АНАЛИЗА ОБЈАВА НАСЛОВА У ГРАЂАНСКОМ НОВИНАРСТВУ НА ПРИМЕРУ ФЕЈСБУК ГРУПЕ НЕ ДАМО НИШКИ АЕРОДРОМ

Authors

  • Ивана Митић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.20

Keywords:

српски језик, грађанско новинарство, дискурсне стратегије, кредибилитет, (не)језичка средства

Abstract

У овом раду се истражују дискурсне стратегије и (не)језичка средства помоћу којих се остварује кредибилитет у објавама насловима ексцерпираним са друштвене мреже Фејсбук. Објаве наслове, које су у вези са политички и економски актуелном темом предаје нишког аеродрома, стварају новинари грађани и оне прате наслове из локалних и државних медија. Циљ је да се на примеру извештавања о предаји нишког аеродрома идентификује везa између дискурсних стратегија, употребљених (не)језичких средстава и кредибилитета у грађанском новинарству. Истраживање има допринос на неколико планова: 1) на лингвостилистичком плану, пружа се увид у начин развијања дискурсних стратегија којима се постиже кредибилитет, те препознаје веза између дискурсних стратегија, функције и структуре објава наслова, 2) на социолингвистичком плану, расветљавају се став и стратегије којe новинари грађани користе при извештавању о социјалном и политички важном питању предаје нишког аеродрома. Резултати показују да остваривање кредибилитета зависи не само од типа дискурсне стратегије, него и од функције коју објаве наслови имају, као и да нејезичка средства доминантно доприносе рушењу односно стварању кредибилитета.

Downloads

Download data is not yet available.

References

АМЕР (2017): Amer, Mohammedwesam. „Critical discourse analysis of war reporting in the international press: the case of the Gaza war of 2008–2009”. Palgrave Communications 3(1): стр. 1–11.

БОГДАНОВИЋ (2013): Богдановић, Јелена. „Građansko novinarstvo u Srbijiˮ. Communication Management : časopis za upravljanje komuniciranjem : = communication management quarterly 28: стр. 69–88.

БОВМАН И ВИЛИС (2003): Bowman, Shayne and Chris Willis. „We Media | How audiences are shaping the future of news and information”. <http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf> 14. 2. 2019.

БУСИ (2003): Bucy, Erik. „Media credibility reconsidered: Synergy effects between on-air and online news”. Journalism & mass communication quarterly 80(2): стр. 247–264.

ВАН ДИЈК (2011): Van Dijk, Teun. „Discourse and Ideology”. In: Van Dijk, Teun (ed.) Discourse studies. A multidisplinary introduction. Second Edition. London: Sage, 2011, 379–407.

ВЕСЕЛСКИ (2017): Veszelszki, Ágnes. „Linguistic and Non-Linguistic Elem ents in Detecting (Hungarian) Fake News”. ACTA UNIV. SAPIENTIAE, COMMUNICATIO 4: стр. 7–35

ЗАПАВИГНА (2011): Zappavigna, Michele. „Ambient affiliation: A linguistic perspective on twitter”. New Media Society 13: стр. 788–806.

ЈЕВТИЋ (2016): Јевтић, Милица. Грађанско и професионално новинарство у медијима у Републици Србији. Докторска дисертација, Београд: Факултет политичких наука, 2016.

КВОН, КЛАРК И ВОДАК (2014): Kwon, Winston, Ian Clarke, and Ruth Wodak. „Micro‐level discursive strategies for constructing shared views around strategic issues in team meetings”. Journal of management studies 51(2): стр. 265–290.

МИТИЋ (2019): Mitić, Ivana. „Credibility in the Local and State Media: A Comparative Analysis of Headlines in the Serbian Press”. In: Schmied, Josef and Jessica Dheskali (eds.) Credibility, Honesty, Ethics, and Politeness in Academic and Journalistic Writing. Chemnitz: Cuvillier Verlag, in print.

РЕЈЗИГЛ И ВОДАК (2001): Reisigl, Martin and Ruth Wodak. Discourse and discrimination: Rhetorics of racism and antisemitism. London: Routledge, 2001.

СЕМЕТКО И ВАЛКЕНБУРГ (2006): Semetko, Holli and Patti Valkenburg. „Framing European politics: a content analysis of press and television news”. Journal of Communication 50(2): стр. 93–109.

ЏОНСОН И ВЈЕДЕНБЕК (2009): Johnson, Kirsten and Susan Wiedenbeck. „Enhancing Perceived Credibility of Citizen Journalism Web Sites.” Journalism & Mass Communication Quarterly 86(2): стр. 332–348.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH