ХАРОЛД И СЕБАСТИЈАН

Authors

  • Предраг Бребановић

Keywords:

Стварни живот Себастијана Најта, Владимир Набоков, Харолд Блум, елегијска романса, фикционална биографија

Abstract

Као прво књижевно дело које је аутор написао на енглеском језику и публиковао у Сједињеним Државама, Стварни живот Себастијана Најта у опусу Владимира Набокова заузима по много чему посебно, мада међу тумачима недовољно препознато место. Уз констатацију да је посреди класичан „роман лика“ (В. Кајзер), у раду се пажња усмерава ка генолошком устројству и метафизичкој димензији самог штива. Притом се поставке и резултати биографске критике разматрају како у контексту романескног заплета, тако и у контексту релација између текстуалне и вантекстуалне онтолошке равни. У закључку се интерпретативни ослонац проналази у теорији стваралаштва Харолда Блума.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BARABTARLO 2008: BARABTARLO, Gennady. „Taina Naita. Narrative Stance in Nabokov’s The Real Life of Sebastian Knight“. Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas 6, 1, 57–80, 2008.

BAYLEY 1974: BAYLEY, John. „Character and Consciousness“. New Literary History 5, 2, 225–235, 1974.

BLOOM 1997: BLOOM, Harold. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry (Second Edition). New York & Oxford: Oxford University Press, 1997.

BORGES 1985: BORGES, Jorge Luis. Sabrana djela (1952–1969). Prevod grupe prevodilaca. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1985.

BOYD 1991: BOYD, Brian. Vladimir Nabokov: The American Years. New Jersey: Princeton University Press, 1991.

BREBANOVIĆ 2011: BREBANOVIĆ, Predrag. Antitetički kanon Harolda Blooma. Beograd: Fabrika knjiga, 2011.

BRUFFEE 1983: BRUFFEE, Kenneth A. Elegiac Romance: Cultural Change and Loss of the Hero in Modern Fiction. Ithaca: Cornell University Press, 1983.

FRYE 2000: FRYE, Northrop. Anatomy of Criticism: Four Essays. With a new foreword by Harold Bloom. Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2000.

NABOKOV 1964: NABOKOV, Vladimir. The Real Life of Sebastian Knight. Harmondsworth: Penguin Books Ltd, 1964.

NABOKOV 1966: NABOKOV, Vladimir. Speak, Memory; An Autobiography Revisited. New York: G. P. Putnam’s Sons, 1966.

RIMMON 1976: RIMMON, Shlomith. „Problems of Voice in Vladimir Nabokov’s The Real Life of Sebastian Knight“. PTL: A Journal for Descriptive Poetics and Theory of Literature 1, 489–512, 1976.

SOLAR 1981: SOLAR, Milivoj. Smrt Sancha Panze: ogledi o književnosti. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1981.

Downloads

Published

2021-06-16