КРИТИЧКИ ПОЧЕЦИ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ У ЧАСОПИСУ МЛАДА КУЛТУРА

Authors

  • Катарина Миленковић

Keywords:

Олујић, књижевна критика, есеј, часопис Млада култура

Abstract

Циљ овог рада је осветљавање недовољно истраженог подручја рада Гроздане Олујић, које се односи на њена прва књижевнокритичка остварења. Зачетке њеног есејистичког и књижевнокритичког рада налазимо у часопису Млада култура који је излазио у периоду од 13. новембра 1952. до 6. јуна 1957. године. У раду се разматрају замеци књижевне критике заступљене у овом часопису, у периоду када је ова књижевница имала око двадесет година. Гроздана Олујић инклинира импресионистичкој критици кроз целокупан стваралачко-критички рад у часопису Млада култура. Рад прати сазревање Гроздане Олујић као књижевног критичара, као и утицај који је часопис Млада култура имао на формирање њених методолошко-критичких ставова.

Downloads

Download data is not yet available.

References

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Moja Afrika”. Mlada kultura, br. 34, god. IV, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1955: 6. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана. „Моја Африка”. Млада култура, бр. 34, год. IV, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1955: 6.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Dobar dan tugo”. Mlada kultura, br. 34, god. IV, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1955: 6. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана. „Добар дан туго”. Млада култура, бр. 34, год. IV, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1955: 6.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Fatamorgana”. Mlada kultura, br. 34, god. IV, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1955: 4. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана „Фатаморгана”. Млада култура, бр. 34, год. IV, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1955: 4.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Rad, samoće i ćutanja”. Mlada kultura, br. 36, god. IV, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1955: 1. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана. „Рад, самоће и ћутања”. Млада култура, бр. 36, год. IV, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1955: 1.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Primorsko proleće”. Mlada kultura, br.37, god. IV, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1955: 2. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана. „Приморско пролеће”. Млада култура, бр.37, год. IV, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1955: 2.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Bačka zapevka”. Mlada kultura, br. 37, god. IV, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1955: 6. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана. „Бачка запевка”. Млада култура, бр. 37, год. IV, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1955: 6.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Strah i čovečnost”. Mlada kultura, br. 42–43, god. V, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1956: 5. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана. „Страх и човечност”. Млада култура, бр. 42–43, год. V, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1956: 5.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Poezija svakidašnjice”. Mlada kultura, br. 45, god. V, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1956: 6. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана. „Поезија свакидашњице”. Млада култура, бр. 45, год. V, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1956: 6.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Ptice bez jata”. Mlada kultura, br. 45, god. V, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1956: 6. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана. „Птице без јата”. Млада култура, бр. 45, год. V, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1956: 6.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Večita svežina sveta”. Mlada kultura, br. 49–50, god. V, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1956: 2. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана. „Вечита свежина света”. Млада култура, бр. 49–50, год. V, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1956: 2.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Nova zbirka pesama Branka V. Radičevića”. Mlada kultura, br. 52, god. VI, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1957: 4. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана., „Нова збирка песама Бранка В. Радичевића”. Млада култура, бр. 52, год. VI, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1957: 4.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Nova šansa romana”. Mlada kultura, br. 56, god. VI, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1957: 1. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана. „Нова шанса романа”. Млада култура, бр. 56, год. VI, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1957: 1.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Tako sam se rodila”. Mlada kultura, br. 58, god. VI, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1957: 4. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана. „Тако сам се родила”. Млада култура, бр. 58, год. VI, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1957: 4.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Smisao i ljubav”, Mlada kultura, br. 58, god. VI, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1957: 4. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана. „Смисао и љубав”. Млада култура, бр. 58, год. VI, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1957: 4.

OLUJIĆ, 1955: OLUJIĆ, Grozdana. „Roman Svetlane Velmar-Janković”. Mlada kultura, br. 60–61, god. VI, Beograd: Novinsko izdavačko preduzeće „Omladina”: 1957: 3. [orig.] ОЛУЈИЋ, Гроздана. „Роман Светлане Велмар-Јанковић”. Млада култура, бр. 60–61, год. VI, Београд: Новинско издавачко предузеће „Омладина”: 1957: 3.

POPOVIĆ, 2007: T. Popović. Rečnik književnih termina. Beograd: Logos art, 2007.

ПОПОВИЋ, Тања. Речник књижевних термина. Београд: Логос арт, 2007.

ŽIVKOVIĆ, 1986: D. Živković. Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit, 1986.

ЖИВКОВИЋ, Драгиша. Речник књижевних термина. Београд: Нолит, 1986.

Downloads

Published

2021-06-16