ПОЕТИКА СВЕДОЧЕЊА СПАСЕНИХ: ОД СВИТАКА ДО ВЕЛИКЕ ПРИЧЕ

Authors

  • Мирјана Бојанић Ћирковић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.01

Keywords:

мемоарско-аутобиографска проза, дневник, разговор, свитак, наративна рефлексија, Холокауст

Abstract

Предмет рада је анализа жанровских одлика хетерогеног корпуса сведочанстава о Холокаусту насталих непосредно на тлу нацистичких логора и оних обликованих са веће временске дистанце од проживљених искустава, сачуваних у виду докумената или транскрибованих разговора. Истражену грађу чине Свици из Аушвица (Megilas Oyshvits, 1973), разговори Гидеона Грејфа/Gideon Greif, најзначајнијег историчара Холокауста, са преживелим члановима „Радних одредаˮ и дела Прима Левија/Primo Levi, такође преживелог заробљеника логора „Аушвицˮ. Анализа наведених морфолошки и методолошки различитих сведочанстава (свитака, дневничких бележака, разговора, аутобиографско-мемоарских записа, текстова на линималној позицији романа, есеја и научне студије) доводи до закључка о њиховом доприносу усложњавању жанровског система књижевно-научних врста и деконструисању неких елементарних поставки у вези са фактографијом као „поломˮ истине и науке у њима.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOJANIĆ ĆIRKOVIĆ 2019: BOJANIĆ ĆIRKOVIĆ, Mirjana. „Da li memoari mogu lagati?ˮ,

Kragujevac: Lipar, br. 70, str. 105–115. [orig.] БОЈАНИЋ ЋИРКОВИЋ, Мирјана. „Да ли мемоари могу лагати?ˮ, Крагујевац: Липар, бр. 70, стр. 105–115.

DUŠANIĆ 2017: DUŠANIĆ, Dunja. Fikcija kao svedočanstvo: Iskustvo Prvog svetskog rata u prozi

srpskih modernista. Beograd: Dosije, 2017.

GREIF 2005: GREIF, Gideon. We Wept Without Tears: Testimonies of the Jewish Sonderkommando

from Auschwitz, New Haven: Yale University Press, 2005.

GREJF 2020: GREJF, Gideon. Plakali smo bez suza: svedočenja Jevreja iz Aušvica, pripadnika

Radnih odreda, prevod Zvezdane Šelmić, Beograd: Knjiga komerc, 2020. [orig.] ГРЕЈФ, Гидеон. Плакали смо без суза: сведочења Јевреја из Аушвица, припадника Радних одреда, превод Звездане Шелмић, Београд: Књига комерц, 2020.

KOSTIĆ 2016: KOSTIĆ, Aleksandar. Figure preobražaja u književnom delu Danila Kiša i Prima

Levija: od književne poetike do kulturne antropologije, Beograd: Univerzitet u Beogradu, 2016.

RICOUER 2000: RICOUER, Paul. La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, Paris: Seuil, 2000.

FREEMAN 2003: FREEMAN, Mark. „Too Late: The Temporality of Memory and the Challenge of

Moral Lifeˮ, Journal fur Psychologie, 11, (2003), pp. 54–74.

FREEMAN 2010: FREEMAN, Mark. „Moral Latenessˮ. In: Hindsight: The Promise and Peril of

Looking Backward, Oxford Universitu Press, 2010, pp. 67–94.

FUKO 2005: FUKO, Mišel. „Druga mestaˮ. U: Pavle Milenković i Dušan Marinković (prir.), Mišel

Fuko: hrestomatija, Novi Sad: Vojvođanska sociološka asocijacija, 2005, str. 29–36.

Извори

DRAGON 2020: DRAGON Abraham i Šlomo, „Zajedno – u očajanju i u nadiˮ. U: Gideon Grejf,

Plakali smo bez suza: svedočenja Jevreja iz Aušvica, pripadnika Radnih odreda, prevod Zvezdane Šelmić, Beograd: Knjiga komerc, 2020, str. 131–184. [orig.] ДРАГОН, Абрахам и Шломо, „Заједно – у очајању и у надиˮ. У: Гидеон Грејф, Плакали смо без суза: сведочења Јевреја из Аушвица, припадника Радних одреда, превод Звездане Шелмић, Београд: Књига комерц, 2020, стр. 131–184.

ZAKAR 2020: ZAKAR, Jozef. „Da preživimo kako bi se saznala istinaˮ. U: Gideon Grejf, Plakali

smo bez suza: svedočenja Jevreja iz Aušvica, pripadnika Radnih odreda, prevod Zvezdane Šelmić, Beograd: Knjiga komerc, 2020, str. 99–130. [orig.] ЗАКАР, Јозеф. „Да преживимо како би се сазнала истинаˮ. У: Гидеон Грејф, Плакали смо без суза: сведочења Јевреја из Аушвица, припадника Радних одреда, превод Звездане Шелмић, Београд: Књига комерц, 2020, стр. 99–130.

KOEN 2020: KOEN, Leon, „Bili smo dehumanizovani, bili smo robotiˮ, U: Gideon Grejf, Plakali smo

bez suza: svedočenja Jevreja iz Aušvica, pripadnika Radnih odreda, prevod Zvezdane Šelmić, Beograd: Knjiga komerc, 2020, str. 279–300. [orig.] КОЕН, Леон, „Били смо дехуманизовани, били смо роботиˮ, У: Гидеон Грејф, Плакали смо без суза: сведочења Јевреја из Аушвица, припадника Радних одреда, превод Звездане Шелмић, Београд: Књига комерц, 2020, стр. 279–300.

LEVI 2002: LEVI, Primo. Potonuli i spaseni, prevod Elizabet Vasiljević, Beograd: Clio, 2002.

LEVI 2021: LEVI, Primo. Zar je to čovek, prevod Elizabet Vasiljević, Beograd: Plato, 2021.

SILBERBERG 2020: SILBERBERG, Jakov, „Jedan dan u krematorijumu delovao je kao godinaˮ. U:

Gideon Grejf, Plakali smo bez suza: svedočenja Jevreja iz Aušvica, pripadnika Radnih odreda, prevod Zvezdane Šelmić, Beograd: Knjiga komerc, 2020, str. 301–324. [orig.] СИЛБЕРБЕРГ, Јаков, „Један дан у крематоријуму деловао је као годинаˮ. У: Гидеон Грејф, Плакали смо без суза: сведочења Јевреја из Аушвица, припадника Радних одреда, превод Звездане Шелмић, Београд: Књига комерц, 2020, стр. 301–324.

HAZAN 2020: HAZAN, Šaul, „Život više nije bio bitan, smrt je bila suviše blizuˮ. U: Gideon Grejf,

Plakali smo bez suza: svedočenja Jevreja iz Aušvica, pripadnika Radnih odreda, prevod Zvezdane Šelmić, Beograd: Knjiga komerc, 2020, str. 253–278. [orig.] ХАЗАН, Шаул, „Живот више није био битан, смрт је била сувише близуˮ. У: Гидеон Грејф, Плакали смо без суза: сведочења Јевреја из Аушвица, припадника Радних одреда, превод Звездане Шелмић, Београд: Књига комерц, 2020, стр. 253–278.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS