ОДЛИКЕ ФРАНЦУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЕКОНОМИЈЕ

Authors

  • Јелена Јаћовић

Keywords:

језик струке, français de spécialité, економски дискурс, фран- цуски језик, српски језик

Abstract

Изучавање економског дискурса се већ неко време намеће као лингвистички императив, будући да друштвене тенденције диктирају неопходност његовог коришћења у све већој мери. Иако се енглески језик наметнуо као lingua franca у овој области, потребно је да се подједнако ради на теоријском освешћивању економског дискурса других језика, како би
се они одупрли његовој хегемонији у овој области. У раду се анализирају и упоређују различита теоријска становишта о француском и српском језику економије и сагледавају њихове синтаксичке и стилистичке одлике. Преглед теоријских становишта има за циљ да допринесе прецизнијем дефинисању поља језика економске струке, како би његово даље изучавање било успешније.

Downloads

Download data is not yet available.

References

АШАР 1978: Achard, Pierre. « Une partie intégrante de la sociolinguistique : l’Analyse de Discours ». Langage et société, n°6: 3-26. Paris : Maison des sciences de l’homme, 1978.

АШАР 1993: Achard, Pierre. La sociologie du langage. Paris : PUF, 1993.

БИХАЉИ-МЕРИН 1978: Бихаљи-Мерин, Ото. Мала енциклопедија Просвета (општа енциклопедија), том 1, А-Ј. Београд: Просвета, 1978.

БЕР, ХЕНТШЕЛ и др. 2011: Behr Irmtraud, Hentschel Dieter, Farges Michel, Kauffmann Michel, Lang Carsten. Langue, économie, entreprise. Gérer les échanges. Paris : Presses Sorbonnne Nouvelle, 2011. <https://books.openedition.org/psn/6573> 24.5.2019.

БУГАРСКИ 1988: Бугарски, Ранко. „Језик струке као лингвистичка и педагошка категорија“. Настава страног језика струке у средњем, вишем и високом образовању, 20-26. Чачак: Друштво за примењену лингвистику Србије, 1988.

ВЕРЖЕ МАЈКЛ 1981: Verger Michael, Colette. „L’Enseignement du français commercial et ses problèmes“. The French Review, vol. LV, n° 1, 17-26. Marion : American Association of Teachers of French, 1981.

ГАЛЕ-АМОНО 1982: Gallais-Hamonno, Janine. Langage, langue et discours économique. Metz: Centre d’analyse syntaxique de l’Université de Metz, Paris : diffusion Klincksieck, 1982.

ГАРИК, ЛЕГЛИЗ 2008: Garric, Nathalie, Léglise, Isabelle. « Le discours patronal, un exemple de discours économique ? ». Mots 86, 67-83. <https://www.researchgate.net/publication/32224716_Le_discours_patronal_un_exemple_de_discours_economique> 24.5.2019.

ГИЛБЕР, ЛЕБАРОН 2017: Guilbert, Thierry, Lebaron, Frédéric. « L’économie des mots et les mots de l’économie : analyse sociodiscursive des discours des dirigeants de la Banque centrale européenne ». Langage et société, n°160-161, 217-235. < https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2017-2-page-217.htm?contenu=article> 24.5.2019.

ЗАУЕРВАЈН СПИНОЛА 2007: Sauerwein Spinola, Sibylle. « Les marques linguistiques de la polyphonie dans les textes économiques : une étude contrastive portant sur le portugais européen, le français et l’allemand ». Langue, économie et entreprise : le travail des mots. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2007.

ИЛЕ-ШМИТ 1983: Ihle-Schmidt, Lieselotte. Studien zur franzosischen Wirtschaftsfachsprache. Frankfurt am Main / Bern : Peter Lang, 1983.

КЛИКОВАЦ 2008: Кликовац, Душка. Језик и моћ. Београд: Библиотека XX век, 2008.

КОКУРЕК 1991: Kocourek, Rostislav. La langue française de la technique et de la science. Vers une linguistique de la langue savante. Wiesbaden : Oscar Brandstetter Verlag GMBH & Co. KG, 1991.

ЛЕРА 1995: Lerat, Pierre. Les langues spécialisées. Paris : PUF, 1995.

МАРОЈЕВИЋ 1981: Marojević, Radmilo. „Strani stručni jezik i problemi njegovog lingvističkog ispitivanja“. Strani jezik struke u teoriji i praksi, 3-7. Beograd: Udruženje univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika Srbije, 1981.

МИЛЕНКОВИЋ, ПЕТРОВИЋ 1996: Миленковић, Андријана, Петровић, Љубица. „Језик науке или језици наука?“. Страни језик струке. Београд: Удружење универзитетских професора и научника Србије, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 1996.

MУНЕН 1976: Mounin, Georges. Linguistique et traduction. Bruxelles : Dessart et Mardaga, 1976.

ПЕТРОВИЋ 1981: Petrović, Ljiljana. „Osvrt na neke karakteristike leksike i sintakse u nastavi francusko-tehničkog jezika“. Strani jezik struke u teoriji i praksi. 96-102. Beograd: Udruženje univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika Srbije, 1981.

Downloads

Published

2020-09-10