ГЕНЕЗА ЧИТАЊА КЊИЖЕВНОГ ДЈЕЛА ПЕТРА КОЧИЋА

(Књига о Петру Кочићу, прир. Душко Певуља, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Ново Сарајево, 2021)

Authors

  • Горан Максимовић

Keywords:

Петар Кочић, Генеза читања, Горан Максимовић, научна критика

Abstract

Постоје писци српске књижевности чије дјело независно од било каквих актуелних поетика и теоријско-методолошких приступа привлачи наглашено интересовање критике и публике. Несумњиво је међу њима и Петар Кочић (1877–1916), који дуже од сто двадесет година представља подједнак изазов за читање и тумачење.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DERETIĆ (2021). Jovan Deretić, ,,Petar Kočić”, Knjiga o Petru Kočiću, prir. Duško Pevulja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Istočno Novo Sarajevo, s. 23–27. [orig.] ДЕРЕТИЋ (2021). Јован Деретић, ,,Петар Кочић”, Књига о Петру Кочићу, прир. Душко Певуља, Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске, Источно Ново Сарајево, с. 23–27.

LAZAREVIĆ (2021). Branko Lazarević, „Petar Kočić”, Knjiga o Petru Kočiću, prir. Duško Pevulja, Zavod za udžbenike Republike Srpske, Istočno Novo Sarajevo, str. 49–57. [orig.] ЛАЗАРЕВИЋ (2021). Бранко Лазаревић, „Петар Кочић”, Књига о Петру Кочићу, прир. Душко Певуља, Завод за уџбенике Републике Српске, Источно Ново Сарајево, стр. 49–57.

MILANOVIĆ (2021). Branko Milanović, „Kočićevo mjesto u razvojnim tokovima naše književnosti”, Knjiga o Petru Kočiću, prir. Duško Pevulja, Zavod za udžbenike Republike Srpske, Istočno Novo Sarajevo, s. 97–112. [orig.] МИЛАНОВИЋ (2021). Бранко Милановић, „Кочићево мјесто у развојним токовима наше књижевности”, Књига о Петру Кочићу, прир. Душко Певуља, Завод за уџбенике Републике Српске, Источно Ново Сарајево, с. 97–112.

MILIČEVIĆ (2021). Davor Miličević, ,,Ko to tamo priča”, Knjiga o Petru Kočiću, prir. Duško Pevulja, Zavod za udžbenike Republike Srpske, Istočno Novo Sarajevo, s. 271-283. [orig.] МИЛИЧЕВИЋ (2021). Давор Миличевић, ,,Ко то тамо прича”, Књига о Петру Кочићу, прир. Душко Певуља, Завод за уџбенике Републике Српске, Источно Ново Сарајево, с. 271–283.

PEVULjA (2021). Duško Pevulja, ,,Književno djelo Petra Kočića u interpretativnim ogledanjima”, Knjiga o Petru Kočiću, prir. Duško Pevulja, Zavod za udžbenike Republike Srpske, Istočno Novo Sarajevo, s. 5–17. [orig.] ПЕВУЉА (2021). Душко Певуља, ,,Књижевно дјело Петра Кочића у интерпретативним огледањима”, Књига о Петру Кочићу, прир. Душко Певуља, Завод за уџбенике Републике Српске, Источно Ново Сарајево, с. 5–17.

POPOVIĆ (2021). Ranko Popović, ,,Kočićeva knjiga starostavna”, Knjiga o Petru Kočiću, prir. Duško Pevulja, Zavod za udžbenike Republike Srpske, Istočno Novo Sarajevo, s. 284–293. [orig.] ПОПОВИЋ (2021). Ранко Поповић, ,,Кочићева књига староставна”, Књига о Петру Кочићу, прир. Душко Певуља, Завод за уџбенике Републике Српске, Источно Ново Сарајево, с. 284–293.

SKERLIĆ (2021). Jovan Skerlić, ,,Petar Kočić”, Knjiga o Petru Kočiću, prir. Duško Pevulja, Zavod za udžbenike Republike Srpske, Istočno Novo Sarajevo, s. 21–22. [orig.] СКЕРЛИЋ (2021). Јован Скерлић, ,,Петар Кочић”, Књига о Петру Кочићу, прир. Душко Певуља, Завод за уџбенике Републике Српске, Источно Ново Сарајево, с. 21–22.

TUTNjEVIĆ (2021). Staniša Tutnjević, „Petar Kočić kao Dobri Bošnjanin”, Knjiga o Petru Kočiću, prir. Duško Pevulja, Zavod za udžbenike Republike Srpske, Istočno Novo Sarajevo, s. 209–230. [orig.] ТУТЊЕВИЋ (2021). Станиша Тутњевић, „Петар Кочић као Добри Бошњанин”, Књига о Петру Кочићу, прир. Душко Певуља, Завод за уџбенике Републике Српске, Источно Ново Сарајево, с. 209–230.

Downloads

Published

2021-06-16