АПОКАЛИПТИКА РЕАЛНОГ: ХРИШЋАНСКО-АПОКАЛИПТИЧНИ ОКВИРИ ПРИПОВЕТКЕ ПОШЉЕДЊИ ВИТЕЗОВИ СИМЕ МАТАВУЉА

Authors

  • Ђорђе Ђурђевић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.03

Keywords:

апокалипса, реализам, теопоетика, теопоетско читање, књижевна есхатологија, апокалиптични дискурс

Abstract

У раду се анализира апокалиптични дискурс Матавуљеве приповетке Пошљедњи витезови (1903), начини наративног уобличења апокалипсе, однос реалистичког наратива према апокалиптичним сликама и представама, те они сегменти у приповеци који реалистички наратив отварају ка апокалиптичном. Описују се и интерпретирају апокалиптична места у приповеци, уобличена као имплицитни цитатни упути на Откривење Јована Богослова, док се посебна пажња посвећује анализи (первертоване) фигуре светог ратника, представљеног у лику Илије Булине. Притом, приповетка обилује религијским мотивима и симболима: имена јунака (Илија, Јаков, Тодор), светитељи (Св. Фрањо, Св. Доминик), иконе, покајање, грех, што отвара могућност теопоетске анализе саме приповетке.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BONAVENTURA 2018: BONAVENTURA. Životopis sv. Franje. 2018. https://ofm.hr/sv-bonaventura-zivotopis-sv-franje/ (3. 9. 2020).

MATAVULJ 1939: MATAVULJ, Simo. Bilješke jednog pisca. prir. Marko Car. Beograd: Srpska književna zadruga, 1939. [orig.] МАТАВУЉ, Симо. Биљешке једног писца, прир. Марко Цар, Београд: Српска књижевна задруга, 1939.

MATAVULJ 1948: MATAVULJ, Simo. Pošljednji vitezovi. Beograd: Prosveta. [orig.] МАТАВУЉ, Симо. Пошљедњи витезови. Београд: Просвета.

Цитирана литература

BOJOVIĆ 2004: BOJOVIĆ, Dragiša. Srpska eshatološka književnost. Niš: Centar za crkvene studije; Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 2004. [orig.] БОЈОВИЋ, Драгиша. Српска есхатолошка књижевност. Ниш: Центар за црквене студије; Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2004.

BOŠKOVIĆ 2015: BOŠKOVIĆ, Dragan. Nulti stepen realističkog diskursa. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet. 2015. [orig.] БОШКОВИЋ, Драган. Нулти степен реалистичког дискурса. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. 2015.

VUKIĆEVIĆ, MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ 2014: VUKIĆEVIĆ, Dragana, MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ, Snežana. Ogledavanja: Laza Lazarević – Simo Matavulj, Niš: Filozofski fakultet. 2014. [orig.] ВУКИЋЕВИЋ, Драгана, МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЋ, Снежана. Огледавања: Лаза Лазаревић – Симо Матавуљ, Ниш: Филозофски факултет. 2014.

ĐURĐEVIĆ 2021: ĐURĐEVIĆ, Đorđe. Teopoetika: O apokaliptičnom diskursu srpske poezije. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet. 2021. [orig.] ЂУРЂЕВИЋ, Ђорђе. Теопоетика: О апокалиптичном дискурсу српске поезије. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. 2021.

ŽIVKOVIĆ 1977: ŽIVKOVIĆ, Dragiša. Lik militis gloriosi kod Sime Matavulja. u: Evropski okviri srpske književnosti. Beograd: Prosveta. 1977. [orig.] ЖИВКОВИЋ, Драгиша. Лик милитис глориоси код Симе Матавуља. у: Европски оквири српске књижевности. Београд: Просвета. 1977.

ŽIVKOVIĆ 2019: ŽIVKOVIĆ, Ana. Slika u srpskom realizmu (Istorijskopoetička studija), Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2019. [orig.] ЖИВКОВИЋ, Ана. Слика у српском реализму (Историјскопоетичка студија), Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2019.

KUZNJECOV, Jurij 2013: KUZNJECOV, Jurij. Zakon Titanika (teorija katastrofa). u: Apokalipsa, teorija, praksa i estetika propasti sveta. prir. Goran Stanković. Beograd: Službeni glasnik. 2013.

MAKSIMOVIĆ 2014: MAKSIMOVIĆ, Goran, Kazivanje grada i drugi ogledi, Niš: Filozofski fakultet. 2014. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Горан, Казивање града и други огледи, Ниш: Филозофски факултет. 2014.

MILIĆ, Novica 2003: MILIĆ, Novica Istina apokalipse, književnost i filozofija na „poslednjem sudu”. Čačak: Gradac, 2003.

MITROVIĆ 2011: MITROVIĆ, Marija. Geografija i pripovedanje – Matavuljeve priče iz primorja. Simo Matavulj – delo u vremenu, Zbornik radova sa međunarodnog skupa Književno delo Sime Matavulja (29. i 30. maj 2008). ur. Dušan Ivanić, Dragana Vukićević. Beograd: Filološki fakultet. 2011. [orig.] МИТРОВИЋ, Марија. Географија и приповедање – Матавуљеве приче из приморја. Симо Матавуљ – дело у времену, Зборник радова са међународног скупа Књижевно дело Симе Матавуља (29. и 30. мај 2008). ур. Душан Иванић, Драгана Вукићевић. Београд: Филолошки факултет. 2011.

PRNJAT 2012: PRNJAT, Aleksandar. Apokalipsa bez otkrivenja: Svetozar Stojanović o mogućnosti samouništenja čovečanstva. Theoria: časopis Filozofskog društva Srbije. Beograd: Filozofsko društvo Srbije. god. 55. br. 4.

FRANKE 2009: FRANKE, William. Poetry and apocalypse: Theological Disclosures of Poetic Language. Stanford, California: Stanford University Press. 2009.

FONDA 2013: FONDA, Mark. Postmodernost i apokalipsa: studija žanra. u: Apokalipsa, teorija, praksa i estetika propasti sveta. prir. Goran Stanković. Beograd: Službeni glasnik. 2013.

FUKO 1971: FUKO, Mišel. Riječi i stvari, arheologija humanističkih nauka. Beograd: Nolit. 1971.

HAMVAŠ 2017: HAMVAŠ, Bela. Istorija i apokalipsa, prevod Sava Babić. Beograd: Draslar. 2017. [orig.] ХАМВАШ, Бела. Историја и апокалипса, превод Сава Бабић. Београд: Драслар. 2017.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS