ЗНАЧЕЊЕ И СИМБОЛИКА ИМЕНА ЛИКОВА У РОМАНУ БЛЕДА ВАТРА

Authors

  • Душан Стаменковић
  • Ана Коцић Станковић

Keywords:

Ономастика, именовање, име, презиме, антропоним, Набоков, Бледа ватра

Abstract

Рад представља покушај читања Набоковљевог романа Бледа ватра у светлу књижевне ономастике при чему се посебна пажња посвећује именовању ликова. Теоријски оквир ослања се на увиде разних поддисциплина ономастике, од хронолошког приказа развоја дисциплине, преко најважнијих одлика књижевне ономастике као релативно нове академске дисциплине. У том смислу, рад покушава да примени овај приступ на читање књижевног дела. Аналитички део рада бави се именима четири главна лика у роману, односно, њиховим митолошким, значењским, симболичким и иронијским димензијама и потенцијалним тумачењима која из такве анализе проистичу. Једна од кључних претпоставки рада је да се значење, како имена ликова тако и самог романа, открива у интеракцији између различитих симболичких значења и импликација, кроз својеврсну „игру” поетске истине и лажи. Закључак је да Набоков вешто користи значења и симболику имена како би их уградио у структуру Бледе ватре и, на неки начин, додатно закомпликовао већ ионако довољно комплексан однос стварности и маште и чудне споне паралелних интерпретација књижевног дела и света око нас.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AJHELBERGER 1984: Eichelberger, Carl. “Gaming in the Lexical Playfields of Nabokov’s Pale Fire”. Critical Essays on Vladimir Nabokov, edited by Phyllis A. Roth, Boston: C. K. Hall, 1984, 176–185.

BAGBI I SIGALOV 1987: Bagby, Lewis and Pavel Sigalov. “The semiotics of names and naming in Tolstoj’s ‘The Cossacks’”. The Slavic and East European Journal 31 (1987), 473–489.

BIBLIOTEKA PSEUDOAPOLODOR: Apollodorus. The Library, with an English Translation by Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes. Cambridge: MA, Harvard University Press; London: William Heinemann Ltd., 1921. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0022&redirect=true> 15. 5. 2020.

BOJD 2001: Boyd, Brian, Nabokov’s Pale Fire: The Magic of Artistic Discovery, Princeton: Princeton University Press, 2001.

HAF 2016: Hough, Carole. The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford: Oxford University Press, 2016. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199656431.001.0001

HERAKLIT: Heraklit, 12. fragment <http://www.crystalinks.com/sybil.html> 25. 5. 2008.

KAVIL 2016: Cavill, Paul. “Language-based approaches to names in literature”. The Oxford Handbook of Names and Naming, edited by Carole Hough, Oxford: Oxford University Press, 2016, 355–369. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199656431.013.15

KING I VILSON 2003: King, Greg, and Wilson, Penny. The Fate of the Romanovs, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2003.

KOUTS 2006: Coates, Richard. “Introduction”. Onoma 41 (2006): 7–13. DOI: https://doi.org/10.2143/ONO.41.0.2119607

KRIPKE 1980: Kripke, Saul. Naming and Necessity. Harvard: Harvard University Press, 1980.

MAKARTI 1962: McCarthy, Mary, “A Bolt from the Blue”, The New Republic, 4th June, 1962.

MILENKOVIĆ I MLADENOVIĆ 2016: Milenković, Katarina and Maša Mladenović. “Name Symbolism in Harry Potter Book Series”. Jezik, književnost, značenje – Jezička istraživanja, uredile Biljana Mišić Ilić i Vesna Lopičić. Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2016, 637–649.

NABOKOV 1962/1988: Nabokov, Vladimir, Bleda vatra, prev. sa eng. David Albahari, Narodna knjiga, Beograd, 1962/1988.

OED 2002: Oxford English Dictionary, OED CD Second Edition, Oxford University Press, Oxford, 2002.

PALMER 1976: Palmer, Frank R. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

SMIT 2016: Smith, Grant W. “Theoretical foundations of literary onomastics”. The Oxford Handbook of Names and Naming, edited by Carole Hough, Oxford: Oxford University Press, 2016, 295–309. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199656431.013.41

Downloads

Published

2021-06-16