НАРАТИВНИ ПОСТУПЦИ У ПРОЗИ ВЕЉКА МИЛИЋЕВИЋА (1)

Authors

  • Адријана Марчетић1

Keywords:

Вељко Милићевић, „Мртви Живот“, „Беспуће“, Скерлић, приповедна техника

Abstract

Рад је посвећен анализи и тумачењу приповедних техника у прози Вељка Милићевића. У првом делу фокус је на Милићевићевим приповеткама, „Мртвом животу“, „Вихору“ и „Млаким душама“ у којима су већ назначене најзначајније Милићевићеве технике психолошког онеобичавања сижеа. Осим тога, у овом делу рада осврћем се и на разлике у рецепцији Милићевићеве прозе из првих деценијам 20. века, када су га критичари попут Скерлића и Павла Поповића оценили као једног од најзначајнијих писаца младе генерације, и из потоњих деценија, када су Милићевић и његова проза пали у потово потпун, а нимало заслужен заборав.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ВИТОШЕВИЋ 1990: Витошевић, Д. (1990). Поговор за Беспуће В. Милићевића, 1982, Београд; Српски књижевни гласник 1901-1914, Београд.

МИЛИЋЕВИЋ 1982: Милићевић, В. (1982). „Мртви Живот“, Српски књижевни гласник, бр. 5 – 1. новембар, 1903 – 1. јануар 1904; Приповетке I и II, Београд; Беспуће, Београд.

МИЛИЋЕВИЋ 1930: Милићевић, Ж. (1930). Поговор за Приповетке I В. Милићевића.

МОПАСАН 1903: Мопасан, Ги де (1903). Орла, 1903, Мостар, превод В. Милићевић.

ПЕКОВИЋ 1989: Пековић, С. (1989). Књижевно дело Вељка Милићевића, Београд.

СКЕРЛИЋ (1964). Скерлић, Ј. (1964). Писци и књиге IV и V, Београд.

Downloads

Published

2020-09-10