АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА СРПСКИ КАО СТРАНИ И НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ОД ОСНИВАЊА ДО ДАНАС

Authors

  • Александар Новаковић

Keywords:

Филозофски факултет Ниш, Центар за српски као страни и нематерњи језик, методика наставе српског као страног језика, наставне активности, ненаставне активности

Abstract

У раду је представљен рад Центра за српски као страни и нематерњи језик при Департману за србистику Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Аутор настоји да анализом годишњих извештаја матичне институције објасни начин организације и функционисања Центра, као и да представи остварене резултате ангажованих наставника и сарадника у периоду од његовог оснивања 2013. године до краја 2020. године. Резултати спроведеног истраживања показују да се основна функција Центра реализује кроз разноврсне наставне и ненаставне активности: организацију курсева српског језика као страног, проверу знања, организовање округлих столова, учешће на конференцијама и пројектима и публиковање наставних материјала и научноистраживачких радова. Центар у понуди има чак шест различитих курсева (индивидуалног и групног карактера) и три врсте тестирања, која се могу реализовати у учионици или путем интернета. До данас је кроз просторије Центра прошао сто тридесет и један ученик који је похађао наставу и једанаесторо ученика који су били подвргнути тестирању ради издавања одговарајућег сертификата.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ĆOSIĆ 2004: Ćosić, Pavle. Priručnik za lektore i studente srpskog kao stranog jezika. Poznanj: WN UAM.

DRAŽIĆ 2008: Dražić, Jasmina. Minimalne leksičke i gramatičke strukture u srpskom kao stranom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2008.

ĐORĐEVIĆ 2018: Đorđević, Kristina. ,,Udžbenici i priručnici srpskog jezika kao stranog”. Lingvističke aktuelnosti, 31 (2018): 20–33.

JANJIĆ 2015: Janjić, Marina. Srpski jezik za učenike u dijaspori. Niš: OCD Proaktiv, 2015.

JANJIĆ 2016: Janjić, Marina. Serbian for Beginners. Niš: Filozofski fakultet, 2016.

JANJIĆ 2018a: Janjić, Marina. Metodika nastave srpskog kao zavičajnog jezika. Niš: Akademska srpska asocijacija, 2018.

JANJIĆ 2018b: Janjić, Marina ,,Temeljna metodološka pitanja nastave srpskog jezika u dijaspori, u: Srpska slavistika – kolektivna monografija, Tom II: Književnost, kultura, folklor, Pitanja slavistike, radovi srpske delegacije na XVI Međunarodnom kongresu slavista održanom u Beogradu 20-27. VIII 2018. Beograd: Savez slavističkih društava Srbije, Beograd: Čigoja štampa: 123-137.

JANJIĆ 2020: Janjić, Marina. Srpski – jezik moga zavičaja. Niš: Akademska srpska asocijacija, 2020.

JANJIĆ, MIJAJLOVIĆ 2020: Janjić, Marina, Ana Mijajlović. ,,Složena nastavna kontekstualizacija kao faktor unutrašnje motivacije u nastavi srpskog jezika kao zavičajnog”. Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi IV (2020). Beograd: Filološki fakultet i Centar za srpski kao strani jezik, str. 283–301.

JOKANOVIĆ-MIHAJLOV 2010: Jokanović-Mihajlov, Jelica. Lektorske vežbe. Priručnik za srpski jezik kao strani. Beograd: Međunarodni slavistički centar, 2010.

KLAJN 2005: Klajn, Ivan. Gramatika srpskog jezika za strance. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005.

KRAJIŠNIK 1992: Krajišnik, Vesna. ,,Bibliografija jugoslovenskih radova o srpskohrvatskom jeziku kao stranom (1960–1990)”. Živi jezici, XXXIV–XXXV/1–4 (1992): 184–203.

KRAJIŠNIK 1998: Krajišnik, Vesna. Naučimo padeže. Priručnik za srpski jezik kao strani. Beograd: Foto Futura, 1998.

KRAJIŠNIK 2014: Krajišnik, Vesna. „Lektorati srpskog jezika“, Zbornik Instituta za srpski jezik SANU II Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke politike. Beograd, 2014: 217–225.

KRAJIŠNIK 2016: Krajišnik, Vesna. ,,Neka pitanja iz metodike nastave srpskog kao stranog jezika”. Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi III (tematski zbornik radova). Beograd: Filološki fakultet: 7–26.

KRAJIŠNIK 2016: Krajišnik, Vesna. Leksički pristup srpskom kao stranom. Beograd: Filološki fakultet, 2016.

KRAJIŠNIK, MARINKOVIĆ 2002: Krajišnik, Vesna, Nebojša Marinković. ,,O aktivnostima Centra za srpski kao strani jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu”. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 30/1 (2002): 263−266.

KRAJIŠNIK, MARINKOVIĆ 2009: Krajišnik, Vesna, Nebojša Marinković. Testovi za polaganje srpskog kao stranog. Filološki fakultet, Beograd, 2009.

MITIĆ 2017a: Mitić, Ivana. „Morfosintaksičke karakteristike srpskog jezika kao nematernjeg kojim govore učenici albanske nacionalnosti”, Filolog, časopis za jezik, književnost i kulturu, godina VIII, br. 15 (2017), Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet, Banja Luka: 199−210.

MITIĆ 2017b: Mitić, Ivana. „Izrazi za iskazivanje lepote i lepog u srpskom kao nematernjem jeziku”, Zbornik radova sa naučnog skupa Lepota u kulturi Bugara i Srba / Krasotata v kulturata na Bъlgari i Sъrbi održanog 13. maja 2016. godine na Univerzitetu „Sv. sv. Kiril i Metodiй” u Velikom Trnovu, Universitetsko izdalatelstvo „Sv. sv. Kiril i Metodiй”, Veliko Tъrnovo, 2017: 145−158.

MITIĆ, STEFANOVIĆ 2016a: Mitić, Ivana, Marija Stefanović. „Karakteristike srpskog kao nematernjeg jezika kod učenika srednje škole Sezai Suroi u Bujanovcu”, Philologia Mediana, br. 8 (2016), Niš: 523−537.

MITIĆ, STEFANOVIĆ 2016b: Mitić, Ivana, Marija Stefanović. „Upotreba predloga u srpskom kao nematernjem jeziku kojim govore učenici albanske nacionalnosti”, Ishodišta 2, Radovi sa II međunarodnog naučnog skupa Materijalna i duhovna kultura Srba u multietničkim sredinama i/ili perifernim oblastima održanog na Filozofskom fakultetu u Nišu 16−17. oktobra 2015. godine, Filozofski fakultet u Nišu i Savez Srba u Rumuniji (Centar za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji), Niš / Temišvar, 2016: 95−109.

MRAZOVIĆ 2009: Mrazović, Pavica. Gramatika srpskog jezika za strance. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2009.

NOVAKOVIĆ 2018a: Novaković, Aleksandar. ,,Didaktičko-metodička oblikovanost radne sveske za učenje srpskog i engleskog jezika kao stranog – kontrastivni pristup”. Godišnjak za srpski jezik, br. 16 (2018): 75–94.

NOVAKOVIĆ 2018b: Novaković, Aleksandar. ,,Izazovi vremena pred udžbeničkim kompletom za učenje srpskog jezika – komparativni pristup mobilnim aplikacijama za učenje engleskog jezika”. Konteksti 4 (2018). Novi Sad: Filozofski fakultet: 323−340.

NOVAKOVIĆ 2019а: Novaković, Aleksandar. ,,Kontrastivna analiza sadržaja i didaktičke oblikovanosti udžbenika za učenje srpskog i engleskog jezika kao stranog”. Godišnjak za srpski jezik, br. 17 (2019): 65–87.

NOVAKOVIĆ 2020a: Novaković, Aleksandar. Polifunkcionalnost udžbeničkog kompleta za učenje srpskog jezika kao stranog, doktorska disertacija. Niš: Filozofski fakultet, 2020.

NOVAKOVIĆ 2020b: Novaković, Aleksandar. ,,Funkcionalnost elektronskog interaktivnog udžbenika Serbian for Beginners u nastavi srpskog jezika kao stranog”. Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi IV: tematski zbornik radova (2020), Beograd: Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik: 459–474.

NOVAKOVIĆ 2020c: Novaković, Aleksandar. ,,Struktura lekcije u udžbenicima za učenje srpskog i engleskog jezika kao stranog”. Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti, 9 (2020), Banja Luka: Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti Republike Srpske: 81–92. http://dx.doi.org/10.7251/PNSJK2009081N

NOVAKOVIĆ, TATAR 2021: Novaković, Aleksandar, Nikola Tatar. ,,Razvrstavajući testovi u nastavi srpskog jezika kao stranog”. Baština, 53 (2021), Priština–Leposavić: Institut za srpsku kulturu: 1–15. https://doi.org/10.5937/bastina31-29208

OTAŠEVIĆ 2014: Otašević, Đorđe. ,,Priručnici za nastavu srpskog jezika kao stranog”. Lingvističke aktuelnosti, 25 (2014): 21–30.

SUBOTIĆ, BJELAKOVIĆ 2007: Subotić, Ljiljana, Isidora Bjelaković. ,,Centar za srpski jezik kao strani na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (iskustva i perspektive)”, u: Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi (ur. Milorad Dešić). Beograd: Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, 2007: 173−183.

SUDIMAC 2014: Sudimac, Nina. ,,Upotreba IKT-a na projektu Nastava srpskog jezika putem Skajpa za omladinu iz dijaspore”. Zbornik radova 7. naučno-stručnog skupa Studenti u susret nauci sa međunarodnim učešćem, 26–28. novembar, 2014, Banja Luka: 261–270.

SUDIMAC 2019: Sudimac, Nina. ,,Najčešće greške prilikom usvajanja srpskog jezika kao stranog kod studenata rumunske nacionalnosti”. Ishodišta 5 (2019), Temišvar: Savez Srba u Rumuniji – Centar za naučna istraživanja i kulturu u Rumuniji – Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu: 441–455.

SUDIMAC 2020: Sudimac, Nina. ,,An analysis of phonetic-phonological and orthographic errors when learning Serbian as a Foreign Language”. Facta Universitatis (Series Linguistics and Literature), Vol. 18 (2020): 109–118. DOI: 10.22190/FULL2001109S.

Izveštaj o radu Filozofskog fakulteta u Nišu za 2013. godinu. Niš: Filozofski fakultet.

Izveštaj o radu Filozofskog fakulteta u Nišu za 2014. godinu. Niš: Filozofski fakultet.

Izveštaj o radu Filozofskog fakulteta u Nišu za 2015. godinu. Niš: Filozofski fakultet.

Izveštaj o radu Filozofskog fakulteta u Nišu za 2016. godinu. Niš: Filozofski fakultet.

Izveštaj o radu Filozofskog fakulteta u Nišu za 2017. godinu. Niš: Filozofski fakultet.

Izveštaj o radu Filozofskog fakulteta u Nišu za 2018. godinu. Niš: Filozofski fakultet.

Izveštaj o radu Filozofskog fakulteta u Nišu za 2019. godinu. Niš: Filozofski fakultet.

Izveštaj o radu Filozofskog fakulteta u Nišu za 2020. godinu. Niš: Filozofski fakultet.

Downloads

Published

2021-06-16