АНАЛИЗА РОДНО ОСЕТЉИВИХ ТЕРМИНА У ПРАВНИМ ДОКУМЕНТИМА

Authors

  • Ивана Митић
  • Андреј Благојевић

Keywords:

лингвостилистика, правна регулатива, законодавно-правни, стил, родно осетљиви термини, обезличеност

Abstract

У овом раду анализирамо родно осетљиве термине у документима законодавно-правног стила српског језика из две перспективе: из лингвостилистичке перспективе истражујемо језичка средства којима се именују женска звања и занимања у правним документима, док из перспективе правне регулативе разматрамо активности које правни документи доносе са циљем спровођења родне равноправности. Циљ истраживања је да се утврде сва могућа језичка средстава за остваривање родне равноправности у правним документима, те да се препознају разлози који доприносе употреби таквих средстава. Резултати лингвостилистичке анализе потврђују да се у правним документима употребљавају родно осетљиви термини исказани морфолошким и синтаксичким средствима, као и да су синтаксичка средства бројнија. Синтаксичка средства употребљавају се у случајевима када: 1) морфолошка форма није лексикализована, 2) морфолошка форма има више значења, 3) морфолошка форма има и негативно значење. Резултати из угла законодавно-правног оквира потврђују да су захтеви изнети у правним документима ограничени на само један домен језичких средстава. На основу анализе захтева које правни документи прокламују, а у складу са доступним језичким средствима употребљеним у њима, закључили смо да би захтеве који се тичу језичких средстава требало проширити како би се родна равноправност неометано реализовала у свим сферама друштва.

Downloads

Download data is not yet available.

References

IVIĆ (1989): ИВИЋ, Милка. Нека запажања о броју и роду у српскохрватском језику. Јужнословенски филолог, XLV, 27−44.

IVIĆ (1960): ИВИЋ, Милка. Обележавање именичког рода у српскохрватском књижевном језику. Наш језик, 7-10, 192−211.

IGNJATOVIĆ (2017: ИГЊАТОВИЋ, Наташа. Родно осетљив језик у јавном дискурсу. Philologia Mediana, 9, 479–499. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2017/philologia-mediana-9-2017

NIKOLIĆ (2002−2003): НИКОЛИЋ, Мирослав. Природан и граматички род именица. Наш језик, 3-4, 181−194.

SAVIĆ I DR. (2009): САВИЋ, Свенка, ЧАНАК, Маријана, МИТРО, Вероника, и ШТАСНИ, Гордана. Род и језик. Нови Сад: Женске студије и истраживања и Футура публикације.

SAVIĆ, KONSTANTINOVIĆ VILIĆ I PETRUŠIĆ (2006): САВИЋ, Свенка, КОНСТАНТИНОВИЋ ВИЛИЋ, Слободанка, и ПЕТРУШИЋ, Невенка. Језик закона – карактеристике и родна перспектива. Право и језик, 55−63.

SAVIĆ (1996): САВИЋ, Свенка. Језик и пол: истраживања код нас. Београд: Женске студије, бр. 2.

SAVIĆ (1995): САВИЋ, Свенка. Језик и пол: истраживања у свету. Београд: Женске студије, бр. 1.

TOŠOVIĆ (2002): ТОШОВИЋ, Бранко. Функционални стилови. Београд: Београдска књига.

FILIPOVIĆ (2009): ФИЛИПОВИЋ, Јелена. Моћ речи : огледи из критичке социолингвистике. Београд: Задужбина Андрејевић.

ĆORIĆ (2008): ЋОРИЋ, Божо. Творба именица у српском језику. Београд: Друштво за српски језик и књижевност.

Downloads

Published

2021-06-16