МАГБЕТ – ОД ИДЕАЛНОГ ДО ТРАГИЧНОГ ЈУНАКА

Authors

  • Соња Павловић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.09

Keywords:

Магбет, трагедија, јунак, вештице, пророчанство, амбиција, леди Магбет, злочин, судбина

Abstract

Предмет овог рада је Магбет – главни јунак и носилац Шекспирове истоимене трагедије. Трагедији Магбет приступићемо најпре указивањем на карактерне особине главног јунака тако што ћемо испитати на који начин Магбет може бити детерминисан као идеални, а на који начин као трагични јунак. Аналитичким приступом трагедији, усмерићемо се на три кључна чиниоца која се постављају за темељ истраживања: вештице, Магбетову амбицију и утицај који леди Магбет има на Магбета. Испитивањем ова три фактора ћемо указати на Магбетов продор у свет злочина који започиње вештичјим пророчанствима и потпуно изобличује моралне норме које је до тада следио. Магбетова амбиција, постављена у центар као преломна тачка његове злобе, нарочито је оснажена пророчанством треће вештице и има највећег удела у Магбетовом трагичном паду. Леди Магбет је додатни  елемент претходно поменутим чиниоцима. Не допушта да се већ усађена злочиначка нит у Магбету прекине и улога јој је да га подстакне на криминогену активност. Међусобно испреплетани, ови фактори утичу на корениту метаморфозу Магбетове личности, урушавају његов интегритет, његово племенито унутрашње биће које се окреће злу и погубно делују на његово психичко стање. Стога је циљ указати на генезу коју је лик Магбета прошао – од идеалног до трагичног, као и на то како је тај нагли прелаз резултирао трагичношћу Магбетове судбине, односно како је Магбетова судбина у узрочно-последичној вези са његовим почињеним злоделима.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALARDAJS 1931 [1927]: ALLARDYCE, Nicoll. “The Tragedie of Macbeth”. In: Studies in Shakespeare. London: The Hogarth Press, No. 3, 1931, 110–136.

ANDERSON 1975: ANDERSON, Maksvel. „Suština tragedije“. U: Drama. Rađanje moderne književnosti. Priredila Mirjana Miočinović. Beograd: Nolit, 1975, 340–346.

ARISTOTEL 2008 [oko 335. p. n. e.]: ARISTOTEL. „Tragična lica. Strah i sažaljenje“. U: O pesničkoj umetnosti. Prevod s originala, predgovor i objašnjenja Miloš N. Đurić. Beograd: Dereta, 2008, 76–78.

BLUM 2010: BLOOM, Harold. “Introduction”. In: Bloom’s Modern Critical Interpretations: William Shakespeare’s Macbeth – New Edition. Edited and with an introduction by Harold Bloom. New York: Infobase Publishing, 2010, 1–6.

BREDLI 1992 [1904]: BRADLEY, Andrew Cecil. “Macbeth”. In: Shakespearean Tragedy: Lectures on Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. Introduction to the Third Edition by John Russell Brown. New York: Macmillan Education, 1992, 290–354.

DEKANIĆ – JANOSKI 1998 [1988]: DEKANIĆ-JANOSKI, Sonja. „Herojski kodeks u istoriji i književnosti“; „Lik Beovulfa, istorija i legenda, simboličko značenje i hrišćanski nauk koji nagoveštava“. U: Kritička istorija stare engleske književnosti. Drugo, ispravljeno izdanje. Beograd: Filološki fakultet; Kragujevac: „Nova svetlost“, 1998, 22–30, 144–151.

EVANS 1979: EVANS, Bertrand. “The Dramatist as Practiser: Macbeth”. In: Shakespeare’s Tragic Practice. Oxford: Clarendon Press, 1979, 181–222.

FRAJ 2000: FRYE, Northrop. “Mit jeseni: tragedija”. U: Anatomija kritike: Četiri eseja. S engleskog prevela Giga Gračan. Zagreb: Golden marketing, 2000, 234–252.

FROJD 1916: FREUD, Sigmund. “Some Character-Types Met with in Psycho-analytical Work”. In: Shakespeare: Macbeth; A Casebook. Edited by John Wain. London: Macmillan, 1968, 132–137.

GORDIĆ PETKOVIĆ 2003: GORDIĆ PETKOVIĆ, Vladislava. „Šekspirov Magbet: iskušenja vlastoljubivosti“. U: Magbet. Autor Vilijam Šekspir. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003, 7–34. [orig.] ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ, Владислава. „Магбет: искушења властољубивости“. У: Магбет. Аутор Вилијам Шекспир. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003, 7–34.

IGAN 2006: EGAN, Gabriel. “Nature and Human Society: Macbeth”. In: Green Shakespeare: From Ecopolitics to Ecocriticism. London and New York, Routledge: Taylor & Francis Group, 2006, 82–91.

KLAJN 1964: KLAJN, Hugo. „Šekspirove tragedije“. U: Šekspir i čoveštvo. Beograd: Prosveta, 1964, 22–38.

KOLJEVIĆ 2012 [1981]: KOLJEVIĆ, Nikola. „Magbetov put u visoko društvo“. U: Šekspir tragičar; Andrićevo remek-delo. Tom III. Beograd: Službeni glasnik; Banja Luka: Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske, 2012, 108–132. [orig.] КОЉЕВИЋ, Никола. „Магбетов пут у високо друштво“. У: Шекспир трагичар; Андрићево ремек-дело. Том III. Београд: Службени гласник; Бања Лука: Академија науке и умјетности Републике Српске, 2012, 108–132.

NATOL 2007: NUTТALL, Antony David. “The Trigger: Macbeth”. In: Shakespeare the Thinker. London: Yale, 2007, 284–290.

PETROVIĆ 2004: PETROVIĆ, Stevan P. Makbet i ledi Makbet. Beograd: Partenon, 2004. [orig.] ПЕТРОВИЋ, Стеван П. Макбет и леди Макбет. Београд: Партенон, 2004.

SAMERS 2003 [1978]: SUMMERS, Della. Longman Dictionary of Contemporary English. Harlow: Longman, 2003, 43.

STOJANOVIĆ 1984: STOJANOVIĆ, Zoran. „Pitanje tragedije“. U: Teorija tragedije. Priredio Zoran Stojanović. Beograd: Nolit, 1984, 9–21.

SNAJDER 2010: SNYDER, Susan. “Theology as Tragedy in Macbeth”. In: Bloom’s Modern Critical Interpretations: William Shakespeare’s Macbeth – New Edition. Edited and with an introduction by Harold Bloom. New York: Infobase Publishing, 2010, 73–84.

ŠEKSPIR 2003: ŠEKSPIR, Vilijam. Magbet. Predgovor Vladislava Gordić Petković. Preveo Svetislav Stefanović. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003. [orig.] ШЕКСПИР, Вилијам. Магбет. Предговор Владислава Гордић Петковић. Превео Светислав Стефановић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS