МЕХАНИЗМИ ПРЕГОВОРА СА ГУБИТКОМ: ТРАУМА МРТВЕ ДРАГЕ У ГАВРАНУ И МОРЕЛИ ЕДГАРА АЛАНА ПОА И У РОМАНУ САБО ЈЕ СТАО ОТА ХОРВАТА

Authors

  • Александра Чебашек

Keywords:

мртва драга, траума, Гавран, Морела, Едгар Алан По, Сабо је стао, Ото Хорват, механизми преговора, психоанализа

Abstract

Заједничка нит која повезује Морелу и Гаврана Едгара Алана Поа и роман Сабо је стао аутора Ота Хорвата јесте тематизација мртве драге која је основ трауме све тројице јунака. Најпре, у раду ће бити речи о трауми као психичком стању, потом ћемо указати на мотив мртве драге који је један истовремено један од најлепших и најтрагичнијих мотива у књижевном стварању. Рад ће се бавити преиспитивањем трауматских и посттрауматских стања субјеката, односно, истраживаће који и какви механизми преговора са губитком у поменутим делима постоје, у коју сврху служе и да ли субјектима омогућавају избављење из трауме. Дакле, указаћемо да ли је и на који начин у поменутим делима могуће превазилажење трауме. Мртве драге – Ленора, Морела и А. – различито су приказане и на различите начине је тематизована њихова смрт. Субјекти на све могуће начине мртве драге настоје да одрже живим макар у тексту, макар дискурзивно, макар у сећању. Циљ је указати и на принципе функционисања (и покушаја превазилажења) трауме од најблажег примера, Гаврана, до најекстремнијег, романа Сабо је стао у ком је субјект са траумом постао сасвим саживљен. Морела ће нам, поред тематизације мртве драге, послужити и као пример како погубно и трагично по субјекат могу деловати непревазиђене трауме услед њиховог нагомилавања.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ASMAN 1999: ASMAN, Alaida, O metafori sećanja, u: Reč: časopis za književnost i kulturu, br. 56(2), 121–136, 1999.

BABIĆ 2014: BABIĆ, Dragan, Ja, Izdajica, In aeternum, ili ,,Kako pretvoriti katastrofu u umetnost?’’, u: NM: Nova misao: časopis za savremenu kulturu Vojvodine, br. 28 (jul–avg 2014), str. 72, 2014.

BERGSON 1927: BERGSON, Henri, Materija i memorija, Beograd: G. Kon, 1927. [orig.] БЕРГСОН, Хенри, Материја и меморија, Београд: Г. Кон, 1927.

FROJD 2006a: FROJD, Sigmund, S one strane principa zadovoljstva, u: S. Frojd, Psihologija mase i analiza ega, Beograd: Fedon, 2006.

FROJD 2006b: FROJD, Sigmund, Kompletan uvod u psihoanalizu, Podgorica: Nova knjiga, 2006.

JOCIĆ 2015: JOCIĆ, Miloš, Post-ljubav, post-smrt, u: Polja: mesečnik za umetnost i kulturu, God. 60, br. 491, Novi Sad: Progres, 177–179, 2015. [orig.] ЈОЦИЋ, Милош, Пост-љубав, пост-смрт, у: Поља: месечник за уметност и културу, Год. 60, бр. 491, Нови Сад: Прогрес, 177–179, 2015.

MATOVIĆ 2020: MATOVIĆ, Tijana, Trauma i sećanje u prozi Kazua Išigura [doktorska disertacija], Kragujevac: T. Matović, 2020. [orig.] МАТОВИЋ, Тијана, Траума и сећање у прози Казуа Ишигура [докторска дисертација], Крагујевац: Т. Матовић, 2020.

PO 2006b: PO, Edgar Alan, Filozofija kompozicije, u: E. A. Po, Gavran, Beograd: Rad, 68–82, 2006.

ŠEVALIJE, GERBRAN 2004: ŠEVALIJE, Žan; GERBRAN, Alen, Rečnik simbola: mitovi, snovi, običaji, postupci, oblici, likovi, boje, brojevi, Novi Sad: Stylos, 2004.

VLADUŠIĆ 2009: VLADUŠIĆ, Slobodan, Ko je ubio mrtvu dragu?, Beograd: Službeni glasnik, 2009. [orig.] ВЛАДУШИЋ, Слободан, Ко је убио мртву драгу?, Београд: Службени гласник, 2009.

HORVAT 2014: HORVAT, Oto, Sabo je stao, Zrennjanin: Novi Sad: Agora, 2014.

PO 1996: PO, Edgar Alan, Ukradeno pismo i druge priče (prir. D. Jakovljević), Novi Sad: Svetovi, 1996.

PO 2006a: PO, Edgar Alan, Gavran (prevod Kolja Mićević, str. 39–47), Beograd: Rad, 2006.

Downloads

Published

2021-06-16