекспир, наш савременик, Београд: СКЗ Костић. Веселин. 1994. Стваралаштво Виљема Шекспира I, Београд: СКЗ

Костић. Милена. 2013. Сукоб политичког и личног у Шекспировим историјским драмама (докторска дисертација), доступно на: http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/5529/Disertacija3490.pdf?sequence=2&isAllowed=y [10.12.2017]

Костић. Милена. ,,Дуг опроштај са величином свеколиком”: Глорификација или субверзија Тјудорског ,,златног доба”у Шекспировој историјској драми ,,Хенри VIII”, доступно на: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2014/download/774_fabb3599f4bb5a683eac84f702802d53 [10.2.2018]

Gabriel Egan. The presentist threat to editions of Shakespeare, in C. DiPietro and H. Grady, eds. Shakespeare and the Urgency of Now: Criticism and Theory in the 21st Century. New York: Palgrave Macmillan, 2013, pp. 38-59, at p. 39: Доступно на: http://gabrielegan.com/publications/Egan2013n.pdf [13.2.2018]

Hugh Grady and Terence Hawkes (eds), Presentist Shakespeares, London: Routledge, 2007, 5. Доступно на: http://shakespearereloaded.edu.au/introduction-presentism [10.3.2018]

Hugh Grady. Terence Hawkes and Presentism. Vol. 26, No. 3, Special Issue: Radical Shakespeare: In Memory of Terry

Hawkes (2014), pp. 6-14. JOURNAL ARTICLE Critical Survey, доступно на http://www.jstor.org/stable/24712555?seq=2#page_scan_tab_contents [13.2.2018]

Stephen Greenblatt “Shakespeare and the Uses of Power” http://www.nybooks.com/articles/2007/04/12/shakespeare-and-the-uses-of-power/ [10.12.2017]

Downloads

Published

2020-09-10