САВРЕМЕНА И НОВА ДРАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Authors

  • Раде Симовић

Keywords:

српска драма, контекст, драматуршка композиција, мелодрама, историјска драма, постдрамско позориште

Abstract

Намјера је нашег рада да у току све присутнијег раздвајања умјетничког стваралаштва Босне и Херцеговине, назначимо могуће правце и моделе типолошког развоја драмског стваралаштва у Републици Српској. Ради се о активној посљедици актуелних настојања да се, по сваку цијену, разграничи бошњачка, хрватска и српска књижевност постдејтонске Босне и Херцеговине која се, у каузално-посљедичном уланчавању, посредно преноси на социјалистичку, монархистичку, аустроугарску, османску и средњовјековну Босну и/или Херцеговину. До сада се о овом проблему углавном расправљало са позиције културно-историјског насљеђа, умјетничке прозе и поезије, док је драмско стваралаштво спорадично дотицано и недовољно истражено.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BILTEN 2018: XXXV Susreti pozorišta/kazališta. Bilten br. 8. Brčko: Vlada Brčko distrikta BiH, 2018. [orig.] Билтен (2018). XXXV Сусрети позоришта/казалишта. Билтен бр. 8. Брчко: Влада Брчко дистрикта БиХ, 2018.

ĆULUM 2013: Ćulum, M. „Šalter“. Scena, br. 1, 2013, 194–210. [orig.] Ћулум, М.„Шалтер“. Сцена, бр. 1, 2013, 194–210.

KOJOVIĆ TEPIĆ 2014: Kojović Tepić, J. Kod vječite slavine. Agon, br. 4, 2014, 119–147. [orig.] Којовић Тепић, Ј. Код вјечите славине. Агон, бр. 4, 119–147.

PROGRAMSKA KNJIŽICA 2009: Programska knjižica. Balon od kamena. Banja Luka: Narodno pozorište Republike Srpske, 2009. [orig.] Програмска књижица. Балон од камена. Бања Лука: Народно позориште Републике Српске, 2009.

PROGRAMSKA KNJIŽICA 2013: Programska knjižica. Šalter. Banja Luka: Narodno pozorište Republike Srpske, 2013. [orig.] Програмска књижица. Шалтер. Бања Лука: Народно позориште Републике Српске, 2013.

PROGRAMSKA KNJIŽICA 2013: Programska knjižica. Istina (ne) boli. Banja Luka: Narodno pozorište Republike Srpske, 2015. [orig.] Програмска књижица. Истина (не) боли. Бања Лука: Народно позориште Републике Српске, 2015.

SIMOVIĆ 2011: Simović, R. Drama i identitet. Banja Luka: Art print, 2011. [orig.] Симовић, Р. Драма и идентитет. Бања Лука: Арт принт, 2011.

SIMOVIĆ 2011: Simović, R. Drama Republike Srpske. Banja Luka: Art print, 2011. [orig.] Симовић, Р. Драма Републике Српске. Бања Лука: Арт принт, 2011.

STJEPANOVIĆ 2018. Stjepanović, Ž. Naši dani. Banja Luka: Arhiv Narodnog pozorišta Republike Srpske, 2018. [orig.] Стјепановић, Ж. Наши дани. Бања Лука: Архив Народног позоришта Републике Српске, 2018.

ŠLJIVAR 2010: Šljivar, T. „Pošto je pašteta?“ Scena, br. 3, 2010, 164–180. [orig.] Шљивар, Т. (2010). Пошто је паштета?. Сцена, бр. 3, 164–180.

TEATAR FEST 2018: Teatar Fest Petar Kočić – pregled dosadašnjih festivala, 2018. [orig.] Театар Фест Петар Кочић – преглед досадашњих фестивала, 2018.

Downloads

Published

2021-06-16