ЕЛЕМЕНТИ НАДРЕАЛИЗМА И НЕОСИМБОЛИЗМА У ПОЕЗИЈИ ГОРДАНЕ ТОДОРОВИЋ: СУНЦЕ, СРЦЕ ЗАВИЧАЈА И ПОНОСНО КЛАСЈЕ

Authors

  • Милица Миленковић

Keywords:

Гордана Тодоровић (1933–1979), песникиња српског социјалног реализма, (обновљеног) надреализма и неосимболизма, у периоду од 1950. до 1980. године објавила је четири књиге поезије: Гимназијски тренутак, Сунце, Срце завичаја и Поносно класје. У истом периоду објавила је и око три стотине песама у књижевним часописима и листовима остављајући на тај начин богату рукописну и књижевну заоставштину која је публикована постхумно. Структуралистичким методом и анализом збирки песама Сунце, Срце завичаја и Поносно класје, издвајајући доминанте симболе, мотиве и теме њеног песништва у овим књигама, настојимо да укажемо на појаву и елементе надреализма и неосимболизма у једном делу стваралаштва ове песникиње.

Abstract

Гордана Тодоровић (1933–1979), песникиња српског социјалног реализма, (обновљеног) надреализма и неосимболизма, у периоду од 1950. до 1980. године објавила је четири књиге поезије: Гимназијски тренутак, Сунце, Срце завичаја и Поносно класје. У истом периоду објавила је и око три стотине песама у књижевним часописима и листовима остављајући на тај начин богату рукописну и књижевну заоставштину која је публикована постхумно. Структуралистичким методом и анализом збирки песама Сунце, Срце завичаја и Поносно класје, издвајајући доминанте симболе, мотиве и теме њеног песништва у овим књигама, настојимо да укажемо на појаву и елементе надреализма и неосимболизма у једном делу стваралаштва ове песникиње.

Downloads

Download data is not yet available.

References

IGNjATOVIĆ 2016: Ignjatović, Mihailo, „Jedini mogući način življenja“, Gradina, br. 70–71, Niš, 2016. Игњатовић, Михаило, „Једини могући начин живљења“, Градина, бр. 70–71, Ниш, 2016.

МARKOVIĆ 1973: Marković, Milivoje, „Od cveta do reči”, Narodne novine, Niš, 11. avgust 1973. Марковић, Миливоје, „Од цвета до речи”, Народне новине, Ниш, 11. август 1973.

МILENKOVIĆ 1960: Milenković, Dimitrije, „Trenutak sunca“, Glas omladine, Niš, 23. jun 1960. Миленковић, Димитрије, „Тренутак сунца“, Глас омладине, Ниш, 23. јун 1960.

MILENKOVIĆ 2019: Milenković, Milica, „Poezija Gordane Todorović u Književnim novinama“, pogovor knjizi Živeti zbog pesme (Sabrane pesme iz Književnih novina 1974–1978), prir. Milica Milenković, Niš, 2019, str. 40–48.

Миленковић, Милица, „Поезија Гордане Тодоровић у Књижевним новинама“, поговор књизи Живети због песме (Сабране песме из Књижевних новина 1974–1978), прир. Милица Миленковић, Ниш, 2019, стр. 40–48.

MILENKOVIĆ 2019: Milenković, Milica, „Gimnazijski trenutak Gordane R. Todorović“, Knjiženstvo, br. 9, godište IX, Beograd, 2019. (www.knjizenstvo.rs)

Миленковић, Милица, „Гимназијски тренутак Гордане Р. Тодоровић“, Књиженство, бр. 9, годиште IX, Београд, 2019. (www.knjizenstvo.rs) PALAVESTRA 1972: Palavestra, Predrag, Posleratna srpska književnost 1945–1970, Prosveta, Beograd, 1972. Палавестра, Предраг, Послератна српска књижевност 1945–1970, Просвета, Београд, 1972.

REĐEP 1960: Ređep, Draško, „Gordana Todorović: Sunce“, Letopis Matice srpske, br. 4, Novi Sad, 1960. Ређеп, Драшко, „Гордана Тодоровић: Сунце“, Летопис Матице српске, бр. 4, Нови Сад, 1960.

ТАUTOVIĆ 1966: Tautović, Radojica, „Pesmotvorno oko“, Savremenik, knj. XXIII, god. XII, Beograd, jun 1966. Таутовић, Радојица, „Песмотворно око“, Савременик, књ. XXIII, год. XII, Београд, јун 1966.

ТODOROVIĆ 1959: Todorović, Gordana, Sunce, Nolit, Beograd, 1959. Тодоровић, Гордана, Сунце, Нолит, Београд, 1959.

ТODOROVIĆ 1965: Todorović, Gordana, Srce zavičaja, Nolit, Beograd, 1965. Тодоровић, Гордана, Срце завичаја, Нолит, Београд, 1965.

ТODOROVIĆ 1973: Todorović, Gordana, Ponosno klasje, Nolit, Beograd, 1973. Тодоровић, Гордана, Поносно класје, Нолит, Београд, 1973.

TODOROVIĆ, 2018: Todorović, Gordana, Sabrana dela I–III, priredila Milica Milenković, CTKS, Svrljig, 2018. Тодоровић, Гордана, Сабрана дела И–ИИИ, приредила Милица Миленковић, ЦТКС, Сврљиг, 2018.

Downloads

Published

2021-06-16