ФИГУРА АНЂЕЛА У ПОЕЗИЈИ Р. М. РИЛКЕА И МУЗИЦИ ЛОРИ АНДЕРСОН

Authors

  • Јован Букумира

Keywords:

Р. М. Рилке, Лори Андерсон, анђео, поезија, (популарна) музика

Abstract

Рад настоји да доведе у везу фигуру анђела из поезије Р. М. Рилкеа и музичких нумера Лори Андерсон, узимајући у обзир пре свега песничку збирку Девинске елегије и албум Чудни анђели. Унутар јудео-хришћанске традиције, из које потичу, анђели су схваћени као бестелесна божанска дејства, чисто духовна бића предивног гласа и гласници који обављају посредничку функцију између бога и човека. Савремена „културна индустрија“ пак допринела је пролиферацији и декоризацији представе анђела те доместификацији искуства оностраног. Насупрот томе, Р. М. Рилке и Лори Андерсон наглашавају нелагодну туђост „анђеоских порука“ и немогућност њихове потпуне асимилације од стране људи. Међутим, док је у поезији Р. М. Рилкеа анђео метафора највише индивидуалне могућности човека, посебно његових стваралачких односно песничких потенцијала, код Лори Андерсон се домен анђеоског деловања – трагом идеја Валтера Бенјамина – проширује и на аспекте друштвено-политичке солидарности и повезивања.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANDERSON 1989: ANDERSON, Laurie. Strange Angels. Warner Bros. Records, 1989 [CD]. <https://genius.com/albums/Laurie-anderson/Strange-angels>. 26. 2.2021.

ANDREJIĆ 2013: ANDREJIĆ, Slađana. „Rilkeov anđeo kao metafora pesničkog ’zasnivanja bića’“. Sveske: časopis za književnost, umetnost i kulturu, god. 24, br. 109 (2013): str. 133–139. [orig.] АНДРЕЈИЋ, Слађана. „Рилкеов анђео као метафора песничког ’заснивања бића’“. Свеске: часопис за књижевност, уметност и културу, год. 24, бр. 109 (2013): стр. 133–139.

BENJAMIN 1974: BENJAMIN, Walter. Eseji. Prev. Milan Tabaković. Beograd: Nolit, 1974.

BUDEN 1998: BUDEN, Boris. Barikade 2. Zagreb: Arkzin, 1998.

GADAMER 2002: GADAMER, Hans-Georg. Filozofija i poezija. Prir. Milo Lompar, prev. Saša Radojčić. Beograd: Službeni list SRJ, 2002.

GERET 2015: GARRETT, Greg. Entertaining Judgment: The Afterlife in Popular Imagination. Oxford: Oxford University Press, 2015.

GRINBERG 1989: GREENBERG, Clement. Art and Culture: Critical Essays. Boston: Beacon Press, 1989.

HAJDEGER 2000: HAJDEGER, Martin. Šumski putevi. Prev. Božidar Zec. Beograd: Plato, 2000. [orig.] ХАЈДЕГЕР, Мартин. Шумски путеви. Прев. Божидар Зец. Београд: Плато, 2000.

KOPLSTON 1988: KOPLSTON, Frederik. Istorija filozofije. Tom I: Grčka i Rim. Prev. Slobodan Žunjić. Beograd: BIGZ, 1988.

KRŠIĆ 1991: KRŠIĆ, Dejan. „Laurie Anderson“. Moment: časopis za vizuelne medije, br. 20 (1991): str. 87–89.

MEKDONALD 2012: MEKDONALD, Dvajt. „Teorija masovne kulture“. U: Studije kulture: zbornik. Ur. Jelena Đorđević, prev. Vera Vukelić. Beograd: Službeni glasnik, 2012: 51–65.

NIČE 1984: NIČE, Fridrih. Vesela nauka. Prev. Milan Tabaković. Beograd: Grafos, 1984.

POPOVIĆ 2003: POPOVIĆ, Justin. Dogmatika pravoslavne crkve I. Beograd: Zadužbina „Sveti Jovan Zlatousti“ Ave Justina Ćelijskog; Valjevo: Manastir Ćelije, 2003. [orig.] ПОПОВИЋ, Јустин. Догматика православне цркве I. Београд: Задужбина „Свети Јован Златоусти“ Аве Јустина Ћелијског; Ваљево: Манастир Ћелије, 2003.

RAJEVSKI 2005: RAJEWSKY, Irina O. „Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality“. Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, No. 6 (Fall 2005): str. 43–64.

RILKE 2011: RILKE, Rajner Marija. Soneti i elegije. Prev. Branimir Živojinović. Beograd: Mali vrt, 2011.

ŠOLEM 2008: SCHOLEM, Gerschom. „Walter Benjamin i njegov anđeo“. U: Walter Benjamin. Novi anđeo. Prev. Snješka Knežević. Zagreb: Antibarbarus, 2008: 127–171.

SLOTERDIJK 2011: SLOTERDIJK, Peter. „Naredba iz kamena“ [„Der Befehl aus dem Stein. Rilkes Erfahrung“. Du mußt dein Leben ändern. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2009]. Prev. Mario Kopić. Peščanik, 24. 11. 2011. <https://pescanik.net/naredba-iz-kamena-2/>. 26. 2. 2021.

ŠUVAKOVIĆ 2005: ŠUVAKOVIĆ, Miško. Pojmovnik suvremene umjetnosti. Zagreb: Horetzky, 2005.

TORN 1999: THORNE, Mike. „The Making of Laurie Anderson’s ’Strange Angels’“. Stereo Society (January 1999). <https://stereosociety.com/strangeangels>. 26. 2. 2021.

Downloads

Published

2021-06-16