СИМБОЛИЧКИ АСПЕКТ ФОЛКЛОРНОГ ЛИКА МОСКВЕ

Authors

  • Велимир Илић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.15

Keywords:

градски текст, Москва, симбол, митологија, лик града

Abstract

Проучавање градског текста на примеру анализе фолклорног лика Москве представља специфичну разраду традиционалног семиотичког модела, једног од основних начина истраживања текста градске културе, у оквиру кога се међу елементима текста посебно издвајају категорије симбола и мита. Симболичко-митолошки систем у том случају постаје својеврсни гравитациони центар, који онемогућује диференцијацију на појединачне локусе, чувајући тако целовитост и културну самобитност овог феномена. То је у складу са основним концептима семиотике градске културе тартуско-московске школе, у којој је и конципиран појам градског текста, са основним структурним елементима – симбол и мит града, касније обједињеним концептима текста (кода, знака, синтаксе, семантике) простора, као и његове митологије и симболизације.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

CIVJAN 1987: CIVJAN, Tatjana V. (ur.) Issledovanija po strukture teksta. Moskva: Nauka, 1987. [orig.] ЦИВЬЯН, Татьяна В. (ред.) Исследования по структуре текста. Наука: Москва 1987.

DOMINKOV 2002: DOMINKOV, Sergej. „Car-gorod: russkij gorod v mifologičeskom prostranstve“. Novyj akropolj N. 5 (2002) [orig.] ДОМИНКОВ, Сергей. „Царь-город: русский город в мифологическом пространстве“. Новый Акрополь № 5 (2002): <https://www.newacropolis.ru/magazines/5_2002/Zar-gorod/> 29.03.2022.

FLORENSKI 2000: FLORENSKI Pavel A: Sochinenija v 3 t. T 3. knjiga 1. Moskva: Myslj, 2000. [orig.] ФЛОРЕНСКИЙ, Павел А. Сочинения в 3 т. Т. 3. Книга 1. Москва: Мысль, 2000

FREJDENBERG 1998: FREJDENBERG, Oljga M. Mif i literatura drevnosti. Moskva: Vostochnaja literatura, 1998. [orig.] ФРЕЙДЕНБЕРГ Ольга М. Миф и литература древности. Москва: Восточная литература, 1998.

LOTMAN 1992: LOTMAN, Jurij M. Simvolika Peterburga i problemy semiotiki goroda. Izbranye statji v 3 t. T. 2. Talin: Aleksandra, 1992. [orig.] ЛОТМАН, Юрий М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города. Избранные статьи в 3 т. Т. 2. Таллинн: Александра, 1992.

TOPOROV 1995: TOPOROV, Vladimir N. Mif. Ritual. Simvol. Obraz. Isledovanija v oblasti mifopoetičeskogo. Moskva: Progres – Kultura, 1995. [orig.] ТОПОРОВ, Владимир Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. Москва: Прогресс – Культура, 1995.

Извори

AFANASJEV 1984: AFANASJEV, Aleksandr N. Narodnyie russkie skazki. Tom I-III. Moskva: Nauka, 1984. [orig.] АФАНАСЬЕВ, Александр Н. Народные русские сказки. Том I-III. Москва: Наука, 1984.

DALJ 2000: DALJ, Vladimir I. Poslovicy i pogovorki russkogo naroda. Moskva: Eksmo-press 2000. [orig.] ДАЛЬ, Владимир И. Пословицы и поговорки русского народа. Москва Эксмо-Пресс, 2000.

MURAVJEV 2007: MURAVJEV, Andrej N. Tavrida. Spb: Nauka, 2007. [orig.] МУРАВЬЕВ, Андрей Н. Таврида. СПб: Наука, 2007.

TUMILEVICH-SHISHKANOV: електронски извор. Gorod Ignata: predanie. [orig.] ТУМИЛЕВИЧ-ШИШКАНОВ Ф. Город Игната: предание. <http://www.tumilevich. ru/study.php?study_id =406004&pagenumb=1> 29.03.2022.

ZABELIN 1996: ZABELIN Ivan E. Istorija goroda Moskvy. Moskva: Svarog, 1996. [orig.] ЗАБЕЛИН, Иван Е. История города Москвы. Москва : Сварог, 1996.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS