ГУНДУЛИЋЕВ ОСМАН ИЗМЕЂУ ХАМАРТИЈЕ И ХИБРИСА: ЖРТВА МЛАДОСТИ ИЛИ СВОЈЕ ОХОЛОСТИ?

Authors

  • Мирјана Кртолица

Keywords:

Џиво Гундулић, барокни еп, еп Осман, лик Осман II, хамартија, хибрис, трагични јунак, охолост

Abstract

Предмет овог рада је анализа лика султана Османа II представљеног у Гундулићевом епу Осман. Приликом анализе овог епа теоретичари су углавном указивали на његов однос према историји, начину на који је уклопио конвенције барокне поетике у овај еп, а када су анализирали Османов лик, нарочито су истицали амбивалентни однос који је Гундулић имао према турском султану – охолом, а неискусном. У литератури је истицано да Гундулић има разумевања према Осману и његовим поступцима, јер је султан у тренуцима доношења одлука био млад. Такав приступ главном јунаку, доводи нас у дилему и наводи нас да се запитамо да ли je Осман само жртва своје младости или је његов трагични крај последица охолости као једног од седам смртних грехова у хришћанској теологији. Анализа Османовог лика помогла нам је да утврдимо да ли Османа можемо тумачити као трагичног јунака и оправдати његове поступке младошћу, грешкама учињених из незнања – хамартијом – или је његов трагични крај последица охолости, дрскости и претеране самоуверености – хибриса. Тема рада биће Османов пад, условљен његовим неискуством и непознавањем ствари или претераном гордошћу и надменошћу. Циљ овог рада је да изложимо чињенице које говоре у корист тврдњи да је Осман пример особе коју борба за моћ може да заслепи и да су његове грешке, иако је Гундулић, како тврде неки теоретичари, покушао да нађе оправдања за делање „охолог дијетета“, настале јер је мислио да може да учини оно чему није дорастао и тако се оглушио о божје законе, које је проповедала католичка црква.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOJOVIĆ, Zlata. Osman Dživa Gundulića. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1995. [orig.] БОЈОВИЋ, Злата. Осман Џива Гундулића. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1995.

BOJOVIĆ, Zlata. Dživo Gundulić. Novi Sad: Matica srpska, 2014. [orig.] БОЈОВИЋ, Злата. Џиво Гундулић. Нови Сад: Матица српска, 2014.

KILIBARDA, Novak. Iz korijena usmenosti. Priština: Jedinstvo, 1988. [orig.] КИЛИБАРДА, Новак. Из коријена усмености. Приштина: Јединство, 1988.

LETIĆ, Branko. Rodoljublje u dubrovačkoj književnosti. Sarajevo: Svjetlost, 1982.

PANTIĆ, Miroslav. „Poetika Gundulićevog ‘Osmana’“. Osman, Dživo Gundulić. Beograd: Srpska književna zadruga, 1967. [orig.] ПАНТИЋ, Мирослав. „Поетика Гундулићевог ‹Османа›“. Осман, Џиво Гундулић. Београд: Српска књижевна задруга, 1967.

PANTIĆ, Miroslav. „Poetika Gundulićevog Osmana“. Dživo Gundulić. Priredila Zlata Bojović. Novi Sad: Matica srpska, 2014. [orig.] ПАНТИЋ, Мирослав. „Поeтика Гундулићевог Османа“. Џиво Гундулић. Приредила Злата Бојовић. Нови Сад: Матица српска, 2014.

PANTIĆ, Miroslav. Dubrovačka književnost. Beograd: Rad, 1960. [orig.] ПАНТИЋ, Мирослав. Дубровачка књижевност. Београд: Рад, 1960.

PAVEŠKOVIĆ, Antun. „Gundulićev Osman kao antropološki problem“. Anali. svezak XLII. Zagreb: Zavod za povijesne znanosti hrvatske akademije umetnosti u Dubrovniku, 2004.

PAVLIČIĆ, Pavao. Studije o Osmanu. Zagreb: Zavod za znanost i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 1996.

TODOROVIĆ, Jelena. O ogledalima, ružama i ništavilu. Koncept vremena i prolaznosti u kulturi baroknog doba. Beograd: Clio, 2012.

Downloads

Published

2021-06-16