ОДЛИКЕ ФРАНЦУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЕКОНОМИЈЕ

Authors

  • Јелена Јаћовић

Keywords:

језик струке, français de spécialité, економски дискурс, фран- цуски језик, српски језик

Abstract

Изучавање економског дискурса се већ неко време намеће као лингвистички императив, будући да друштвене тенденције диктирају неопходност његовог коришћења у све већој мери. Иако се енглески језик наметнуо као lingua franca у овој области, потребно је да се подједнако ради на теоријском освешћивању економског дискурса других језика, како би
се они одупрли његовој хегемонији у овој области. У раду се анализирају и упоређују различита теоријска становишта о француском и српском језику економије и сагледавају њихове синтаксичке и стилистичке одлике. Преглед теоријских становишта има за циљ да допринесе прецизнијем дефинисању поља језика економске струке, како би његово даље изучавање било успешније.

References

АШАР 1978: Achard, Pierre. « Une partie intégrante de la sociolinguistique : l’Analyse de Discours ». Langage et société, n°6: 3-26. Paris : Maison des sciences de l’homme, 1978.

АШАР 1993: Achard, Pierre. La sociologie du langage. Paris : PUF, 1993.

БИХАЉИ-МЕРИН 1978: Бихаљи-Мерин, Ото. Мала енциклопедија Просвета (општа енциклопедија), том 1, А-Ј. Београд: Просвета, 1978.

БЕР, ХЕНТШЕЛ и др. 2011: Behr Irmtraud, Hentschel Dieter, Farges Michel, Kauffmann Michel, Lang Carsten. Langue, économie, entreprise. Gérer les échanges. Paris : Presses Sorbonnne Nouvelle, 2011. <https://books.openedition.org/psn/6573> 24.5.2019.

БУГАРСКИ 1988: Бугарски, Ранко. „Језик струке као лингвистичка и педагошка категорија“. Настава страног језика струке у средњем, вишем и високом образовању, 20-26. Чачак: Друштво за примењену лингвистику Србије, 1988.

ВЕРЖЕ МАЈКЛ 1981: Verger Michael, Colette. „L’Enseignement du français commercial et ses problèmes“. The French Review, vol. LV, n° 1, 17-26. Marion : American Association of Teachers of French, 1981.

ГАЛЕ-АМОНО 1982: Gallais-Hamonno, Janine. Langage, langue et discours économique. Metz: Centre d’analyse syntaxique de l’Université de Metz, Paris : diffusion Klincksieck, 1982.

ГАРИК, ЛЕГЛИЗ 2008: Garric, Nathalie, Léglise, Isabelle. « Le discours patronal, un exemple de discours économique ? ». Mots 86, 67-83. <https://www.researchgate.net/publication/32224716_Le_discours_patronal_un_exemple_de_discours_economique> 24.5.2019.

ГИЛБЕР, ЛЕБАРОН 2017: Guilbert, Thierry, Lebaron, Frédéric. « L’économie des mots et les mots de l’économie : analyse sociodiscursive des discours des dirigeants de la Banque centrale européenne ». Langage et société, n°160-161, 217-235. < https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2017-2-page-217.htm?contenu=article> 24.5.2019.

ЗАУЕРВАЈН СПИНОЛА 2007: Sauerwein Spinola, Sibylle. « Les marques linguistiques de la polyphonie dans les textes économiques : une étude contrastive portant sur le portugais européen, le français et l’allemand ». Langue, économie et entreprise : le travail des mots. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2007.

ИЛЕ-ШМИТ 1983: Ihle-Schmidt, Lieselotte. Studien zur franzosischen Wirtschaftsfachsprache. Frankfurt am Main / Bern : Peter Lang, 1983.

КЛИКОВАЦ 2008: Кликовац, Душка. Језик и моћ. Београд: Библиотека XX век, 2008.

КОКУРЕК 1991: Kocourek, Rostislav. La langue française de la technique et de la science. Vers une linguistique de la langue savante. Wiesbaden : Oscar Brandstetter Verlag GMBH & Co. KG, 1991.

ЛЕРА 1995: Lerat, Pierre. Les langues spécialisées. Paris : PUF, 1995.

МАРОЈЕВИЋ 1981: Marojević, Radmilo. „Strani stručni jezik i problemi njegovog lingvističkog ispitivanja“. Strani jezik struke u teoriji i praksi, 3-7. Beograd: Udruženje univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika Srbije, 1981.

МИЛЕНКОВИЋ, ПЕТРОВИЋ 1996: Миленковић, Андријана, Петровић, Љубица. „Језик науке или језици наука?“. Страни језик струке. Београд: Удружење универзитетских професора и научника Србије, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 1996.

MУНЕН 1976: Mounin, Georges. Linguistique et traduction. Bruxelles : Dessart et Mardaga, 1976.

ПЕТРОВИЋ 1981: Petrović, Ljiljana. „Osvrt na neke karakteristike leksike i sintakse u nastavi francusko-tehničkog jezika“. Strani jezik struke u teoriji i praksi. 96-102. Beograd: Udruženje univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika Srbije, 1981.

Downloads

Published

2020-09-10