СТЕПЕНОВАЊЕ ИЗ ТЕОРИЈЕ ВРЕДНОВАЊА У ЕСЕЈИМА JОВАНА ДУЧИЋА И ЕМБРОУЗА БИРСА

Authors

  • Виолета Стојичић
  • Ема Живковић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.37

Keywords:

теорија евалуације, степеновање, интензитет, фокус, Дучић, Бирс

Abstract

Системско-функционална лингвистика развила је теорију евалуације као посебан приступ описивању начина на који се језик користи за процену, усвајање ставова и изграђивање односа између писца и читаоца. Формирањем позитивних или негативних ставова писац заснива одређени однос са читаоцем, при чему се они који се са ставом слажу приклањају писцу, док се они који се удаљавају од тог става од писца отуђују. У раду приказујемо анализу есеја Ј. Дучића и Е. Бирса коју смо спровели да би истражили домен степеновања у српском и енглеском узорку, који се тиче градирања појава које се могу поредити и категорија које немају скаларне вредности. Квантитативна процена указала је на то да је у узорку интензитет чешћи од фокуса, а да је интензификација суперлативом најучесталија.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BEDNAREK 2008: BEDNAREK, Monika. Emotion Talk across Corpora. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008.

FUOLI i HOMERBERG 2015: FUOLI, Matteo and Charlotte HOMMERBERG. “Optimizing transparency, reliability and replicability: Annotation principles and intercoder agreement in the quantification of evaluative expressions.” Corpora, 10(3) (2015): 315–349.

HANSTON 2011: HUNSTON, Susan. Corpus Approaches to Evaluation: Phraseology and Evaluative Language. London and New York: Routledge, 2011.

MARTIN i ROUZ 2003: MARTIN, James R. and David ROSE (eds.). Working with Discourse: Meaning beyond the Clause. New York: Continuum, 2003.

MARTIN i VAJT 2005: MARTIN, James R. and Peter R. R. WHITE. The Language of Evaluation. Appraisal in English. Great Britain: Palgarave Macmillan, 2005.

SKOT 2014: SCOTT, Mike. WordSmith Tools Manual, Version 6.0. Liverpool: Lexical Analysis Software Ltd, 2014.

TOMSON i ALBA HUEZ KARETERO 2014: THOMPSON, Geoff and Laura ALBA-JUEZ CARRETERO (eds.). Evaluation in Context. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2014.

VAJT 2011: WHITE, R. R. Peter. “Appraisal.” In: Jan Zienkowski, Jan-Ola Östman and Jef Verschueren (eds.), Handbook of Pragmatics Highlights. Discursive pragmatics. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Pub. Co., 2011.

VAJT 2015: WHITE, R. R. Peter. “Appraisal Theory.” In: Karen Tracy (ed.), The International Encyclopedia of Language and Social Interaction. Boston: JohnWiley & Sons, Inc, 2015.

Извори

DUČIĆ [1932] 2012: DUČIĆ, Jovan. Blago cara Radovana. Beograd: Prosveta. [orig.] ДУЧИЋ, Јован. Благо цара Радована. Београд: Просвета, [1932] 2012.

BIRS 1912: BIERCE, Ambrose. А Cynic Looks at Life. Kansas: Haldeman-Julius Company, 1912.

Downloads

Published

2020-09-19