ИВАНОВИЋЕВ ДРАИНАЦ

Authors

  • Мирјана Бојанић Ћирковић

Keywords:

Раде Драинац, Иван Ивановић, мотив побуне, феномен Драинац

Abstract

Предмет рада је анализа стваралачке, друштвене и приватне личности Рада Драинца у есејистичком и књижевноуметничком стваралаштву Ивана Ивановића, са циљем праћења генезе Ивановићевог интересовања за поменутог ствараоца и указивања на његову вишеаспектну заступљеност у делу Ивана Ивановића. Тумачењем начина обликовања Драинчеве личности у делима Ивана Ивановића долази се до закључка о њеном узрастању у фигуру (симбол бунтовника и сувишног писца), кључну у идејној равни Ивановићевог стваралаштва и друштвени феномен перманентног критичког преиспитивања који у делу Ивана Ивановића, управо кроз Драинчев лик, бива деконструисан (превреднован) у своју позитивну крајност.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOJANIĆ ĆIRKOVIĆ, Mirjana. „Toplica u delu Rada Drainca”. U: G. Maksimović (ur.), Književno delo Rada Drainca – novo čitanje, Niš – Prokuplje: SANU – Ogranak SANU u Nišu – Narodna biblioteka „Rade Drainac” – Filozofski fakultet 2020, 185–203. [orig.] БОЈАНИЋ ЋИРКОВИЋ, Мирјана. „Топлица у делу Рада Драинца”. У: Г. Максимовић (ур.), Књижевно дело Рада Драинца – ново читање, Ниш – Прокупље: САНУ – Огранак САНУ у Нишу – Народна библиотека „Раде Драинац” – Филозофски факултет 2020, 185–203.

VOJVODIĆ, Rade. „Rade Drainac ponovo među Srbima ili crni humor”. U: G. Tešić (prir.). Kritičari o Draincu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999, 369–379. [orig.] ВОЈВОДИЋ, Раде. „Раде Драинац поново међу Србима или црни хумор”. У: Г. Тешић (прир.). Критичари о Драинцу. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 369–379.

VUJIĆ, Vladimir, „Vladimir Vujić primoran da opet govori”, U. G. Tešić (prir.), Zli volšebnici.Polemike i pamfleti u srpskoj književnosti 1917–1943. Knjiga treća 1934–1943. Beograd – Novi Sad: Slovo ljubve – Matica srpska 1983, 154–156.

GLUŠČEVIĆ, Zoran. „Drainac i Tin ili dva tipa boemije”. U: G. Tešić (prir.). Kritičari o Draincu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999, 240–243. [orig.] ГЛУШЧЕВИЋ, Зоран. „Драинац и Тин или два типа боемије”. У: Г. Тешић (прир.). Критичари о Драинцу. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 240–243.

DRAINAC, Rade. Crni dani. Beograd: Kosmos, 1963.

IVANOVIĆ, Ivan. Kako upokojiti Drainca: antropološke novele. Beograd: Stillart, 2010. [orig.]

ИВАНОВИЋ, Иван. Како упокојити Драинца: антрополошке новеле. Београд: Stillart, 2010.

IVANOVIĆ, Ivan. Drainac. Blace: Udruženje građana „Upoznaj sebe”, 2011a. [orig.] ИВАНОВИЋ, Иван. Драинац. Блаце: Удружење грађана „Упознај себе”, 2011a.

IVANOVIĆ, Ivan. „Srpski jug na hirurškom stolu”. Politika, 26. 2. 2011b, http://www.politika.rs/sr/clanak/168716/Kultura/Srpski-jug-na-hirurskom-stolu [15. 12. 2020]

IVANOVIĆ, Ivan. Boem u crvenim gaćama: odbrana Drainca. Prokuplje: Narodna biblioteka „Rade Drainac”, 2015. [orig.] ИВАНОВИЋ, Иван. Боем у црвеним гаћама: одбрана Драинца. Прокупље: Народна библиотека „Раде Драинац”, 2015.

IVANOVIĆ, Ivan. „Vrednost je u pobuni”. Novosti, 21. 1. 2011v, https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:316041-Ivan-Ivanovic-Vrednost-je-u-pobuni [15. 1. 2021]

IVANOVIĆ, Ivan. „Upokojeni Drainac: govor poslednjeg srpskog disidenta Ivana Ivanovića održan u

kući Đure Jakšića, koji ‘Politika’ nije htela da objavi”. Tabloid, internet izdanje. https://www.magazin-tabloid.com/casopis/?id=06&br=373&cl=32 [17. 1. 2021]

IVANOVIĆ, Ivan. „Sudbine odbačenih velikana: Rade Drainac sam protiv svih” (1–5). Tabloid, internet izdanje, bez datiranja, https://www.magazin-tabloid.com/casopis/?id=06&br=426&cl=32 [17. 1. 2021]

JEŠIĆ, Nedeljko. Cirkus Drainac. Beograd: Službeni glasnik, 2013. [orig.] ЈЕШИЋ, Недељко. Циркус Драинац. Београд: Службени гласник, 2013.

MILOSAVLjEVIĆ, Petar. „Pesnički bunt Rada Drainca”. U: G. Tešić (prir.). Kritičari o Draincu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999, 143–146. [orig.] МИЛОСАВЉЕВИЋ, Петар. „Песнички бунт Рада Драинца”. У: Г. Тешић (прир.). Критичари о Драинцу. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 143–146.

NEDIĆ, Marko. „Kritičar Rade Drainac”. U: G. Tešić (prir.). Kritičari o Draincu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999, 487–488. [orig.] НЕДИЋ, Марко. „Критичар Раде Драинац”. У: Г. Тешић (прир.). Критичари о Драинцу. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 487–488.

OGNJANOVIĆ, Dragutin. „Pesnik pobune i žudnje”. U: G. Tešić (prir.). Kritičari o Draincu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999, 356–361. [orig.] ОГЊАНОВИЋ, Драгутин. „Песник побуне и жудње”. У: Г. Тешић (прир.). Критичари о Драинцу. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 356–361.

TIMČENKO, Nikolaj. „Drainčeve književne borbe”. U: G. Tešić (prir.). Kritičari o Draincu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999, 509–513. [orig.] ТИМИЧЕНКО, Николај. „Драинчеве књижевне борбе”. У: Г. Тешић (прир.). Критичари о Драинцу. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 509–513.

Downloads

Published

2021-06-16