НАУЧНО ЗНАЊЕ И ПРЕДАВАНО ЗНАЊЕ У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ЈУГОСЛАВИЈИ: СУБЈУНКТИВ ИМПЕРФЕКТА У ШКОЛСКИМ ГРАМАТИКАМА (1920-1939)

Authors

  • Биљана Стикић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.34

Keywords:

субјунктив имперфекта, дидактичка транспозиција, граматике, настава француског, Југославија између два светска рата

Abstract

У раду се разматра проблематика нестајања облика субјунктива имперфекта из француског језика и дидактичка транспозиција тог феномена у граматикама француског језика које су употребљаване у југословенским средњим школама између два светска рата. Циљ рада је да се утврди да ли су и у којој мери су аутори граматика превазишли језичко-дидактички конзервативизам, с обзиром на француску лингвистичку стварност у датом периоду. Прво се излаже стање ствари са почетка прошлог века, које су утврдили тадашњи истакнути лингвисти, као и став француских просветних власти. Затим се врши компаративна анализа садржаја шест граматика француског језика за нижи и виши средњошколски циклус, а која подразумева и неколико школских граматика објављених у другим државама, и уџбенике француског као матерњег језика из датог периода. Анализа је извршена са два аспекта: 1) дефиниције основне употребе субјунктива имперфекта, и 2) евентуалне напомене аутора о актуелном језичком стању. Трансфер научног знања је реализован углавном у оквиру дефиниција о слагању времена. Оне су биле праћене илустративним примерима и спорадично компаративним приступом у односу на матерњи језик ученика, без сегмената вежбања. Аутори граматика су најчешће уносили додатне експликативне напомене о говорном француском језику и употреби субјунктива презента уместо имперфекта, такође у писаном језику. Са опште тачке гледишта, дидактичка транспозиција је била коректно извршена и у задовољавајућој мери, нарочито случајеви у вези са усменом комуникацијом и кореспонденцијом. Само су ретки аутори, као Милан Шаре, детаљно задирали у дух француског језика позивајући се у својим исцрпним напоменама на ставове истакнутих француских лингвиста.    

Downloads

Download data is not yet available.

References

ADAMOVIĆ 1926: ADAMOVIĆ, Julije. Francuska gramatika za više razrede srednjih škola s primjerima za vežbanje. Grammaire française, cours supérieur. Osmo dotjerano izdanje ‒ Huitième édition. Zagreb: Narodna knjižnica, 1926.

AKADEMI 1932: ACADÉMIE FRANÇAISE. Grammaire de l’Académie française. Paris: Firmin-Didot et Cie, 1932.

BAUMGARTNER 1929: BAUMGARTNER, Andreas. Grammaire française (Französische grammatik für mittelschulen). 13 verbesserte Auflage. Zürich und Leipzig: Orell Füssli Verlag, 1929.

BERTON 1928: BERTHON, Henry Edward. Grammaire française à l’usage des élèves anglais. London & Toronto: J. M. Dent & Sons Limited, 1928.

BOŠ 1928: BAUCHE, Henri. Le langage populaire (Grammaire, syntaxe et dictionnaire du français tel qu’on le parle dans le peuple de Paris, avec tous les termes de l’argot usuel). 2nde édition, Paris: Payot, 1928.

BRAŠE, DISUŠE 1901: BRACHET, Auguste et Jean DUSSOUCHET. Grammaire française complète (à l’usage de l’enseignement secondaire des jeunes filles de l’enseignement moderne et de l’enseignement primaire supérieur). 9e édition refondue. Paris: Librairie Hachette et Cie, 1901.

BRINO 1936: BRUNOT, Ferdinand. La Pensée et la Langue : méthode, principes et plan d’une théorie nouvelle du langage appliquée au français. 3e édition. Paris: Masson et Cie, 1936.

DISUŠE 1925: DUSSOUCHET, Jean. Cours primaire de Grammaire Française (Cours moyen Certificat d’études). 21e édition. Paris: Librairie Hachette, 1925.

DOZA 1937: DAUZAT, Albert. „Le fléchissement du passé simple et de l’imparfait du subjonctif”. Le Français moderne, 2 (1937): 97‒112.

