ОД ТЕОРИЈЕ ЧИТАЊА ДО ПОЕТИКЕ ЧИТАЛАЦА

(Мирјана Бојанић Ћирковић, Читалац у науци о књижевности – од антике до савремених теорија читања, Ниш: Филозофски факултет, 2020)

Authors

  • Снежана Милосављевић Милић

Keywords:

Читалац у науци о књижевности – од антике до савремених теорија читања

Abstract

Монографија Мирјане Бојанић Ћирковић Читалац у науци о књижевности – од антике до савремених теорија читања састоји се из следећих делова: I. Концепт читаоца у књижевнотеоријској дијахронији, II. Аспекти рецепције и статус читаоца у античким поетичким списима, III. Процес читања и концепти читалаца од феноменологије до теорије рецепције, IV. Ка теоријама читања као методолошкој оријентацији, V. Критика читалачког одговора, VI. Посткласичне теорије читања, VII. Синтезе, VIII. Апликативност посткласичних концепата читалаца, IX. Регистар појмова, X. Литература.

Downloads

Download data is not yet available.

References

/

Downloads

Published

2021-06-16