ПЕРЦЕПЦИЈА АНГЛИЦИЗАМА ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА КОМУНИКОЛОГИЈЕ И НОВИНАРСТВА И СТУДЕНАТА АНГЛИСТИКЕ – ПСИХОЛИНГВИСТИЧКИ ПРИСТУП

Authors

  • Ивана Шоргић
  • Никола Татар

Keywords:

неоправдани англицизми, перцепција, студенти, психолингвистика

Abstract

Овај рад бави се тиме како студенти са Департмана за комуникологију и новинарство, као и студенти Англистике перципирају новије англицизме, и то искључиво оне које у Речнику новијих англицизама „Du yu speak anglosrpski“ (Васић, Прћић и др., 2001) класификују као „потпуно неоправдане“. Ови студенти одабрани су као представници тзв. специјалних корисника језика, односно корисника језика који ће кроз деловање у оквиру својих будућих професија у великој мери утицати на употребу српског језика уопште. У складу са методолошким принципима преузетим из психолингвистике, формулисане су две хипотезе. Прва хипотеза подразумева да ће студенти оба департмана имати смањену свест о англицизмима у свом матерњем језику због уроњености у енглески као страни језик, односно свет масовних медија у коме доминирају англицизми, док друга хипотеза подразумева управо супротан сценарио: да ће њихова свест управо због поменуте „уроњености“ бити повећана. Студентима-испитаницима представљен је упитник са Ликертовом скалом на којој је требало да оцене ваљаност реченица са англицизмима или идентичних реченица са преводним еквивалентима ослањајући се на своју интуицију изворног говорника. Прикупљени подаци затим су статистички обрађени коришћењем АНОВЕ и т-теста, а резултати су потврдили другу хипотезу.

Downloads

Download data is not yet available.

References

АЈДУКОВИЋ 2004: Ајдуковић, Јован. Увод у лексичку контактологију. Теорија адаптације русизама. Изд. Београд: Фото футура, 2004.

БУГАРСКИ 2005: Бугарски, Ранко. Језик и култура. Изд. Београд: Библиотека XX век COMISSION OF THE EUROPEAN UNION 2002: Promoting language learning and linguistic diversity – Consultation. Брисел: Европска унија. Преузето 7.6.2019. са сајта: http//:ec.europa.eu/education/policies/lang/policy/consult/ consult_en_pdf

КРИСТАЛ 2003: Crystal, David. English as a Global Language. Изд. Кембриџ: Cambridge University Press, 2003.

ФИЛИПОВИЋ 1986: Филиповић, Рудолф. Теорија језика у контакту. Изд. Загреб: Југословенска академија знаности и уметности, 1986.

ФИЛИПОВИЋ 1990: Филиповић, Рудолф. Англицизми у хрватском или српском језику: поријекло, развој, значење. Изд. Загреб: Југославенска академија знаности и умјетности: Школска књига, 1990.

МИШИЋ ИЛИЋ 2014: Мишић Илић, Биљана. (2014). Is there life in Serbia without Anglicisms? A pragmatic view. У Т. Прћић, М. Марковић (ур.), Енглески језик и англофоне књижевности у теорији и пракси. Зборник у част Драгињи Перваз (353–371). Нови Сад: Филозофски факултет.

ПРЋИЋ 2004: Прћић, Твртко. О англицизмима из четири различита, али међуповезана угла. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 47: 113-129, 2004.

ПРЋИЋ 2005: Прћић, Твртко. Енглески у српском. Изд. Нови Сад: Змај, 2005.

РОМЕЈН 2017: Romaine, Suzanne. Multilingualism. У: The Handbook of Linguistics (Ур: M. Aronoff и J. Rees‐Miller). doi:10.1002/9781119072256.ch26, 2017.

ВИНФОРД 2003: Winford, Donald. An Introduction to Contact Linguistics. Изд. Оксфорд: Blackwell Publishing, 2003.

ВАСИЋ, ПРЋИЋ, НЕЈГЕБАУЕР 2001: Васић, Вера, Прћић, Твртко, Нејгебауер, Гордана. Do yu speak anglosrpski? Речник новијих англицизама, друго издање. Нови Сад: Змај, 2001.

Downloads

Published

2021-06-16