АЛТЕРНАТИВНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИМПЕРАТИВНОСТИ У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Authors

  • Виолета Џонић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.40

Keywords:

императив, руски језик, српски језик, значење категоричности, категорија глаголског вида

Abstract

Језик, као неисцрпан извор информација, не престаје да подстиче на истраживање језичких проблема. Циљ овог рада је да се истраже императивнe формe и значења у руском и српском језику и да се покаже које су све језичке могућности за исказивање императивног значења. У раду се користе контрастивни и дескриптивни метод.

Ослањајући се на основно значење императива "захтев да се радња изврши", посматрано је императивно значење на три нивоа. Најпре, полазећи од основне форме императива анализа је показала да постоје и друге  морфолошке форме, као што су: инфинитив, перфекат, просто будуће време (у руском језику), као и различите синтаксичке конструкције за његово исказивање. На другом нивоу пошло се од двојаког приступа у значењу императива: 1. изражавање "благе форме", тј. некатегоричног значења императива и 2. изражавање категоричног значења императива. И најзад, на трећем нивоу разматрана је употреба поменутих значења везаних за стилски обележену употребу која уоквирује нашу анализу феномена императива у руском и српском језику.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Извори

Богдановић С. Руски језик (за студенте учитељског факултета). Врање: Универзитет у Нишу – Учитељски факултет у Врању, 2005.

Гончаров И. А. Обломов (роман в четырёх частях), Москва: "ЭКСМО", 2002.

Гончаров И. А. Обломов (роман у четири дела), прев. М. Глишић, Београд: "Култура", 1952.

Пушкин, А. С. Сочинения, Том третий (Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Рославлев; Дубровский), Москва: Изд. „ Художественная литература", 1964.

Пушкин, А. С. Приповетке (Приповетке покојнога Ивана Петровића Белкина; Рослављев; Дубровски), прев. Божидар Ковачевић, Београд: „Култура“, 1956.

Цитирана литература

Маројевић Р. Граматика руског језика Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1983.

Пипер П. Граматика руског језика у поређењу са српском, Београд: "Завет", 2005.

Русская грамматика. Академия наук СССР – Институт русского языка, Под. ред. Ю. Шведовой, том 1, Москва: Изд. "Наука", 1980.

Стевановић М. Савремени српскохрватски језик, Београд: "Научна књига", 1986.

Тошовић Б. Руска граматика у поређењу са српскохрватском, Сарајево: "Свјетлост", 1988.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH