О ВЕЉКУ ПЕТРОВИЋУ, МАТИЦИ СРПСКОЈ И ЛЕТОПИСУ МАТИЦЕ СРПСКЕ: ПИСМА ТИХОМИРА ОСТОЈИЋА ВАСИ СТАЈИЋУ

Authors

  • Милица Ћуковић

Keywords:

Тихомир Остојић, Васа Стајић, Вељко Петровић, преписка, Матица српска, Летопис Матице српске

Abstract

У раду су приређена писма која је Тихомир Остојић послао Васи Стајићу, у периоду од 1911. до 1921. године, из Новог Сада, Брестовца, Скопља и Загреба. Петнаест писама и пет дописница који се чувају у Рукописном одељењу Матице српске, сведоче о блискости и поверењу између Тихомира Остојића и Васе Стајића, али уједно, ова писма садрже експлицитне
изјаве Тихомира Остојића о плановима реформе Матице српске, о Остојићевим замислима о начину на који би Летопис Матице српске требало да буде уређен; она пружају и податке о труду Тихомира Остојића око задобијања сарадника и долажења до квалитетних књижевних прилога за овај часопис, а писац који се у приређеним писмима најчешће помиње
јесте Вељко Петровић, тако да ова писма откривају и елементе портрета писца „Аурела Ђурковића“, односно, она дају смернице за реконструкцију хронологије и начина на који је Остојић дошао до некролога Осману Ђикићу који је написао Вељко Петровић.

References

Петровић, Вељко. „Осман Ђикић“, Летопис Матице српске, год. 88, књ. 292, св. 2, 1913, стр. 107-109.

Петровић, Милан. „Тихомир Остојић као уредник Летописа“, Летопис Матице српске, год. 126, књ. 366, св. 4, 1950, стр. 275-285.

Стајић, Васа. Прилози за аутобиографију. Приредила Зорица Хаџић. Нови Сад: Матица српска. 2017.

Downloads

Published

2020-09-10