РУКОПИС КОМЕДИЈЕ ШТЕФИЦА ФИЛМСКА ЗВЕЗДА БРАНЕ ЦВЕТКОВИЋА

Authors

  • Александар С. Пејчић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.43

Keywords:

Брана Цветковић, „Бранино позориште”, комедија, једночинка, модерна драма

Abstract

У раду је приређен и критички прокоментарисан рукопис једночинке/комедије Штефица филмска звезда Бране Цветковића. Његова биографија и библиографија допуњена је новим сазнањима. Указано је на историјат рукописа и на рад „Браниног позоришта”. Издвојене су поетичке особености његове комедиографије и укратко анализирана комедија, с нагласком на аспекте модерности.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANONIM. a. 1927: ANONIM. a. „Pozorište Brana: Večeras nov program”. Vreme, 19. 9. 1927: 7. [orig.] Аноним. а, Позориште Брана: Вечерас нов програм. Време, 19. 9. 1927: 7.

ANONIM. b. 1928: ANONIM. b. „Brana kod ’Slavije’. Jedan neobičan rekord: Upravnik pozorišta i glumac koji se za dve godine maskirao i oblačio pet hiljada šest stotina puta”. Politika 17. 12. 1928: 6. [orig.] Аноним. б, „Брана код ’Славије’. Један необичан рекорд: Управник позоришта и глумац који се за две године маскирао и облачио пет хиљада шест стотина пута”. Политика 17. децембар 1928: Београд.

BERGSON 2004: BERGSON, Anri. O smehu. Prev. Srećko Džamonja. Novi Sad: Vega media, 2004.

CVETKOVIĆ a 1917: CVETKOVIĆ a. Vojna knjižica. Rukopisna zaostavština Brane Cvetkovića. Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije, sig. / Dokumenta, 1917. [orig.] Цветковић, Брана. Војна књижица, Рукописна заоставштина Бране Цветковића, Београд: Музеј позоришне уметности Србије, сиг. / Документа, 1917.

CVETKOVIĆ b: Zapis o stanarima. Rukopisna zaostavština Brane Cvetkovića. Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije, sig. / Razno 6, god.? [orig.] Цветковић, Брана. Запис о станарима. Рукописна заоставштина Бране Цветковића, Београд: Музеј позоришне уметности Србије, сиг. / Разно 6, год.?

CVETKOVIĆ c: Zapisi o glumačkoj umetnosti, Rukopisna zaostavština Brane Cvetkovića. Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije, sig. / Razbo, dokumenta 6, god. ? [orig.] Записи о глумачкој уметности, Рукописна заоставштина Бране Цветковића. Београд: Музеј позоришне уметности Србије, сиг. / Разно, документа 6, год.?

CVETKOVIĆ č 1929. CVETKOVIĆ, Brana. Programi pozorišta 1926–1929. Rukopisna zaostavština Brane Cvetkovića. Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije, sig./, Razno 4, 1929. [orig.] Цветковић, Брана. Програми позоришта 1926–1929. Рукописна заоставштина Бране Цветковића, Београд: Музеј позоришне уметности Србије, сиг. /, Разно 4, 1929.

CVETKOVIĆ 1961: CVETKOVIĆ V. Sava. „Brana – tvorac vedrog i satiričnog pozorišta u nas”. Zbornik priloga istoriji jugoslovenskih pozorišta. Ur. Luka Dotlić. Novi Sad: Srspsko narodno pozorište, 1961. [orig.] Цветковић, В. Сава. „Брана – творац ведрог и сатиричног позоришта у нас”. Зборник прилога историји југословенских позоришта. Ур. Лука Дотлић. Нови Сад: Српско народно позориште: 1961.

ĐURIĆ-ZAMOLO 1988: ĐURIĆ-ZAMOLO, Divna. Hoteli i kafane XIX veka u Beogradu. Beograd: Muzej grada Beograda, 1988. [orig.] Ђурић-Замоло, Дивна, Хотели и кафане XIX века у Београду. Београд: Музеј града Београда, 1988.

JOVANOVIĆ 1972: JOVANOVIĆ, P. Živorad. „Cvetković, Branislav K.” Leksikon pisaca Jugoslavije. I, A–Dž. Novi Sad: Matica srpska, 1972.

JOVANOVIĆ-STOIMIROVIĆ 1998: JOVANOVIĆ-STOIMIROVIĆ, Milan. Portreti prema živim modelima. Novi Sad: Matica srpska, 1998. [orig.] Јовановић-Стоимировић, Милан, Портрети према живим моделима, Нови Сад: Матица српска 1998.

JOVANOVIĆ 2013: JOVANOVIĆ V. Raško. „Branislav Brana Cvetković”. Leksikon drame i pozorišta. Beograd: Prosveta, 2013. [orig.] Јовановић В. Рашко, „Бранислав Брана Цветковић”, Лексикон драме и позоришта, Београд: Просвета 2013.

JOVIĆ 2001: JOVIĆ, A. Nebojša. „Glumac, slikar, scenograf: Branilsav Brana Cvetković (1875–1942)”. Razvitak, br. 205–206. Zaječar: 2001. [orig.] Јовић, А. Небојша. „Глумац, сликар, сценограф: Бранислав Брана Цветковић (1875–1942)”. Развитак, бр. 205–206: Зајечар, 2001.

ODAVIĆ 1992. ODAVIĆ, Mirjana. Brana Cvetković (1875–1942). Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije, 1992. [orig.] Одавић, Мирјана. Брана Цветковић (1875–1942). Београд: Музеј позоришне уметности Србије, 1992.

ROŠULJ 2017: ROŠULJ, Žarko. Leksikon srpske šaljive periodike (1830–1918). Novi Sad: Beograd: Matica srpska : Institut za književnost i umetnost, 2017. [orig.] Рошуљ, Жарко. Лексикон српске шаљиве периодике (1830–1918). Нови Сад, Београд: Матица српска : Институт за књижевност и уметност, 2017.

STOJANOVIĆ 1973: STOJANOVIĆ, Milenko. „Brana Cvetković”. Likovi starog Požarevca. Požarevac: „Braničevo” 1973. [orig.] Стојановић, Миленко. „Брана Цветковић”. Ликови старог Пожаревца. Пожаревац: „Браничево”,1973.

STOJKOVIĆ 2016: STOJKOVIĆ, Borivoje. Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba III. Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije, 2016. [orig.] Стојковић, Боривоје. Историја српског позоришта од средњег века до модерног доба III. Београд: Музеј позоришне уметности Србије, 2016.

VINAVER 2015: VINAVER, Stanislav. „Brana orfeumdžija”, Bog i čovek na pozornici. Dela, knj. 11. Prir. Gojko Tešić. Beograd: Službeni glasnik, 2015. [orig.] Винавер, Станислав. „Брана Орфеумџија”, Бог и човек на позорници. Дела (прир. Гојко Тешић), књ. 11. Београд: Службени гласник, 2015.

ИЗВОРИ

CVETKOVIĆ ć 1927: Cvetković, Brana. Štefica filmska zvezda, Rukopisna zaostavština Brane Cvetkovića. Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije, sig. Р5423, 1927. [orig.] Штефица филмска звезда, Рукописна заоставштина Бране Цветковића, Београд: Музеј позоришне уметности Србије, сиг. Р5423, 1927.

DERETIĆ, Jovan. Istorija srpske književnosti. Beograd: Prosveta, 2002. [orig.] Деретић, Јован. Историја српске књижевности. Београд:просвета, 2002.

DIMIĆ, N. Velimir. „Izgubili smo Branu Cvetkovića”. Srpski narod, 12. 12. 1942: 12. [orig.] Димић, Н. Велимир. „Изгубили смо Брану Цветковића”. Српски народ, 12. 12. 1942: 12

GEC, Jovan. „Branislav Cvetković – Brana”. Srpska scena, 1. 12. 1942: 7 [orig.] Гец, Јован. „Бранислав Цветковић – Брана”. Српска сцена, 7. 12. 1942: 7.

IVANIĆ, Dušan. Osnovi tekstologije. Beograd: Narodna knjiga, 2001. [orig.] Иванић, Душан. Основи текстологије. Београд: Народна књига, 2001.

JAKOVLJEVIĆ, Milica (Mir-Jam). „Pozorište smeha i sevdaha: Brana i njegova 12. Katica”. Balkan, 27. 11. 1927: 1–2. [orig.] Јаковљевић, Милица (Мир-Јам). „Позориште смеха и севдаха: Брана и његова 12. Катица”. Балкан, 27. 11. 1927: 1–2.

KONSTATINOVIĆ, Branka. „Brana Cvetković – svestrani talenat”. Novo vreme, 16–17. 4. 1944: 6. [orig.] Константиновић, Бранка. „Брана Цветковић – свестрани таленат”. Ново време, 16–17. 4. 1944: 6.

PALAVESTRA, Predrag. Istorija moderne srpske književnosti. Beograd: Službeni glasnik, 2013. [orig.] Палавестра, Предраг. Историја модерне српске књижевности. Службени гласник: Београд 2013.

SKERLIĆ, Jovan. Istorija nove srpske književnosti. Beograd: Prosveta,1967. [orig.] Скерлић, Јован. Историја нове српске књижевности. Београд: Просвета, 1967.

ŽIVOTIĆ, Dušan. Moje uspomene. Beograd : Novi Sad: Muzej pozorišne umetnosti Srbije : Pozorišni muzej Vojvodine, 1992. [orig.] Животић, Душан. Моје успомене. Београд : Нови Сад: Музеј позоришне уметности Србије : Позоришни музеј Војводине, 1992.

ŽIVULOVIĆ, Žika. „Sto godina od Braninog ’Orfeuma’: Čovek koji je zasmejavao celu Srbiju”. Politika, 13. 11. 1999: 28. [orig.] Живуловић, Жика. „Сто година од Браниног ’Орфеума‘: Човек који је засмејавао целу Србију”. Политика, 13. 11. 1999: 28.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

ПРИЛОЗИ И ГРАЂА / CONTRIBUTIONS AND ORIGINAL MATERIAL