КОМУНИКАТИВНА ФУНКЦИЈА УМЕТНУТИХ РЕЧЕНИЦА У ДЕЛУ DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO ГАЛИЛЕА ГАЛИЛЕЈА

Authors

  • Јелена Дрљевић

Keywords:

уметнуте реченице, Галилео Галилеј, дијалог, синтакса, комуникативна функција

Abstract

раду анализирамо комуникативну функцију уметнутих реченица које су у великој мери присутне у делу Дијалог о два главна система света италијанског научника Галилеа Галилеја. Осим изузетне важности овог дела за науку, оно представља репрезентативни пример коришћења народног језика у функцији исказивања научних знања и тиме даљој дифузији науке. У том смислу, синтакса чини посебно упечатљив језички ниво. Писац синтаксу у знатној мери реорганизује и кодификује, повећавајући фреквентност појединих елемената који су се до XVII века слабо користили. Наш циљ је да покажемо како један синтаксички елемент – уметнута реченица – доприноси комуникацији између научника и публике, утичући на тај начин директно и на разумљивост научног садржаја. Истраживање функција овог специфично употребљеног синтаксичког елемента сагледаћемо у ширем контексту дијалошког жанра чију динамичност Галилеј користи за представљање својих, а тиме и модерних научних ставова и сазнања, надовезујући се, али и надограђујући ову античку прозну форму, посебно прикладну за језичко експериментисање.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALTIERI BIAGI, Maria Luisa. Galileo e la terminologia tecnico – scientifica. Firenze: Olschki, 1965.

ALTIERI BIAGI, Maria Luisa. „Le forme della comunicazione scientifica”. U: Asor Rosa, A. (ur.). Letteratura italiana. Le forme del testo, II. La prosa. Torino: Einaudi, 1984, Vol. 3, 891–947.

BURKHART, Jakob. Kultura Renesanse u Italiji. Bazel 1860. Beograd: Dereta, 1991. [orig.] Burchhardt, Jacob. Die Kultur der Renaissance in Italien. Basel 1860. Beograd: Dereta, 1991.

CORTELAZZO, Michele. „Le lingue di Galileo Galilei”. Il Nuovo Saggiatore, Bollettino della Società italiana di fisica. Anno XXX, N. 5–6 (2014): str. 38–44 <https://www.ilnuovosaggiatore.sif.it> 13. 8. 2019.

DARDANO, Maurizio. „I linguaggi scientifici”. U: Serianni, L., Trifone, P. (ur.). Storia della lingua italiana II. Scritto e parlato. Torino: Einaudi, 1994, 497–551.

DRLJEVIĆ, Jelena. O italijanskom jeziku nauke i struke od srednjeg veka do danas. Beograd: Filološki fakultet. (u štampi)

FIORENTINO, Giuliana. „Peculiarità sintattiche della prosa scientifica: il caso di Galilei”. Revista Española de Linguistica, 28, (1998): 73–88.

GIUDICE, F. La rivoluzione scientifica e le origini della scienza moderna. <http://ppp.unipv.it/PagesIt/StoriaScienza/PDF/rivscient.PDF> 1. 10. 2020.

LIBRANDI, Rita. „Dante e la lingua della scienza”. U: Tavoni, M. (ur.). Letture classensi. Dante e la lingua italiana. Ravenna: Longo Editore, 2013, Vol. 41, 61–88.

HRNJEZ, Saša. Galilej Dijalog o dva glavna Sistema sveta. Novi Sad: Akademska knjiga, 2012.

FLORA 1959: FLORA, Ferdinando. Galilei, G. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Volume primo. Milano: Rizzoli Editore, 1959.

FLORA 1959: FLORA, Ferdinando. Galilei, G. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Volume secondo. Milano: Rizzoli Editore, 1959.

Downloads

Published

2021-06-16