НОВА ЧИТАЊА КЛАСИКА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

(Јеленa В. Јовановић, Вештина приповедања – наратори прозног света Драгослава Михаиловића, Ниш: Филозофски факултет, 2019)

Authors

  • Снежана Милосављевић Милић

Keywords:

Вештина приповедања – наратори прозног света Драгослава Михаиловића

Abstract

Монографија Вештина приповедања – наратори прозног света Драгослава Михаиловића аутора Јелене В. Јовановић састоји се из десет поглавља, при чему првих неколико говоре о књижевноисторијској контекстуализацији стваралаштва Д. Михаиловића („О прози новог стила у књижевноисторијским и критичким пресецима: некад и сад”), теоријским оквирима за анализу одабраних текстова(„Како је наративност заменила наратив”), техници сказа као окосници Михаиловићевог романескног опуса („Јунак-приповедач у делима Драгослава Михаиловића”), приповеткама које воде до обимнијих остварења писаних техником сказа („Од приповетке ка роману”), док се у другом делу ауторка бави оним романима у којима се уочавају елементи сказа („Сказ као стожер естетике Михаиловићевих романа”, „Знаци присуства подразумеваног писца у сказном свету Михаиловићевих романа”, „Лице и наличје Љубе Шампиона, Петрије, Жике Курјака и сл.”). На крају монографије изнети су закључци истраживања и дат списак библиографских јединица.

Downloads

Download data is not yet available.

References

/

Downloads

Published

2021-06-16