GUGENEM 1934: GOUGENHEIM, Georges. „La syntaxe moderne”. Le Français moderne, 1 (1934): 33‒56.

HAMEL, ŠNEGANS 1910: HAMEL, A. et V. SCHNEEGANS. Grammaire classique de la Langue française (Cours supérieur). Paris: Eug. Delalain, 1910.

ILMAN 1938: ULMANN, Étienne. „Le passé défini et l’imparfait du subjonctif dans le théâtre contemporain”. Le Français moderne, 4 (1938): 347‒358.

KLEDA 1905: CLÉDAT, Léon. Nouvelle grammaire historique du français. 3e édition revue et corrigée. Paris: Garnier Frères, 1905.

KNEŽEVIĆ 1937: KNEŽEVIĆ, Radoje. Francuska gramatika za srednje škole. Beograd: Kreditna i pripomoćna zadruga Profesorskog društva, 1937.

MILON 1936: MILLON, Ch. „Le passé simple chez les romanciers et les dramaturges”. Le Français moderne, 3 (1936): 239‒248.

MINISTARSTVO 1920: Ministarstvo prosvete Kraljevine SHS. Srednjoškolski zbornik II. Beograd, 1920. [orig.] Министарство просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Средњошколски зборник II. Београд, 1920.

MINISTARSTVO 1923: Ministarstvo prosvete Kraljevine SHS. Srednjoškolski zbornik III. Beograd, 1923. [orig.] Министарство просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Средњошколски зборник III. Београд, 1923.

MINISTARSTVO 1927: Ministarstvo prosvete Kraljevine SHS. Srednjoškolski zbornik IV. Beograd, 1927. [orig.] Министарство просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Средњошколски зборник IV. Београд, 1927.

PELA 2003: PELLAT, Jean-Christoph. „Les domaines de la description grammaticale”. Le français aujourd’hui, t. 2, 141 (2003): 36‒43. https://doi.org/10.3917/lfa.141.0036

POPOVIĆ 1928: POPOVIĆ, Metodije. Francuska gramatika za niže razrede srednjih škola. Beograd: Knjižarnica Svetozara Milojevića i Pavlovića, 1928. [orig.] ПОПОВИЋ, Методије. Француска граматика за ниже разреде средњих школа. Београд: Књижарница Светозара Милојевића и Павловића, 1928.

STIKIĆ 2012: STIKIĆ, Biljana. Usvajanje stranog jezika u specifičnom kontekstu: francuski jezik i Srbi u Prvom svetskom ratu. Novi Sad: Akademska knjiga, 2012.

STIKIĆ 2016: STIKIĆ, Biljana. Nastava francuskog jezika u Srbiji između dva svetska rata: didaktičko-metodički aspekat. Novi Sad: Scienticum autorsko izdanje, 2016. [orig.] СТИКИЋ, Биљана. Настава француског језика у Србији између два светска рата:дидактичко-методички аспекат. Нови Сад: Scienticum ауторско издање, 2016.

ŠARE 1933: ŠARE, Milan. Francuska gramatika: sintaksa i analiza za više razrede srednjih škola. 3. izdanje. Beograd: Francusko-srpska knjižara A.M. Popović, 1933. [orig.] ШАРЕ, Милан. Француска граматика: синтакса и анализа за више разреде средњих школа. 3. издање. Београд: Француско-српска књижара А.М. Поповић, 1933.

ŠTURM 1930: ŠTURM, Fran. Francoska vadnica, drugi letnik. Druga izdaja. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna, 1930.

VUJATOVIĆ 1939: VUJATOVIĆ, Desanka. Francuska gramatika za niže razrede srednjih škola. Beograd: Zadruga Profesorskog društva, 1939. [orig.] ВУЈАТОВИЋ, Десанка. Француска граматика за ниже разреде средњих школа. Београд: Задруга Професорског друштва, 1939.

VINKLER 1912: WINKLER, Émile. La doctrine grammaticale française d’après Maupas et Oudin. Halle: Verlag Max Niemeyer, 1912.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH